Ad van Breukelen neemt na 14 jaar afscheid

Ad van Breukelen neemt na 14 jaar afscheid

Deze week neemt Ad van Breukelen na 14 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van Bureau RVS en 9 jaar RIEC MN, afscheid. Graag neemt hij de lezers van deze nieuwsbrief nog een keer mee door de regio. Naar waar we vandaan komen; een tijd waarin Midden-Nederland verreweg het hoogst aantal woninginbraken en autokraken kende. Naar alles wat we sindsdien gezamenlijk hebben bereikt. Naar wat goed gaat, wat er nog te doen is en waar we als regio trots op mogen zijn.


Ik ben heel trots op Midden-Nederland!
Wat een voorrecht is het geweest om de afgelopen 14 jaar al die 38 (oorspronkelijk nog 43) prachtige gemeenten van Midden-Nederland beter te leren kennen. Als eerste valt de ruimte op, natuur, heel veel prachtig water en natuurlijk die typerende verschillen in bouw, stijl en cultuur. We hebben het allemaal in onze mooie regio. Op veiligheidsgebied is de problematiek ook veelvormig en met grote overlappen natuurlijk.

Midden-Nederland is de eerste regio van het land die de handen ineen heeft geslagen, een gezamenlijke veiligheidsstrategie heeft gemaakt en samen uitgevoerd. Lokaal geworteld en regionaal en landelijk verbonden. Het valt me op dat deze voorbeeldrol van Midden-Nederland soms beter gezien wordt door andere regio’s dan binnen de regio zelf.


Bevlogen mensen bij alle partners
Ondersteund door al die fantastische medewerkers die ik heb leren kennen van OM, gemeenten, politie, zorg en veiligheidshuizen, RIEC-MN, Bureau RVS en nog vele andere organisaties. Wat een enorme kracht is er in Midden-Nederland aanwezig. Maatschappelijk bevlogen en inhoudelijk deskundig. We hebben vaak de focus op zaken die nog niet soepel verlopen. Dat is begrijpelijk en onderdeel van onze calvinistische cultuur.

Maar kunnen dan gemakkelijk vergeten hoeveel er allemaal al wel goed gaat.


En er gaat zo veel goed. Een kleine greep
Midden-Nederland was tot 2010 de regio met verreweg de meeste woninginbraken en autokraken in het land. Gemiddeld 33 woninginbraken per dag. Iedere dag! Door het bundelen van hun individuele krachten hebben de veiligheidspartners in Midden-Nederland samen met bewoners en corporaties bereikt dat het aantal woninginbraken inmiddels is gehalveerd. Het is natuurlijk nooit voldoende, maar wel een halvering van het aantal slachtoffers. Ook het aantal autokraken is door een projectmatige aanpak ruim gehalveerd.

Onder begeleiding van een andere taskforce is bereikt dat alle 38 gemeenten een lokale persoonsgerichte aanpak hebben opgezet of versterkt, met een gezamenlijk convenant voor informatiedeling als grondlegger. Hierdoor is snel en afgestemd ingrijpen mogelijk als een inwoner dreigt af te glijden. Dagelijks wordt er via het Veiligheidsinformatiebeeld VIB informatie gedeeld van de politie aan de gemeente waarmee onder meer de inzet van toezicht en handhaving beter kan worden gericht. De samenwerking tussen toezicht en handhaving en de politie is sowieso de afgelopen 10 jaar sterk verbeterd.

Dat is allemaal niet aan komen waaien. Maar het resultaat van hard, innovatief en verstandig samen werken.


Maatschappelijke veiligheidsproblemen niet alleen op te lossen
Voor de prioriteiten van nu is dat ook weer nodig. De methode van werken zal niet veel wijzigen: ‘Beter snappen wat er aan de hand is en wat de interventiemogelijkheden zijn om positief te beïnvloeden, samen afspreken hoe de interventies op elkaar af te stemmen en in te zetten, elkaar aanspreken, aansporen en helpen. En tenslotte leren van het resultaat’.

Grote maatschappelijke veiligheidsproblemen zijn niet op te lossen als iedere partner in zijn eigen koker zijn eigen ding blijft doen. Om met Peter Noordanus te spreken: ‘Repressie zonder preventie is eindeloos, preventie zonder repressie is tandeloos.’ Gelukkig is er in Midden-Nederland ruime ervaring opgedaan hoe via een integrale aanpak tot maatschappelijk effect te komen.


Midden-Nederland blijft mijn thuishaven
Na bijna 14 jaar inzet voor Bureau RVS en 9 jaar voor het RIEC-MN neem ik per 1 oktober aanstaande afscheid van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland.

Ik start dan in het mooie Zaanstad als opgaveregisseur ondermijning in combinatie met de rol van programmamanager veiligheid Poelenburg/Peldersveld. Midden-Nederland blijft echter mijn thuishaven en jullie blijven een bijzondere plaats in mijn hart innemen.

Ik wil jullie hartelijk danken voor de hele fijne samenwerking en alle plezier, succes en trots wensen met jullie goede werk!