Doorontwikkeling Kapot Sterk onderwerp tijdens intervisie en lerend netwerk-bijeenkomst

Doorontwikkeling Kapot Sterk onderwerp tijdens intervisie en lerend netwerk-bijeenkomst

Op 7 december 2023 kwamen twaalf gemeenten samen in de Social Impact Factory in Utrecht voor een bijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen rondom het preventieve lesprogramma Kapot Sterk. Alle aanwezigen zijn of willen aan de slag met Kapot Sterk. Tijdens de bijeenkomst vertelde het projectteam van Kapot Sterk, samen met de pedagogen van Oké op School en de onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF), EPIC en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, over de doorontwikkeling van het lesprogramma.


Doorontwikkelen, evalueren en implementeren

Jordy Krasenberg, projectleider Kapot Sterk: “Met de aanpak van jonge aanwas staan de partners voor de aanpak van een zogeheten 'wicked problem'. De afgelopen jaren hebben we mogen ervaren wat wel en wat niet werkt door proefondervindelijk te doen en te leren. In de ontwikkeling van Kapot Sterk is rekening gehouden met inzichten over gedragsverandering. Toch hebben we moeten constateren dat er meer nodig is om een goed onderbouwd programma te ontwikkelen en op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van evenwichtige interventies, waarin aandacht is voor eventuele ongewenste effecten. Daarom zijn we met TNO aan de slag gegaan om een nieuwe wetenschappelijk geïnformeerde basis te leggen voor het programma. Sinds januari 2023 zijn wij bezig met het vertalen van o.a. deze lessen naar een doorontwikkelde versie van Kapot Sterk, één waarvan iedereen straks gebruik mag maken. De uitvoering hiervan ligt sinds december bij Oké op school.


Procesevaluatie draagt bij aan duurzaamheid en kwaliteit programma
Onderdeel van de doorontwikkeling is een procesevaluatie die uitgevoerd wordt door AEF. Dit is nodig om naast de inhoudelijke verbetering ook aandacht te geven aan het proces en daarmee de duurzaamheid, kwaliteit en implementeerbaarheid van het onderwijsprogramma. Met de komst van de nieuwe versie wordt ook het (implementatie)proces veranderd. Om de kwaliteit en haalbaarheid hiervan te waarborgen, is het van belang om ook tijdens de pilotfase al te onderzoeken welke knelpunten en/of verbeterpunten er zijn. We verwachten dat we in het najaar van 2024 beginnen met een tweede procesevaluatie. Ook is Kapot Sterk kandidaat gesteld voor een effectevaluatie uitgevoerd door EPIC. Het hele onderzoek, inclusief voorbereiding en scholen benaderen, kost in totaal ongeveer vier jaar en staat onder leiding staan van Prof. dr. Jessica Asscher, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht.”


Wat is het vervolg?
De partners bespraken de diverse uitdagingen waar zij tegenaan liepen, om vervolgens met elkaar mogelijke oplossingen te bespreken en van elkaar te leren. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden in een ex-post verslag verwerkt en gedeeld met de aanwezige partners. Deze bijeenkomst was onderdeel van de eerste intervisie ‘lerend werken’ voor onze partners vanuit Straatwaarden. 

In 2024 gaan wij vaker dergelijke sessies organiseren met thema’s waar de partners behoefte aan hebben. De volgende bijeenkomst gaat over ouderbetrokkenheid. Interesse? Stuur dan een mail naar straatwaarden@riec-mn.nl

Voor meer informatie over het programma Kapot Sterk kan je contact opnemen met Jordy Krasenberg.