Verschillen mogen er zijn, maar de gedeelde urgentie is voelbaar

Verschillen mogen er zijn, maar de gedeelde urgentie is voelbaar

De afgelopen weken is tijdens verschillende sessies in de regio hard gewerkt. Er zijn o.a. ideeën opgehaald voor de borging van het PGA-Lab. Hieruit werd duidelijk dat er verschillen zijn maar dat alle partijen een gedeelde urgentie voelen rond het blijven agenderen en aanjagen van de (lokale) PGA. Verder kan je in februari/maart deelnemen aan een interessante webinarreeks van de VNG over het versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. En de website bevat weer veel nieuwe documenten om jou te ondersteunen in je werk.


Samen ontwikkelen we door! Een verslag van verschillende sessies

Samenwerken blijft nodig om vooruit te komen. Dat bleek uit de verschillende ontmoetingen en werksessies de afgelopen weken met het PGA-Lab:

  • De opkomst tijdens de burendag Gooi & Vechtstreek op 30 januari 2024 bij het Zorg en Veiligheidshuis was groot. Doel van de bijeenkomst was om een regionaal beeld te krijgen over de PGA lokaal /Zorg- en Veiligheidshuisinstroom vanuit de verschillende gemeenten en om samen inzicht te krijgen in de achterliggende thematiek/problematiek (o.a. 18- 18+, overlast, GGZ). Om de concrete ‘samen doorpakken’ plannen vorm te geven, is een vervolgafspraak gemaakt.
  • Tijdens de ontwikkelsessie in Zeewolde op 1 februari 2024 zijn werkafspraken gemaakt voor de doorontwikkeling van de lokale PGA. Een gezamenlijke visie en een duidelijke routekaart hielpen hierbij. Het was leuk om ervaringen te delen met voorbeelden uit andere gemeenten. 
    Er is een mooie start gemaakt met alle betrokken partijen om samen verder te bouwen.
  • Tijdens de klankbordgroep op 6 februari haalden partners uit gemeenten, Zorg- en veiligheidshuizen, politie en VNG ideeën en wensen op over de borging van de activiteiten van het PGA-lab. Verschillen zijn er en mogen er zijn, maar duidelijk is een gedeelde urgentie rond het blijven agenderen en aanjagen van de (lokale) PGA. En dat is een stevige basis om verder te gaan!


Reeks webinars in februari-maart helpt bij versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

De Wams is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Hierdoor verschuift de focus de komende jaren nadrukkelijk van de wet naar het versterken van de aanpak. Om PGA-professionals hierbij te ondersteunen, heeft de VNG een reeks webinars ontwikkeld. Het gaat om een reek van vijf webinars in februari en maart, waarvoor je je hier in kan schrijven. De reeks start op 29 februari met de vraag: ‘Is er sprake van meervoudige problematiek?’ Op 28 maart eindigt de reeks met een sessie over ‘op- en afschalen Zorg- en Veiligheidshuizen’.

Wil je meer lezen en op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief van de VNG. Je leest hier o.a. meer over de webinars en over de meeste gestelde vragen over de gecoördineerde aanpak, toegang en privacy.


Nieuw op de website

Op zoek naar praktische tips, materiaal, succesverhalen of onderzoek. Je vindt het op de website.
Een greep uit de nieuwe producten:

Deel jouw succesverhaal
Om te blijven leren en groeien zijn we op zoek naar nog meer succesverhalen van PGA-casuïstiek in Midden-Nederland. Het succes kan een positief afgeronde casus zijn maar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van mooie samenwerking met ketenpartners. Lieke Brouwer en Marc van Loon komen graag langs om ook jouw verhalen op te halen. 

Heb je een verhaal? Stuur een bericht in de PGApp of mail naar: m.vanloon@hilversum.nl.