Nieuwe toolkit communicatie ondermijnende criminaliteit beschikbaar

Nieuwe toolkit communicatie ondermijnende criminaliteit beschikbaar

Communicatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Denk aan het creëren van bewustwording, het vergroten van meldingsbereidheid en het leren herkennen van signalen. Om deze communicatie te ondersteunen is de toolkit communicatie Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit 3.0 ontwikkeld voor – en in samenwerking met- communicatieadviseurs van gemeenten, politie, OM, Belastingdienst (en overige partners).


Bekijk de nieuwe toolkit communicatie GOC

De toolkit communicatie Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit 3.0. is ontwikkeld samen met adviseurs van politie, OM en gemeenten. De toolkit ondersteunt het uitvoeren van de communicatiestrategie en is gekoppeld aan het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’.  De teksten en middelen uit deze toolkit dragen bij aan het vergroten van bewustwording en weerbaarheid bij bewoners, ondernemers en andere (interne) doelgroepen.


Ondersteuning vanuit RIEC beschikbaar
Wanneer er in een gemeente interventies plaatsvinden, kan communicatie RIEC het integraal communiceren hierover ondersteunen. We brengen communicatiespecialisten van deelnemende partners bij elkaar en maken, op basis van de uitgangspunten uit de strategieën, samen een lokaal communicatieplan. We bepalen dan aan de hand van het doel van de interventie het communicatiedoel. En werken doelgroepen, boodschappen, afzender(s), middelen en timing uit. Middelen uit de toolkit kunnen hierbij helpen.

Je vindt de toolkit hier.
Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar communicatie@riec-mn.nl


Oproep: versterking gezocht werkgroep weerbare overheid

Een weerbare overheid is noodzakelijk om te voorkomen dat criminele inmenging kan ontstaan. Daarom is ‘Weerbare overheid’ als programma opgenomen in het actieplan ‘Wie praat die gaat 3.0’. Voor de werkgroep die zich met dit thema bezighoudt, zoeken we nog enkele gemeentelijke (OOV) deelnemers uit kleine en/of middelgrote gemeenten in Midden-Nederland. Lijkt het jou interessant om mee te denken en doen op dit thema? (Geen exacte wetenschap maar ga uit van ongeveer 4 bijeenkomsten/15 uur per jaar) Denk jij hierin je ei helemaal kwijt te kunnen? Laat het Myriam Kooij weten, m.kooij@riec-mn.nl of 06-14873687