Oproep: teken het privacyprotocol PGA voorkoming radicalisering en extremisme

Oproep: teken het privacyprotocol PGA voorkoming radicalisering en extremisme

Eind september ontvingen alle gemeenten, politie en OM in Midden-Nederland het privacyprotocol Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme MNL. Het betreft hier een noodzakelijke aanvulling op het bestaande (landelijke) samenwerkingsconvenant en bijbehorende handleiding. Dit privacyprotocol is een laatste actie van de oorspronkelijke bestuurlijke en ambtelijke werkgroep Radicalisering en Extremisme. Met als doel een belangrijke stap in de zorgvuldigheid: meer duidelijkheid over rollen en taken én zorgvuldiger gegevensverwerking via de ICT-systemen van de Zorg- en Veiligheidshuizen.


Herhaalde oproep: teken voor 1 november 
In de eerste twee weken stuurden al zo’n 30% van de partijen de ondertekende versie retour. 
Dat is goed nieuws! Want de huidige aanpak loopt uitsluitend door voor de partijen die ondertekenen. De deadline is gesteld op 1 november 2023. Daarna maken we de balans op.

Heb je de mail gemist? Of zoek je een voorbeeld aanbiedingsmemo? 
Neem contact op met jouw vertegenwoordiger in de werkgroep of stel je vraag via secretariaat@rvs-mn.nl o.v.v. ‘PP Radicalisering’