Digitale agenda gemeenten 2024: Naar een waardenvolle informatiesamenleving

Digitale agenda gemeenten 2024: Naar een waardenvolle informatiesamenleving

Onze samenleving is digitaal in transitie. Die transitie biedt nieuwe mogelijkheden en enorme kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Echter baren digitale ontwikkelingen ook zorgen. De ‘Digitale agenda gemeenten 2024’ van de VNG biedt hierbij de helpende hand en ordent thema’s, onderwerpen en vraagstukken die spelen in de informatiesamenleving. 


Digitale agenda biedt terug- en vooruitblik

De agenda geeft in hoofdstuk 2 een beeld van de ontwikkelingen in de samenleving en bij medeoverheden. Hoofdstuk 3 blikt terug op de vorige digitale agenda en de ontwikkelingen bij gemeenten zelf. In hoofdstuk 4 staan drie doelstellingen voor de lokale overheid en de informatiesamenleving in de komende jaren:

  1.  Mogelijk maken (de basis op orde);
  2. Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);
  3. Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).

Vanuit deze doelstellingen toont de agenda ten slotte op welke hoofdonderwerpen, thema’s en vraagstukken de activiteiten van de VNG zich zullen richten.