Illegaal vuurwerk(overlast) in jouw gemeente? Raadpleeg de toolkit aanpak illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk(overlast) in jouw gemeente? Raadpleeg de toolkit aanpak illegaal vuurwerk

De eerste versie van de toolkit aanpak illegaal vuurwerk is een feit! De toolkit biedt een preventief-, repressief- en communicatiehandelingsperspectief. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving omtrent vuurwerk, verschillende interventies zoals het gebruik van het bestuursrecht of vuurwerkvrije zones en communicatievoorbeelden. De toolkit is bestemd voor gemeenten.

Je vindt de toolkit (na inlog) in de apothekerskast. 

Toolkit samengesteld met medewerking van meerdere partners
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze eerste versie door de ambtelijke werkgroep, bestaande uit: politie, OM en gemeenten (Amersfoort, De Bilt, Nieuwgein, Hilversum, Urk) gecoördineerd door Bureau RVS. Dit is de eerste versie van de toolkit; aanvullingen zijn dan ook altijd welkom. Maken jij of je collega’s gebruik van de toolkit? We horen graag wat jullie ervan vinden. Je kan je feedback mailen naar secretariaat@rvs-mn.nl o.v.v. ‘Toolkit aanpak illegaal vuurwerk’.  


Handreiking ontmoedigen klaphamer

Tot slot is er vanuit het VNG een handreiking gemaakt: ‘Klaphamer voor gemeenten’. Een klaphamer, ook wel knalhamer of knalijzer, is een constructie om luide knallen te produceren en wordt in sommige regio’s gebruikt tijdens viering van de jaarwisseling. Ondanks dat de klaphamer niet als vuurwerk wordt aangemerkt zijn er toch enkele risico’s verbonden aan het gebruik ervan. De handreiking gaat in op wat de klaphamer precies is, de gevaren van het gebruik ervan, de toepasselijkheid van wet- en regelgeving, de preventieve mogelijkheden en een verbod met handhaving voor gemeenten om de risico’s te kunnen inperken. Je vindt de handreiking klaphamer (na inlog) in de apothekerskast.