20 feb. 2023

Forse stijging aantal ongevallen op de weg

In januari 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 13% ten opzichte van januari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negentien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de maand januari, in vergelijking met 2022, zien we bij zakkenrollen (115%), ongevallen op de weg (33%) en winkeldiefstal (30%). 

Lees artikel

20 feb. 2023

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol beschikbaar op Kennisplatform Ondermijning

Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is de leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt je om het RIEC samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen. 

Lees artikel

26 jan. 2023

Mail bijwerken? Even geduld.

Als je gistermorgen om 08.00 je laptop opende om je mail te beantwoorden, had je waarschijnlijk pech. Microsoft 365 kampte wereldwijd met problemen, waardoor duizenden storingsmeldingen uit alleen al Nederland binnenkwamen. Microsoft liet weten de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Mail bijwerken? Even geduld a.u.b.

Lees artikel

23 jan. 2023

Rapport WODC ‘Koers bepalen’ evalueert versterkingsbeweging

Eind december verscheen het rapport ‘Koers bepalen: over de lessen van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit’. De afgelopen jaren zijn met extra inzet financiële middelen van het kabinet lokale, regionale en landelijke programma’s en projecten gestart om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Lees artikel

23 jan. 2023

Nieuwe programmamanager Digitale veiligheid en cybercriminaliteit Jeroen Hamers stelt zichzelf -en zijn kijk op de aanpak- voor

Meer slachtoffers van online criminaliteit dan van offline criminaliteit!

Diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit, High Impact Crimes en (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit worden gepleegd via de online wereld. De veiligheidspartners in Midden-Nederland voelen dan ook de enorme urgentie om hiertegen een gezamenlijke vuist te maken. In de nieuwe regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 heeft de aanpak van digitale veiligheid en cybercriminaliteit dan ook hoge prioriteit gekregen. Een uitdaging die Jeroen Hamers graag aangaat.

Lees artikel

23 jan. 2023

PGA-Lab ontwikkelt kickstart voor nieuwe professionals

Binnen het PGA-Lab werken we momenteel aan een tool die nieuwe professionals een vliegende start moet geven in ons complexe werkveld. Denk je mee? Ook in deze nieuwsbrief: Lieke Brouwer stelt zich voor en ‘heuglijk’ nieuws: de lokale PGA-aanpak in Urk gaat (eindelijk) van start!

Lees artikel

23 jan. 2023

Lees-, kijk en luistertips

Podcast: Geboeid
Nieuwe podcast serie van drie afleveringen, gemaakt in opdracht van het CCV over de aanpak van jeugdcriminaliteit. In de podcast praten jongeren uit de doelgroep en professionals openhartig over onder meer de rol van school, beleid en samenwerking.

Lees artikel

23 jan. 2023

Weet jij welke gegevensdashboards beschikbaar zijn voor informatiegestuurde aanpak?

Terugblik online kennissessie ‘ondermijning en informatiegestuurde aanpak’

Op 8 december vond online de eerste kennissessie ‘ondermijning en informatiegestuurde aanpak’ plaats voor gemeenten, georganiseerd door de provincie Utrecht en het RIEC Midden-Nederland. Het doel van de sessie was om kennis van beschikbare gegevensdashboards te vergroten en om praktische tips mee te geven hoe gemeenten de dashboards kunnen gebruiken bij de aanpak van ondermijning. Tijdens de sessie werd uitgebreid stilgestaan bij drie dashboards. 

Lees artikel

23 jan. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt in 2022 met 3%, grootste stijger zakkenrollen

In het jaar 2022 (januari t/m december) stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daartegenover staan acht gemeenten waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit over het gehele jaar zien we bij zakkenrollen (62%), winkeldiefstal (+40%) en gewelddadige overval (+30%) in vergelijking met 2021.

Lees artikel

22 dec. 2022

Aanvullende toelichting gewijzigde wet Bibob beschikbaar

Op 1 oktober 2022 is de gewijzigde Wet Bibob (tweede tranche) in werking getreden. De wetswijziging leidt onder andere tot een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling tussen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Zo is nu een tipfunctie tussen bestuursorganen onderling ingesteld en zijn de mogelijkheden op het gebied van het eigen Bibob-onderzoek verruimd. 

