Maatschappelijke onrust: nieuw thema met nieuwe gezichten

Maatschappelijke onrust: nieuw thema met nieuwe gezichten

Maatschappelijke onrust is een nieuw geprioriteerd thema in de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026. Recent hebben de eerste bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen plaatsgevonden. Samen met deze werkgroepen houden Juliette Hamers en Paul van Beijnum zich bezig met het ontwikkelen van een programmaplan Maatschappelijke onrust. Beide stellen zich in deze nieuwsbrief voor. Om tot effectieve aanpakken te komen, is in het plan een aantal opgaven geformuleerd die langs de schakels van de veiligheidsketen zijn gelegd (proactie, preventie, preparatie, respons/repressie, herstel/nazorg). 


Kwaliteit van informatie cruciaal

Zo is een van deze opgaven het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van het functioneren van alle driehoekspartners. In alle stadia van maatschappelijke onrust is de kwaliteit van informatie van cruciaal belang voor een effectief overheidsoptreden. Door te weten wat er – online en offline – speelt en leeft, kan er beter worden omgegaan met ongenoegen en onrust. Een andere opgave is dat we als gezamenlijke overheid geprepareerd moeten zijn op het moment dat maatschappelijke onrust zich manifesteert (‘acute/warme’ fase). Hierbij kunnen we denken aan gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. De focus moet (ook) liggen op de ‘koude’ fase waarin we preventief actief moeten zijn in onze samenleving en waarin we iedere gemeente prepareren om gereed te zijn voor het moment dat zich een openbare ordeverstoring vanuit ongenoegen/ onrust voordoet. Grote (meer ervaren) gemeente(n) kunnen kleinere gemeenten hierbij helpen/ ondersteunen. 


Digitaal component vraagt om innovatieve interventies
In relatie tot de geïdentificeerde opgaven binnen het thema maatschappelijke onrust zijn er enkele overkoepelende aandachtspunten. Een daarvan is de digitale dimensie van maatschappelijke onrust. Sociale media vormen een belangrijk kanaal bij het uiten van ongenoegen. Daarnaast kan hetgeen zich online afspeelt een katalyserende werking hebben op maatschappelijke onrust. De digitale dimensie vraagt om bewustwording bij betrokken partijen. Daarnaast is er behoefte aan innovatieve interventies, met name voor online preventie, en aan heldere juridische kaders. 

De volgende stap binnen het thema van maatschappelijke onrust is het bepalen van de focus en de wijze van samenwerken. In een volgende nieuwsbrief willen we graag uitgebreider terugkomen op ons programmaplan en de stand van zaken.


Juliette Hamers, programmamedewerker maatschappelijke onrust

Mijn naam is Juliette Hamers en ik ben 25 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Naarden dat ik alweer zes jaar geleden heb verlaten voor mijn mooie stadsie Utrecht. Sinds 1 oktober werk ik bij Bureau RVS als programmamedewerker Maatschappelijke onrust en Digitale Veiligheid en Cybercrime. In 2021 heb ik de Bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschappen afgerond, waarna ik een jaar de master Global criminology heb gedaan. Na een periode van tijdelijk werk en een mooie lange reis, ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Bureau RVS.

In mijn werk voor Bureau RVS kom ik voor het eerst in aanraking met het veiligheidsdomein. Hoewel het thema maatschappelijke onrust dus nieuw is, heb ik in mijn studie criminologie veel kennis opgedaan over onderwerpen zoals radicalisering, extremisme en terrorisme. Mijn toegevoegde waarde in de aanpak van maatschappelijke onrust zit wat mij betreft dan ook in een frisse net-afgestudeerde blik op sociale of criminologische vraagstukken.


Paul van Beijnum, programmamanager Maatschappelijke onrust

Ik ben per 1 september gestart als programmamanager Maatschappelijke onrust. Ik ben 56 jaar, getrouwd, heb 2 volwassen dochters en ben woonachtig in Rijen in het mooie Noord-Brabant.

Mijn start bij bureau RVS voelt een beetje als thuiskomen. Ik heb namelijk in de periode 2003-2020 bij de gemeente Utrecht gewerkt, hoofdzakelijk in het veiligheidsdomein. Ik heb destijds de totstandkoming en de ontwikkeling van bureau RVS van nabij gevolgd. Na ruim drie jaar -waarvan twee jaar bij de NCTV- bij het ministerie van JenV te hebben gewerkt, heb ik nu dus -net als toentertijd een aantal collega’s van de gemeente Utrecht- de overstap gemaakt naar Bureau RVS. 
Zowel in mijn functie bij de NCTV als in mijn tijd bij de gemeente Utrecht ben ik ruimschoots in aanraking gekomen met veel onderwerpen en vraagstukken die raken aan het thema maatschappelijke onrust. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met alle gemeenten, politie en het OM de samenwerking rond dit thema binnen de regio Midden-Nederland vorm te geven. De actualiteit laat ook nu weer zien dat hieraan behoefte is. Ik zie het als een mooie uitdaging om te komen tot een ondersteuning op maat die beantwoordt aan de behoeften van alle partners van de Veiligheidscoalitie van Midden-Nederland.  

Heel fijn dat ik als secretaris kon aansluiten bij de start van de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust in september. Tijdens dit startoverleg hebben we de uitkomsten van een ambtelijke verkenning hoe we aan de strategische ambities van de Regionale Veiligheidsstrategie handen en voeten kunnen geven, besproken. Dit heeft geresulteerd in een aantal opgaven die de komende jaren centraal staan. Tijdens de RVC van 16 november geeft de voorzitter van de bestuurlijke werkgroep hierover een pitch, waarvan we alvast een tipje van de sluiter kunnen oplichten. Het verbeteren van de informatievoorziening voor de driehoek m.b.t. maatschappelijke onrust zal veel prioriteit krijgen. Datzelfde geldt voor de online dimensie, aangezien maatschappelijke onrust zich in toenemende mate online afspeelt en dikwijls ook online wordt aangejaagd. 

Een belangrijke wens is dat het te ontwikkelen programma uitvoeringsgericht is, met concrete handvatten voor de partners waar ze in hun dagelijkse praktijk hun voordeel mee kunnen doen. 

Kortom, er zijn genoeg uitdagingen waarmee we de komende tijd aan de slag kunnen gaan. Dat doen we niet alleen! Naast de bestuurlijke werkgroep heeft inmiddels ook een ambtelijke werkgroep het levenslicht gezien. Samen met al die betrokken collega’s zullen we de verschillende opgaven vormgeven. 

Tot slot, de dagelijkse realiteit van het OM, de politie en al die gemeenten is voor ons een belangrijke inspiratie- en kennisbron. Daarom komen we graag bij jullie langs om te vernemen met welke problematiek jullie worden geconfronteerd, welke behoeften jullie hebben bij de versterking van jullie aanpakken en welke bijdrage jullie zouden kunnen leveren aan de regionale samenwerking binnen het thema maatschappelijke onrust.