Gemeente Veenendaal volgt als eerste nieuwe training pandcoördinator integrale controle

Gemeente Veenendaal volgt als eerste nieuwe training pandcoördinator integrale controle

Een café-eigenaar begint langzamerhand zijn geduld te verliezen. Hem is zojuist voor de vierde keer door de vierde instantie naar zijn vergunning gevraagd. Bij een (integrale) controle is het van belang dat de controle gecoördineerd verloopt en niet iedere partner -zonder overleg- zijn eigen ding gaat doen. De geschetste situatie wil je daarbij voorkomen. Het aanstellen van een pandcoördinator die daarbij een cruciale rol speelt, is daarom van wezenlijk belang. Gemeente Veenendaal onderkende dit belang en vroeg aan Team Operationele Versterking (TOV) om een training te ontwikkelen specifiek gericht op de vaardigheden die van belang zijn bij deze rol. Deze training vond plaats op 19 september. 

Meerdere boa’s nu inzetbaar als pandcoördinator 
Gemeente Veenendaal: "Sinds de oprichting van het TIC (Team Integrale Controles) organiseren we bijna iedere maand wel een integrale controle. Sinds een jaar werken we met het fenomeen pandcoördinator om de rolverdeling en de door alle disciplines die meegaan bij een controle verzamelde informatie te stroomlijnen. Eerder deed iedere deelnemer vanuit zijn of haar discipline zijn ding en nadat iedereen klaar was vertrokken we weer. Om overzicht in deze situatie te creëren en te zorgen dat de regie bij de gemeente blijft, werd vorig jaar de rol van pandcoördinator geïntroduceerd. Een boa/gemeentelijke toezichthouder pakte die rol op en om deze verder vorm te geven ontstond tegelijk de behoefte aan een training op dit gebied. Met name omdat de behoefte bestond meerdere boa’s als pandcoördinator in te kunnen zetten. Door de door het RIEC goed verzorgde training is Veenendaal nu vijf als pandcoördinator getrainde boa’s rijker. "


Praktijkoefeningen op locatie

De training bestond in de ochtend uit een theoretisch gedeelte waarin de deelnemers uitleg kregen over hun bevoegdheden, waarin de kaders helder werden gesteld en de inhoud van de rol van pandcoördinator werd besproken. Daarna werd op een trainingslocatie met praktijkcasussen getraind. In een nagebouwde praktijksetting en met behulp van tegenspel konden de deelnemers daadwerkelijk oefenen met het uitvoeren van deze controles, het inzetten van hun bevoegdheden, het herkennen van signalen en oefenen met de rol van pandcoördinator. Ze ontdekten hoe deze rol behulpzaam kan zijn om alle diensten gecoördineerd hun werk te laten uitvoeren met de minste impact op de gecontroleerde ondernemer. Ook leerden ze te investeren op de relatie met de ondernemer en middels gesprekstechnieken de-escalerend op te treden. 


Veenendaal positief over training

Gemeente Veenendaal: “De praktijkcasussen waren echt heel verhelderend en toegespitst op de rol van pandcoördinator. Iedere deelnemer kwam als pandcoördinator aan de beurt in een casus en een van de andere deelnemers werd dan ingezet als toezichthouder van een bepaalde discipline. Na de casus werd tijdens een evaluatie minutieus stilgestaan bij wat de pandcoördinator in een bepaalde situatie zei, deed of vroeg. Hierdoor is de rol van pandcoördinator voor iedereen helder geworden en zijn we goed uitgerust om als pandcoördinator in de praktijk op te kunnen treden. Een erg leerzame dag waarbij de wens is uitgesproken ieder jaar een herhalingsdag te organiseren.”


Zelf ervaren? Volg de workshop op het netwerkevent op 2 november
Op de netwerkmiddag van 2 november geven TOV en gemeente Veenendaal een workshop waarin de partners het belang van goede pandcoördinatie ook kunnen ervaren. Schrijf je daar vooral voor in als jouw gemeente hier interesse in heeft. Je krijgt dan alvast een voorproefje. 

Het is ook mogelijk om de training aan te vragen via tov@riec-mn.nl. Ook als er behoefte is aan andere trainingen die voor jouw gemeentelijke toezichthouders niet mogen ontbreken kan je hierheen mailen. TOV neemt dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.