Wil jouw gemeente in 2024 aan de slag met vitalere vakantieparken?

Wil jouw gemeente in 2024 aan de slag met vitalere vakantieparken?

De komende maanden boekt 80% van de Nederlanders zijn of haar (zomer)vakantie. Of dat nou een verre reis is of dichtbij huis in een Nederlands recreatiepark: iedereen wil de vakantie zo aangenaam mogelijk doorbrengen. Maar wat nou als het door jou gekozen recreatiepark niet zo idyllisch blijkt als de foto’s doen vermoeden? Het merendeel van de parken is vitaal waar mensen uit binnen- en buitenland graag hun vakantie doorbrengen. Maar er zijn ook minder vitale parken die kwetsbaar zijn voor criminaliteit en ondermijning. Bestaan er dergelijke parken binnen jouw gemeente en wil je voorlichting over de aanpak ervan? 


Leer van de gezamenlijke aanpak vakantieparken in project Ariadne

Niet vitale vakantieparken lopen het risico dat ze hun recreatieve aantrekkingskracht verliezen. Waar als er onvoldoende toezicht en handhaving plaatsvindt, de veiligheid vermindert. Met alle consequenties van dien voor de recreanten, de recreatieondernemers en de omgeving van de parken. In Gelderland hebben daarom gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en de provincie gekozen om d.m.v. een gezamenlijke aanpak de criminaliteit en ondermijning op vakantieparken te voorkomen en bestrijden. In project Ariadne hebben partijen hun krachten gebundeld om zo de overlast tegen te gaan. In het project is kennis opgedaan met de noodzaak van goede beleidsvorming, een helder bestemmingsplan, handhavingsbeleid en handhavingsprocedures in relatie tot recreatieparken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft inmiddels aan het Ariadne-project gevraagd om landelijk te adviseren.


Ook in Midden-Nederland signalen van vitaliteitsproblematiek

Het RIEC-MN heeft meerdere signalen ontvangen dat de vitaliteitsproblematiek van recreatieparken ook speelt in onze regio. Zo zijn er parken die een toevluchtsoord zijn geworden voor kwetsbare personen, waar personen zich aan het zicht van de overheid willen onttrekken en/of waar illegale activiteiten plaatsvinden. Omdat we gebruik kunnen maken van de ‘lessons learned’ /adviezen van het project Ariadne willen we daarom een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor geïnteresseerde gemeenten.


Laat graag weten of jij interesse hebt

RIEC-MN wil -bij voldoende interesse- graag een bijeenkomst organiseren met Arjan Stokreef, projectleider Ariadne. Tijdens deze bijeenkomst schetst hij wat de mogelijkheden zijn om zicht te krijgen op vakantieparken, hoe ongewenste ontwikkelingen aan te pakken en wat hiervoor de randvoorwaarden zijn. (NB: Buiten Oost Nederland is vanuit het project géén operationele ondersteuning beschikbaar). De bijeenkomst vindt in februari plaats op een nog te bepalen locatie in Midden-Nederland. 

Wil jij of een van je collega’s van een relevante afdeling graag deelnemen aan de bijeenkomst? Laat dit dan graag weten via de mail aan Miranda van der Toorn. Je hoort vervolgens zo snel mogelijk of de bijeenkomst doorgaat.