Criminaliteitscijfers: welke invloed heeft het festivalseizoen?

Criminaliteitscijfers: welke invloed heeft het festivalseizoen?

In de eerste acht maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij 13 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vijf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde. Ook is een duidelijk effect van het festivalseizoen te zien op het aantal geregistreerde drugsdelicten.

Licht positieve ontwikkeling t.o.v. juni
De criminaliteitsontwikkeling in Midden-Nederland is iets gunstiger ten opzichte van juni (nb: de cijfers van juli zijn niet geduid in een nieuwsbrief i.v.m. de zomerperiode) toen de stijging nog 4% was en er nog 16 gemeenten een stijging hadden van ruim 10%. Zakkenrollen blijft met stip op nummer een staan als grootste stijger, maar ook dat getal is gedaald t.o.v. juni (van +54% naar +41%). Meer actuele informatie vind je in de overzichtstabel

Toename geregistreerde drugsdelicten
In de afgelopen maanden zijn er wel meer drugsdelicten geregistreerd, iets wat niet ongewoon is voor de zomerperiode. In onderstaande figuur is de registratie van drugscriminaliteit weergegeven voor Midden-Nederland per triaal (4-maandsperiode) vanaf 2018. Voor en na de coronajaren zien we dat er steeds meer registraties zijn in het tweede triaal, de zomermaanden mei t/m augustus. 

Festivals binnen gemeentegrenzen terug te zien in cijfers
Een belangrijke reden voor deze uitschieters zijn de grote georganiseerde (meerdaagse) evenementen in de zomermaanden. Dit zien we heel sterk als je kijkt naar dezelfde figuur maar dan voor een gemeente die gedurende de zomermaanden meerdere grote festivals binnen de gemeentegrenzen heeft. Voor Midden-Nederland is dat bijvoorbeeld Dronten dat met evenementen als Defqon en Lowlands 130.000 tijdelijke bezoekers in de gemeente heeft; ruim vier keer zoveel als dat Dronten inwoners heeft. 

Veiligheidsbeelden-online is een onderdeel van het project Veiligheid in Beeld (ViB). Naast maandelijks geactualiseerde cijfers over de geregistreerde criminaliteit, zijn ook gegevens over bevolking, vastgoed, werk en inkomen, KvK-handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. Neem voor meer informatie over het ViB project contact op met Henk van den Driessche.