Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi en Vecht gaat ook in 2023 door

Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi en Vecht gaat ook in 2023 door

Het BIT is succesvol. Daarom vindt in 2023 doorontwikkeling plaatst. Ook geldt vanaf 2023 een uitgebreid lachgasverbod. Dit heeft gevolgen voor de APV en effect op de handhaving. Verder in deze nieuwsbrief: een overzichtelijke infographic over jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Doorontwikkeling bestuurlijk interventieteam (BIT) ondersteund door DTO Gooi en Vechtstreek en Team Operationele Versterking

Het bestuurlijke interventie team -dat operationeel is in district Gooi & Vechtstreek- maakt dit jaar een grote ontwikkeling door. Een ontwikkeling die noodzakelijk is om  uitdagingen als integraal opwerken van meldingen, integraal uitvoeren van controles en het samen vaststellen van integrale doelen in goede banen te leiden. Dit vraag om constante reflectie op handelen wat het afgelopen jaar vele malen tot nieuwe inzichten heeft geleid.

TOV ondersteunt BIT
Het Team Operationele Versterking  ondersteunt de collega’s van het BIT hierbij. Vanuit deze samenwerking worden branches, gebieden of panden bekeken die raakvlakken kunnen hebben met ondermijning. Het opmaken van dossiers ter voorbereiding op de controle is daarin een groot onderdeel; met de juiste partners naar de juiste adressen gaan om de juiste vragen te stellen. Het is dan ook leuk om te zien dat dit steeds meer vorm begint te krijgen. Wat zich bijvoorbeeld uit in toezichthouders en boa’s die elkaar beter vinden en door het uitwisselen van kennis en kunde steviger in hun schoenen komen te staan. Het betrekken van deze BIT-collega’s bij de voorbereiding van de dossiers en het als collegiale toets meelezen in rapportages van de controle door het TOV, zijn hierbij van belang.   

Gemeenten trots op behaalde resultaten
Veel gemeenten zijn trots zijn op de behaalde resultaten. Ondermijning is iets van de lange adem; het proces is lang en niet altijd even tastbaar. Ook in 2023 gaan we samen de strijd weer aan tegen ondermijning. Dit doen we door de bestaande wet- en regelgeving integraal te handhaven, gekoppeld aan de in het districtelijk uitvoeringsplan benoemde doelen per gemeente.


Verbod op lachgas per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 geldt een lachgasverbod. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het vanaf dat moment verboden is om lachgas in bezit te hebben, te verhandelen, te produceren en in- en uit te voeren. Voor lachgas als voedingsadditief of voor technische toepassingen gelden uitzonderingen. Het ministerie van Justitie & veiligheid werkt momenteel samen met de VNG aan FAQ m.b.t. over de gevolgen van de inwerkingtreding voor gemeenten ten aanzien van de bestaande APV-bepalingen en voor de handhaving. We houden je hiervan op de hoogte.  

Voor meer informatie zie: Lachgasverbod per 1 januari 2023 | Brochure | Rijksoverheid.nl.


Wat weten we over jonge aanwas?

Er zijn de afgelopen jaren diverse rapporten en onderzoeken verschenen waarin jonge aanwas en doorgroeiers centraal staan. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek ‘(On)zichtbare Beelden’ van het programma Straatwaarde(n). Wat zijn nu de belangrijkste rode draden uit alle onderzoeken naar jonge aanwas? In opdracht van de landelijke portefeuille Zorg & Veiligheid heeft Analyse & Onderzoek van de Nationale Politie een literatuurstudie uitgevoerd op basis van bestaande rapporten over jonge aanwas in relatie tot ondermijnende drugscriminaliteit.  

Uitkomsten in overzichtelijke infographic
Wat is er tot nu toe bekend over kenmerken en drijfveren van jonge aanwas, hoe jonge aanwas toetreedt, welke wijkfactoren een rol spelen, hoe jonge aanwas doorgroeit, wat werkt in een aanpak en wat werkt tegen? Je leest het in deze infographic.

Heb je n.a.v. van dit overzicht vragen? Neem contact op met Dian Schuurkamp, onderzoeker Straatwaarde(n): d.schuurkamp@riec-mn.nl