Lees artikel

22 dec. 2022

Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi en Vecht gaat ook in 2023 door

Het BIT is succesvol. Daarom vindt in 2023 doorontwikkeling plaatst. Ook geldt vanaf 2023 een uitgebreid lachgasverbod. Dit heeft gevolgen voor de APV en effect op de handhaving. Verder in deze nieuwsbrief: een overzichtelijke infographic over jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Lees artikel

22 dec. 2022

Risico voor ondernemers op winkeldiefstal neemt toe

Veel inwoners van Nederland verkeren momenteel in financiële problemen. De torenhoge energierekening en toenemende inflatie zorgen voor een sterke daling van de koopkracht. In sommige gevallen kunnen mensen hierdoor niet meer voorzien in hun basisbehoeften. Daarmee neemt het risico op winkeldiefstal toe. Dit is een bijkomend probleem voor ondernemers die zich geconfronteerd zien met een opeenstapeling van ontwikkelingen. Velen van hen kampen nog met schulden naar aanleiding van de coronacrisis. Maar ook personeelstekorten en de eveneens torenhoge energierekening spelen een rol. Het vergrote risico op winkeldiefstal is voor hen dus een extra tegenslag.

Lees artikel

22 dec. 2022

Werk jij met mensen met een LVB? Je ziet het niet, dus leer het zien!

Ondersteun jij als professional jeugdigen of volwassenen in het sociaal domein, het onderwijs, bij politie of justitie of een financiële instelling? Dan werk je misschien zonder dat je het doorhebt met iemand met een LVB. Maar ken jij alle signalen? En weet je ze te herkennen? Om je daarbij te helpen heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB nu een nieuwe tool ontwikkeld.

Lees artikel

22 dec. 2022

Overheid lanceert landelijke vuurwerkcampagne rond jaarwisseling

Na de algehele vuurwerkverboden van de afgelopen twee jaar is het nu (in delen van Nederland) weer toegestaan vuurwerk af te steken. Om dit zoveel mogelijk in goede banen te leiden lanceert de overheid een landelijke vuurwerkcampagne.

Lees artikel

22 dec. 2022

PGA-Lab – update december: kijk nu het webinar terug

Privacy en gegevensdeling zijn belangrijke elementen binnen de PGA. Het webinar van 22 november biedt jou handvatten om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Je kan het webinar nu terugkijken. En weet jij wat een DPIA is en hoe je deze uitvoert? Er is nu een handig stappenplan dat je hierbij ondersteunt. Maak verder kennis met de medewerkers van het projectteam. Deze maand is dat Marc van Loon. Tot slot meer info over een tweede regionale intervisiebijeenkomst op 10 januari.

Lees artikel

22 dec. 2022

Kijk- lees en luistertips

Deze maand extra veel tips voor de komende vrije dagen waaronder de indringende documentaires ‘Verloren kinderen’ en ‘Moeders’. Ook vind je hier een interessant rapport onder de titel ‘Stop de in- en doorgroei van jongeren’(Bureau Beke).

Lees artikel

22 dec. 2022

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2%; stijging winkeldiefstal wederom sky-high

In de maanden januari tot en met november 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij drie gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde.

De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we (wederom) bij zakkenrollen (54%), winkeldiefstal (+42%) en gewelddadige overval (+23%).

Lees artikel

22 dec. 2022

Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 klaar voor consultatie

Op woensdag 14 december heeft het Regionaal Veiligheidscollege van Midden-Nederland de consultatieversie van de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 vastgesteld.

Deze versie is in digitale vorm naar alle burgemeester in Midden-Nederland gestuurd waarmee zij in de gelegenheid zijn om hun gemeenteraad  te consulteren. Definitieve vaststelling van de Regionale veiligheidsstrategie vindt plaats op 12 april 2023 door het Regionaal Veiligheidscollege.

Lees artikel

23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel