Handreiking gemeenten maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël-Palestina beschikbaar

Handreiking gemeenten maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël-Palestina beschikbaar

Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden houdt de gemoederen overal ter wereld bezig. Het raakt daarmee ook inwoners in de regio Midden-Nederland. De indringende beelden en verhalen kunnen leiden tot wanhoop en onbegrip, met het risico op oplopende spanningen en incidenten binnen gemeenten en gemeenschappen. Het Expertise-unit-Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van SZW heeft een handreiking opgesteld die gemeenten ondersteunt op lokaal niveau goed om te gaan met oplopende spanningen, toenemende tegenstellingen en een verhard publiek debat. 

Omgaan met polarisatiedynamiek uitdaging
De ESS heeft verschillende gespreken gevoerd over de impact van het conflict in Nederland met haar stakeholders, waaronder gemeenschappen, gemeenten en professionals. Daarnaast heeft de ESS gesprekken gevoerd met onder andere gemeenten om de impact van het conflict te bespreken en de behoeften met betrekking tot dialoog en verbinding te identificeren. Uit de gesprekken blijkt dat het omgaan met de polarisatiedynamiek zowel voor de (lokale) overheid als voor de samenleving een uitdaging vormt. Deze uitdaging omvat het betrekken van verschillende partijen, met zorgen over de veiligheid van betrokken gemeenschappen, religieuze en/of maatschappelijke organisaties en het navigeren in het spanningsveld tussen ambtenaren, bestuur, politiek en de samenleving. 


Handreiking voorziet in verschillende behoeften

Er is behoefte aan een dieper inzicht in de complexiteit van het conflict en aan antwoorden op de vraag hoe je ermee omgaat, vooral wanneer het gesprek hierover zeer gevoelig ligt. Er is ook vraag naar praktische hulpmiddelen, zoals informatie over de geschiedenis van het conflict en naar kennis over effectieve communicatie, met name gericht op jongeren. Deze handreiking voorziet in de informatiebehoefte en richt zich op verschillende fasen waarin een gemeente zich kan bevinden als het gaat om spanningen en polarisatie. Voor elke fase worden specifieke maatregelen en aanbevelingen voorgesteld om de gemeente te begeleiden bij proactieve acties en het beheersen van de impact van het conflict binnen de lokale gemeenschap. 

Je vindt de handreiking hier.
 

Neem deel aan de themabijeenkomst maatschappelijke onrust 

Maatschappelijke onrust is een van de geprioriteerde thema’s uit de Veiligheidsstrategie 2023-2026. Daarom vindt vanuit de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust onder voorzitterschap van dhr. Cees van den Bos (burgemeester van Urk) op donderdag 23 november een ambtelijke themabijeenkomst plaats over handelingsperspectief ‘hoe om te gaan met maatschappelijke onrust’. Tijdens de bijeenkomst geeft o.a. de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) een presentatie. Kijk hier voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden.