Handelingskader VOG-P screening van gemeentemedewerkers gereed

Handelingskader VOG-P screening van gemeentemedewerkers gereed

Sinds 1 mei 2023 is de VOG-P screening verplicht voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren en nieuwe gemeentelijke medewerkers binnen de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Om gemeenten te ondersteunen bij het invulling geven aan de verplichte screening, heeft het RIEC Midden-Nederland, in samenwerking met/met input van de werkgroep Weerbare overheid en de leerkring VOG-P een handelingskader ontwikkeld. Het handelingskader moet gemeentemedewerkers helpen om de invoering van de verplichte screening eenvoudiger te maken.


Waarom dit regionale handelingskader?
Gescreende medewerkers gaan gemeenten helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid tegen criminele beïnvloeding. Het is ook noodzakelijk; sinds 1 mei 2023 bestaat een wettelijke verplichting om nieuwe medewerkers in bepaalde functies te screenen middels de VOG-P. Toch doen veel gemeenten dit nog niet. Een andere belangrijke reden die de noodzaak onderstreept, is dat het voor de ketenpartners belangrijk is om vertrouwelijke (casus)informatie te kunnen delen met gescreende gemeentelijke medewerkers. Deze screening resulteert in (extra) vertrouwen in elkaar die de samenwerking en informatie-uitwisseling bevordert. Het handelingskader is opgesteld op basis van het werk van de (gemeenten in de) leerkring VOG-P en de werkgroep Weerbare overheid Midden-Nederland.  Je vindt het handelingskader, achter de inlog, hier.
 
Deel het handelingskader met relevante collega’s
Het is belangrijk dat dit zoveel mogelijk relevante collega’s de beschikking krijgen over dit handelingskader. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Hrm/personeelszaken en de gemeentesecretaris. Indien er behoefte is aan meer informatie of jullie hebben vragen, is het ook mogelijk om ‘digitale vragenuurtjes’ te organiseren. Deze zijn dan geschikt voor bijvoorbeeld Oov’ers of Hrm’ers. Voor vragen en informatie op de korte termijn kan je contact opnemen met Myriam Kooij