20 sep. 2022

Belangrijke oproep aan PGA-experts en procesregisseurs

In deze nieuwsbrief meer informatie over het nieuwe reglement problematische jeugdgroepen. Ook doen we een oproep aan PGA-experts en procesregisseurs over de samenwerking tussen PGA en ZSM-partners en kan je je aanmelden voor bijeenkomsten over de PGA rondom voetbalgeweld.

Lees artikel

20 sep. 2022

PGA-Lab van start!

Met de toekenning van een subsidie van ZonMw heeft de regio Midden-Nederland het vertrouwen gekregen om de komende drie jaar te bouwen aan een lerend netwerk met alle betrokken zorg- en veiligheidsprofessionals. Dit is natuurlijk een prachtige erkenning van al het goeds wat we met elkaar al hebben bereikt rond de (lokale) PGA. Onder de naam PGA-lab gaan we elkaar ontmoeten, van elkaar leren en gezamenlijk ontwikkelen. Kleinschalig (lokaal) en regionaal. 

Lees artikel

20 sep. 2022

Team Operationele Versterking traint Bestuurlijk Interventieteam Gooi en Vechtstreek

Op dinsdag 30 augustus verzorgde het Team Operationele Versterking van het RIEC een training voor het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi & Vechtstreek. Tijdens de training kwamen onderwerpen als kennis over controles op bedrijventerreinen, algemene gesprekstechnieken en vooral het daadwerkelijk (in een oefensetting) uitvoeren van integrale controles aan bod. De deelnemers van het Bestuurlijk Interventieteam konden zo in een veilige omgeving oefenen en samenwerken. 

Lees artikel

20 sep. 2022

Lichte stijging totaal geregistreerde criminaliteit

Iedere maand geven we een (algemene) update van de belangrijkste ontwikkelingen in de veiligheids- en criminaliteitscijfers. Deze maand: een forse stijging van het aantal zakkenrolincidenten en de jongerenoverlast is terug op het niveau voor corona.   

Lees artikel

8 jul. 2022

Wet zorg en dwang: Vergoeding IBS voor mensen met een verstandelijke handicap zonder Wlz-indicatie vanuit de zorgverzekeringswet

Burgemeester Dijksma van Utrecht deed in maart van dit jaar een prangende oproep aan minister Helder van VWS om met een oplossing te komen voor mensen met een verstandelijke handicap die in crisis gedwongen zorg nodig hebben maar nog niet beschikken over een Wlz-indicatie.

Lees artikel

8 jul. 2022

Week 41 - Week van de Veiligheid

Van 10 t/m 14 oktober is er weer de Week van de Veiligheid. Tijdens deze week wordt er van alles georganiseerd rondom veiligheid. Ook vanuit de Veiligheidscoalitie worden er verschillende activiteiten, middelen en materialen aangeboden.

Lees artikel

8 jul. 2022

OM geeft een kijkje in de keuken

In mei en juni heeft het parket Midden-Nederland twee bijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters en hun adviseurs. Door middel van presentaties vanuit verschillende afdelingen kregen ze een kijkje in de keuken van het OM. Naast een algemene uitleg over de inrichting van het OM en het parket Midden-Nederland, werd aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop zaken bij het OM binnenkomen. Ook kwamen de werkwijze van ZSM en een aantal belangrijke neventaken van het OM aan bod, onder andere door presentaties van het team Bewaken en Beveiligen en het team Verplichte Zorg.

Lees artikel

8 jul. 2022

‘Herken jij mensenhandel in jouw werk?’

Op 1 en 27 september organiseert Fairwork in samenwerking met o.a. RIEC een vaardigheidstraining over mensenhandel voor gemeentelijke handhavers en toezichthouders (groepsgrootte max. 12 personen). In de ochtend wordt gewerkt aan kennis en in de middag is er een experience room om te oefenen met het leren signaleren en melden van verdachte situaties. 

Lees artikel

8 jul. 2022

Handig: handleiding strafrecht voor netwerkpartners

Een jaar geleden praatten Bart Nitrauw en Yvette Groenhart van het OM jullie bij over het strafrecht. Belofte was om een handreiking over het strafrecht te maken voor netwerkpartners. Deze handreiking is nu gereed. Reden dat dit even geduurd heeft is dat men de handreiking graag landelijk wilde kunnen aanbieden.  De handreiking heeft dan ook een ‘landelijk jasje’.

