PGA-Lab – update december: kijk nu het webinar terug

PGA-Lab – update december: kijk nu het webinar terug

Privacy en gegevensdeling zijn belangrijke elementen binnen de PGA. Het webinar van 22 november biedt jou handvatten om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Je kan het webinar nu terugkijken. En weet jij wat een DPIA is en hoe je deze uitvoert? Er is nu een handig stappenplan dat je hierbij ondersteunt. Maak verder kennis met de medewerkers van het projectteam. Deze maand is dat Marc van Loon. Tot slot meer info over een tweede regionale intervisiebijeenkomst op 10 januari.

Privacy & Gegevensdeling in relatie tot de PGA

“Dat mag ik niet van de AVG”. Een veelgehoorde opmerking die een gezond gesprek en gegevensdeling vaak in de weg staan. Op 22 november jl. stonden we stil bij deze en andere vragen over privacy en gegevensdeling tijdens het webinar ‘Wat mag wél van de AVG?’ Deze webinar kun je nu hier terugkijken.

‘Mentimeterantwoorden op de vraag: “Wat komt bij je op als je denkt aan de AVG? “

Mentimeterantwoorden op de vraag: “Wat komt bij je op als je denkt aan de AVG?"

Wil jij meedenken over de omgang met persoonsgegevens? Meld je aan
Lijkt het jou interessant om met ons mee te denken over de omgang met persoonsgegevens, bijvoorbeeld in relatie tot vroegsignalering? Ben jij betrokken bij de PGA óf ben je een privacy officer die professionals hierbij ondersteunt, én wil je graag meedenken of meehelpen in Midden-Nederland?
Meld je dan aan bij Anke.vangorp@hu.nl of via pga-lab@rvs-mn.nl.


Handig stappenplan voor uitvoering DPIA

Een DPIA (Data Privacy Impact Assessment) heeft als doel om privacyrisico’s in kaart te brengen. Met dit instrument bepaal en beoordeel je welke effecten het verwerken van persoonsgegevens heeft op de privacy van de betrokkenen (patiënten, cliënten, medewerkers, vrijwilliger etc.).
Een DPIA maakt het mogelijk om vooraf maatregelen te nemen om de privacyrisico’s te verkleinen.
Lees hier meer over DPIA’s, bijvoorbeeld wanneer een DPIA eigenlijk nodig is.

De AVG-helpdesk van het Ministerie VWS heeft een simpel stappenplan ontwikkeld. Dit plan beschrijft stap voor stap het proces voor de uitvoering van een DPIA en geeft daar waar nodig extra uitleg.


10 januari: tweede regionale PGA-intervisie

‘Even pas op de plaats maken, loskomen van de dagelijkse drukte. Stilstaan bij je enthousiasme, ideeën, vragen, verantwoordelijkheidsgevoel, wensen. En stilstaan bij de twijfels over de ontwikkeling van jouw lokale PGA, het omgaan met de vele belangen die meespelen en de daardoor soms moeilijke positie waarin jij je als PGA-coördinator kan bevinden.

Deze oproep leverde ruim 20 enthousiaste reacties op! Op dinsdag 29 november hadden we een eerste regionale PGA-intervisiebijeenkomst. Thema’s die passeerden: ‘ontschotting’, ‘doorgroeiers en volharders, wat kunnen we?’, ‘persoonlijke zorgen en doorzettingsmacht’. We kregen leuke reacties van de deelnemers:

Reacties:
“Het idee dat we elkaar nu een beetje kennen, we niet elk wiel zelf hoeven uit te vinden, dat we elkaar nu al wat beter kunnen vinden en dat het PGA-lab ons kan helpen deze verbinding te borgen, is pure winst!”

“Hoe leuk om zoveel collega's in de hele regio in het echt te zien, te spreken en erachter te komen dat we tegen dezelfde dilemma's aanlopen maar vooral ook van hetzelfde blij worden”

 Herkansing voor wie de eerste bijeenkomst heeft gemist: 
Op dinsdag 10 januari spreken we diegene die dan kunnen! Ook dan halen we op wat er leeft, waar de intervisiebehoefte ligt en welke planning te maken is voor vervolgafspraken.
Meld je aan via pga-lab@rvs-mn.nl


Maak kennis met het projectteam. Deze maand Marc van Loon

Ik ben Marc van Loon en sinds november werk onder andere voor het PGA Lab. Ik ben een ervaren jeugdzorgwerker met een achtergrond als verpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptensector. Vanaf 2006 deed ik namens het Advies en Meldpunt Kindermishandeling onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling, onder andere in Rotterdam en Utrecht. Vervolgens heb ik ervaring opgedaan als gezinsvoogd bij SAVE en ben ik in 2016 gestart als jeugdconsulent bij gemeente Hilversum.

Veel ervaring met PGA 18-
Vanuit deze functie ben ik aangehaakt bij de PGA 18-, onder andere als casusregisseur. In Hilversum is er namelijk voor gekozen om de PGA-casusregie te beleggen in het sociaal domein,  vanuit de opvatting dat de sleutel voor interventies voor de PGA-doelgroep vaak aan de zorgkant zit. Op dit moment houd ik mij vooral bezig met de verbinding zorg en veiligheid en het uitvoeren van PGA-casuïstiek en daarnaast voor enkele uren per week met het PGA Lab. De kennis die ik meebreng is de kennis rondom PGA 18- casuïstiek en mijn ervaring vanuit de regio Gooi en Vechtstreek rondom het inzetten van interventies en doorontwikkeling van lokale PGA.


Contact PGA-Lab

Wil je je aanmelden voor de intervisie of heb je andere vragen aan het PGA-Lab? Wil je bijvoorbeeld een keer een eigen (lokale of intergemeentelijke) PGA-meeting organiseren? 

Mail dan naar PGA-Lab@rvs-mn.nl. Carmen of Ruben nemen zo snel mogelijk contact met je op.