Jeugdgroepenaanpak: aanbiedingsmemo en het werkproces

Jeugdgroepenaanpak: aanbiedingsmemo en het werkproces

Twee maanden geleden ontvingen alle gemeenten het geactualiseerde samenwerkings- en privacyconvenant Jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland. Ook het bijbehorende landelijke 7-stappenmodel is voor iedereen beschikbaar. In dit nieuwsbericht een link naar het model. Maar er is voor een aantal gemeenten ook nog werk aan de winkel en we besteden extra aandacht aan de gegevensverwerking.

Heeft jouw gemeente het convenant al ondertekend? 
Enkele gemeenten hebben de lokale ondertekening van het convenant al geregeld.  Ben je er nog niet aan toegekomen en zoek je een mooi voorbeeld van een aanbiedingsmemo? De gemeente Almere heeft een voorbeeld ter beschikking gesteld voor de regio (na inlog op www.veiligheidscoalitie.nl). Doe er je voordeel mee en stuur je ondertekende versie aan secretariaat@rvs-mn.nl.

‘Hapklare brokken’ maken werkproces waardevol
Weet je wat het werkproces aanpak jeugdgroepen en groepsgedrag (het 7-stappenmodel) nu zo waardevol maakt? Dat de verschillende stappen in ‘hapklare brokken’ worden aangeboden. Wel zo duidelijk, meteen voor elke partner die meewerkt aan een groepsaanpak. Daarna volgt een overzicht van welke partners een rol hebben in de betreffende stap en hoe wordt omgegaan met privacy en gegevensdeling. Elke stap is opgedeeld in drie onderdelen: doel en resultaat, wie doet wat, hoe om te gaan met privacy en gegevensdeling.

Je vindt het werkproces op de site Wegwijzer jeugd en veiligheid. Het nieuwsitem geeft daarnaast aanvullende informatie.

Speciale aandacht voor gegevensverwerking 
Het is van groot belang om de gegevensverwerking goed te regelen en uit te voeren.  
Hoe je zorgvuldig gegevens verwerkt in de groepsaanpak staat in hoofdstuk 5 van het werkproces. Graag wijzen we je op twee belangrijke aandachtspunten:

  • Artikel 20 Wpg besluit: Let op dat aan het modelconvenant een ‘artikel 20 Wpg besluit’ wordt toegevoegd. Dit besluit zorgt ervoor dat de politie een wettelijke grondslag heeft om politiegegevens te mogen verstrekken aan de convenantpartners van het samenwerkingsverband. Zonder een dergelijk besluit is gegevensdeling door de politie met bijvoorbeeld het jongerenwerk niet toegestaan.
  • Verschillende partners, verschillende uitwisselmogelijkheden: Welke partners (welke) gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen op groeps- en individueel niveau van jongeren, staat in hoofdstuk 5 ook helder samengevat. Aan bod komt ook het verschil tussen gegevens uitwisselen met convenantpartners en incidentele deelnemers aan het jeugdgroepenoverleg, zoals een leerplichtambtenaar, Halt of een ambtenaar van de Raad voor de Kinderbescherming. Incidentele deelnemers bijvoorbeeld tekenen een geheimhoudingsverklaring voordat ze worden toegelaten aan het jeugdgroepenoverleg.


Heb je nog vragen?

  • Heb je inhoudelijke vragen of wil je gewoon even sparren? Het ccv staat voor je klaar via jeugd@hetccv.nl
  • Heb je vragen over het proces van ondertekening van het convenant? Mail dan naar ruben.visscher@rvs-mn.nl