Nieuwe overheidscampagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ van start

Nieuwe overheidscampagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ van start

Op safer internet day 2024 is een nieuwe rijksoverheidscampagne van start gegaan met als thema Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig. De campagne richt zich op het belang van online dubbele beveiliging, ook wel two factor authentication genoemd (2fa) en bevat onder andere een toolkit die gemeenten (en private partijen) in kunnen zetten om inwoners weerbaarder te maken. 

Two factor authentication (2fa) meest effectief tegen hacking
Is jouw e-mail wel goed beveiligd? Alleen een lang en uniek wachtwoord is niet meer voldoende. Steeds vaker kunnen cybercriminelen dat omzeilen en daarmee komt je online identiteit in gevaar. Met toegang tot je e-mail kunnen ze persoonlijke informatie vinden, berichten sturen uit jouw naam of wachtwoorden van je andere accounts opvragen, zoals je socials of online winkels. Uit een peiling van de Rijksoverheid blijkt dat slechts een kwart (24%) van de Nederlanders tweestapsverificatie voor e-mail gebruikt en 15% met een social media-account deze beveiligingsmaatregel heeft ingesteld. Terwijl deze wel het meest effectief is tegen hacking, één van de meest voorkomende vormen van cybercrime. Met de nieuwe campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ wil de Rijksoverheid (ministerie van Justitie en Veiligheid) meer Nederlanders stimuleren om voor e-mail en andere accounts gebruik te gaan maken van tweestapsverificatie. 

Gebruik de toolkit om jouw inwoners weerbaarder te maken
Op www.dubbelzoveilig.nl vind je meer informatie over de campagne. De digitale veiligheid van inwoners is ook in jouw gemeente een speerpunt. Gebruik daarom de toolkit om je inwoners weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. Je vindt de toolkit hier.