17 jun. 2022

Toolkit communicatie beschikbaar voor werving Burgernetdeelnemers

Wil jij graag meer Burgernetdeelnemers in jouw gemeente? Maar kom je er niet aan toe om zelf iets te ontwikkelen? Gebruik dan de kant-en-klare materialen uit deze communicatietoolkit die gemeenten ondersteunen bij de werving van nieuwe Burgernetdeelnemers. 

Lees artikel

17 jun. 2022

Nationale Contraterrorisme Strategie vastgesteld

De Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) is vastgesteld door de Ministerraad. Het document is tot stand gekomen onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met betrokkenheid van alle partners. De nieuwe strategie is een voortzetting van de al bestaande goede samenwerking tussen lokale en landelijke partners om terroristisch geweld tegen te gaan. De lokale aanpak is het fundament van de Nederlandse contraterrorisme strategie en onderscheidend in Europa.

Lees artikel

17 jun. 2022

Terugblik tiende Q-college, een innovatief spel en dromen met een oud-profvoetballer

Het alweer tiende Q-college is een feit. In deze nieuwsbrief een link naar de podcast en het onderzoeksrapport van Pieter Tops over jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Ook lees je meer over een innovatief spel dat bijdraagt aan hogere ouderbetrokkenheid. En wat is jouw droom? Oud profvoetballer Imad Najah beantwoordde deze vraag aan groep 8 als onderdeel van het lesprogramma Kapot Sterk in het FC Utrecht stadion.

Lees artikel

17 jun. 2022

Meer aandacht voor arbeidsuitbuiting: wat kun jij als professional doen?

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, (dreiging met) geweld en misleiding. Vaak zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen. Het signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te komen. Het programma Samen tegen Mensenhandel werkt aan het verminderen van het aantal slachtoffers o.a. door professionals te leren vormen van uitbuiting te herkennen. Eén van de lijnen die het landelijke programma benadrukt is het leren signaleren van arbeidsuitbuiting.

Lees artikel

17 jun. 2022

Hoe leer je seksuele uitbuiting herkennen en wat zijn de regels omtrent gegevensdeling?

Informatiedeling tussen (overheids)partners om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Logisch toch? Hiervoor gelden echter wel verschillende regels en richtlijnen. Hou hierbij wel de geldende regels en richtlijnen. De infographic informatiedeling legt exact uit hoe het zit. En weet jij hoe je seksuele uitbuiting herkent? Een door de Nationaal Rapporteur ontwikkelde animatie bevordert deze herkenning.

Lees artikel

17 jun. 2022

Ondermijningsbeelden maken plaats voor maatwerk, actiegerichte beelden en verdieping

Een sterke behoefte aan maatwerk, actiegerichte beelden, verdieping en hier in gezamenlijkheid aan werken. Deze behoeftes, welke het RIEC Midden-Nederland opgehaald heeft uit gesprekken binnen het samenwerkingsverband, zijn aanleiding geweest om een nieuwe, heldere koers te formuleren. Deze koers geeft aan hoe we vanuit het RIEC, voor en met de partners, de komende jaren willen werken aan een integrale informatiepositie op GOC.

Lees artikel

17 jun. 2022

Lees & luistertips

In dit artikel hebben we verschillende lees- en luistertips voor je op een rijtje gezet. Van podcasts over cocaïnekoorts, maar ook boeken over tweede kansen. Benieuwd naar meer? Lees snel verder.

Lees artikel

3 jun. 2022

Samen bouwen aan een nieuwe Veiligheidsstrategie

Wat gaan we in 2023-2026 doen? En hoe willen we dat doen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens twee werksessies in Utrecht en Almere.

Lees artikel

1 jun. 2022

Deelnemers gezocht voor leergang: "Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!"

Start half september. Deadline aanmelden 3 juni!

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling kan hierbij in de weg staan.

De VNG heeft een leergang ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs).  In de bijlage lees je meer over de leergang die in september van start gaat en bestaat uit zeven dagdelen.

Meer informatie >>

Lees artikel

17 mei 2022

Feit of onderbuikgevoel: wat te doen bij drugs op school?

