“Toch niet of toch wel?’ Deel ik zorgelijke signalen die ik zie?

“Toch niet of toch wel?’ Deel ik zorgelijke signalen die ik zie?

“Toch niet… of toch wel?” het zijn de woorden van een wijkagent over het delen van zorgelijke signalen die professionals soms zien bij jongeren op straat. Het is een bekend dilemma: wanneer ga je in gesprek met anderen over je vermoedens, hoeveel ruimte is daarvoor en mag je die informatie wel uitwisselen met iemand anders? Onder andere dit onderwerp stond centraal in de bijeenkomst die Straatwaarden verzorgd heeft in Stichtse Vecht op 28 september. Ook in deze nieuwsbrief een verslag van de denktank met als onderwerp ‘Werkt voorlichting als interventie.’


Veel professionals kennen dilemma’s
De bijeenkomst is de uitkomst van een onderzoek naar jonge aanwas dat is uitgevoerd in het afgelopen jaar. Straatwaarden heeft door middel van groepssessies en interviews data verzameld over het veiligheidsvraagstuk rondom jongeren in de criminaliteit in de gemeente. Tijdens het onderzoeksproces werd duidelijk dat veel professionals met dilemma’s rondlopen: waar doe je goed aan in de signalering? Wanneer betrek je nu welke partner? De handelingsverlegenheid is een belangrijke pijler geworden in het onderzoek en vormde de grondlegger van de bijeenkomst.


Veel overlap in individuele ambities

Dat dit onderwerp leeft onder de professionals bleek uit de opkomst. Diverse professionals van de politie, de handhaving, het jongerenwerk en de gemeente waren actief aanwezig. De verwachtingen kwamen veelal overeen: we komen hier om elkaar te ontmoeten en om onze integrale samenwerking nog beter te maken. We startten met het formuleren van ieders ambitie ten aanzien van de jongeren in de gemeente. Hoewel elke partij dit eerst zelf formuleerde, blijkt de overlap enorm. 


Gezamenlijke ambitie: een veilig opgroeiklimaat
De gezamenlijke ambitie was dan ook snel geformuleerd: een veilig opgroeiklimaat voor elke jongere in Stichtse Vecht.
Een gezamenlijke ambitie leidt niet automatisch tot een perfecte samenwerking. Een bekend knelpunt is bijvoorbeeld dat de politie en het jongerenwerk niet altijd dezelfde belangen delen in de uitvoering. Een struikelblok kan hierin zijn de informatiedeling niet soepel verloopt, omdat de politie graag veel informatie wil hebben en de jongerenwerkers niet hun vertrouwensband met een jongere willen schaden en soms terughoudend zijn met het delen van informatie. De boa’s zijn op hun beurt zoekende naar de hun rol in de integrale samenwerking en willen graag meer betrokken worden.


Kansen en verbeterpunten

In de sessie ging het daarom over de sterktes en zwaktes in de samenwerking en hebben alle deelnemers actief bijgedragen aan het bedenken van kansen en verbeterpunten. Van elkaar vaker ontmoeten en met elkaar meelopen, tot het zoeken van nieuwe bondjes tussen de partners. We kijken terug op een vruchtbare middag waarin Straatwaarden wellicht de input heeft geleverd, maar waar de waardevolle output en goede voornemens vooral bij de deelnemers vandaan kwam!

Heb je interesse in een dergelijke bijeenkomst of wil je meer weten? Mail dan naar Marijke Drogt via m.drogt@riec-mn.nl. Kijk ook op onze vernieuwde website voor meer informatie over Straatwaarden. 

 

Lees hier meer over de interventie.