Lees artikel

8 jul. 2022

Zorgelijk gebrek aan daadkracht bij bestrijding zorgfraude

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer. Zelfs in gevallen waar de signalen van fraude zeer sterk zijn, worden nauwelijks resultaten geboekt. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht.

Lees artikel

8 jul. 2022

Doorbraak! Groen licht voor lerende gemeenschap via het PGA-Lab

Het dak ging er op 1 juli even af; daar was dan eíndelijk het verlossende bericht waar we al maanden op zaten te wachten. De subsidieaanvraag die bureau RVS en de Hogeschool Utrecht namens alle gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuizen en netwerkpartners in Midden-Nederland hebben ingediend is gehonoreerd!

Lees artikel

8 jul. 2022

PGA en ZSM: belangrijk weetje over de bestandenpostbus

In de communicatie tussen PGA-lokaal en het Openbaar Ministerie wordt op twee momenten en manieren gebruik gemaakt van de bestandenpostbus. Het zijn twee verschillende en van elkaar gescheiden omgevingen. In beide gevallen is een wachtwoord nodig en deze verschillen van elkaar. Let daar goed op.

Lees artikel

7 jul. 2022

Begint de bal te rollen bij drugscriminaliteit?

Een onderzoek naar de rol van voetbalverenigingen als voedingsbodem voor jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Uitgevoerd door Jelle van Middelaar, stagiair bij DTO Gooi & Vecht en Straatwaarde(n). Het rapport biedt voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan met een aanpak voor sportverenigingen.

Lees artikel

7 jul. 2022

The Movement - The Movie

Een uitweg van het verkeerde pad? The Movement laat niet alleen zien dat dat kan, maar helpt ook jongeren die dat willen. Met een muzikaal platform voor en door jongeren. Jonge talenten krijgen met dit platform de kans om zich op muzikale wijze te ontwikkelen en te groeien in de industrie. In een korte documentaire vertellen de jongens hun verhaal over vrienden kiezen en hun weg naar de toekomst.

Lees artikel

7 jul. 2022

In gesprek met OM over rol strafrecht in de integrale samenwerking

Op 16 juni jl. heeft het Openbaar Ministerie een informele netwerkbijeenkomst georganiseerd op het parket. Een selecte, gemengde groep afgevaardigden uit Zorg- en Veiligheidshuizen, gemeenten, het zorgdomein en justitiële partners was aanwezig om met het OM in gesprek te gaan over de rol van het strafrecht in de integrale samenwerking.

Lees artikel

17 jun. 2022

Rapport Trends in Veiligheid 2022-2023: digitale veiligheid behoeft aandacht

Sinds de coronacrisis is iedereen massaal gaan thuiswerken. Maar ondanks de toenemende digitale risico’s, blijft volgens het trendrapport van Capgemini de digitale veiligheid achter.

Er zijn daarom verschillende initiatieven vanuit het programma Digitale veiligheid om de digitale veiligheid van je medewerkers te vergroten.  

Lees artikel

17 jun. 2022

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 5%

In de eerste vijf maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio is bij acht gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. 

Lees artikel

17 jun. 2022

Agenda verbinding Veiligheid en Zorg: vier interessante bijeenkomsten eind juni

Op 27 juni vindt een online event plaats over de aanpak van voetbalincidenten en voetbalgeweld. Op 28 juni organiseert de Hogeschool Utrecht een kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid en is er een webinar van Justis over hoe de VOG-screening in z’n werk gaat. Tot slot vindt op 30 juni het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische sector plaats. Lees verder voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

Lees artikel

17 jun. 2022

Een succesvol ontwikkelplein in Almere, interessant interview en nieuws over inzet huisverbod

Een drukte van jewelste was het op donderdag 9 juni bij het Ontwikkelplein in Almere. We lanceerden de video over de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuizen, ZSM en lokale PGA in Midden-Nederland. Lees ook het interview met Willem Karsemeijer (Top X regio Utrecht-Oost) over complexe casuïstiek en lees de aanbevelingen in het eindadvies tijdelijk huisverbod.

Lees artikel