Ongeoorloofd schoolverzuim, sneller agressief, meerdere telefoons in bezit en enkel dure merkkleding. Er is een vermoeden dat een leerling de criminele ladder beklimt. Maar is dit een feit of een onderbuikgevoel? En wat kun je doen? Om scholen, gemeenten en andere betrokken organisaties hierin te ondersteunen, is door het regioprogramma Straatwaarde(n) de beslisboom ‘Drugs op school’ ontwikkeld.

Lees artikel

17 mei 2022

Los op of schaal op!  Handreiking regionale doorzettingsmacht GGZ

Op 1 mei is de handreiking regionale doorzettingsmacht (RDM) van kracht geworden.

De kern van de regionale doorzettingsmacht is, dat als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, professionals de hulp kunnen inroepen van verschillende regionale en bovenregionale structuren, om samen tot oplossingen te komen. Los op of schaal op!

Lees artikel

17 mei 2022

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 4%

In de eerste vier maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij tien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan evenzoveel gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. Het aantal geregistreerde woninginbraken (voornamelijk geslaagde) is met name gestegen in de maanden maart en april. Daarmee is de stijging van woninginbraken 28% in de periode januari tot en met april 2022. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is er echter nog altijd sprake van een daling.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel (achter de inlog).

Lees artikel

17 mei 2022

Regionale en landelijke actualiteiten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg.

In deze editie een oproep aan jou om je stem te laten horen over de PGA-Monitor en online kennissessies. Ook lees je hoe je signalen van een LVB herkent. En waarom staat er een camera opgesteld in de ruimte van ZSM? 

Lees artikel

17 mei 2022

RE_B00TCMP vergroot weerbaarheid tegen cybercrime carrière

In april is er, na het ontvangen van de subsidie, een RE_B00TCMP georganiseerd in de oude Prodent fabriek in Amersfoort. Het RE_B00TCMP richt zich op het weerbaar maken van jongeren die affiniteit hebben met IT, tegen het ontwikkelen van een cybercrime carrière. Dit gebeurt door jongeren en hun ouders te informeren over wat wel en niet mag op het internet, maar vooral hoe ze hun IT-skills op een positieve manier kunnen inzetten om de (online) wereld een stukje mooier en veiliger te maken.

Lees artikel

17 mei 2022

Pilot leerlingen groep 7-8 ‘Hackers de Baas’ afgerond

Om de digitale weerstand van kinderen te vergroten, is in het najaar van 2021een pilot gestart, bestaande uit drie lessen van Hackers de Baas. De pilot was in samenwerking met de Universiteit Twente en vond plaats onder 137 leerlingen op vier scholen in Veenendaal. In verband met o.a. corona hebben niet alle leerlingen het programma gevolgd maar uiteindelijk hebben 88 van hen het vijftien weken durende programma geheel doorlopen.

Lees artikel

17 mei 2022

Burgernet werkt hard aan forse doelstellingen voor 2022

Burgernetmeldingen hebben de afgelopen maanden al tot meerdere successen geleid, waarbij vermiste personen of daders van een overval razendsnel werden opgespoord. Om dit succes uit te breiden, heeft Burgernet Midden-Nederland zichzelf forse doelstellingen opgelegd ten aanzien van onder andere het aantal nieuwe deelnemers en het aantal gemeenten dat een Burgernetambassadeur heeft.

Lees artikel

21 apr. 2022

Campagne Senioren en Veiligheid van start

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 5 april 2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Lees artikel

21 apr. 2022

Stadsmakers Utrecht: hoe bewoners helpen om de wijk digitaal weerbaar te maken

In Utrecht zijn politie en gemeente samen met bewoners aan de slag gegaan met digitale veiligheid. Naar het voorbeeld ‘Digitale Buurtambassadeurs’ uit Breda leiden ze vrijwilligers op tot ‘stadsmaker digitale veiligheid’. In dit artikel vertellen ze meer over hun eerste ervaringen, bewonersbijeenkomsten en initiatieven die tijdens dit project zijn ontstaan.

Lees artikel