Criminaliteitscijfers: sterke stijging zakkenrollen, criminaliteit overall stijgt met 3%

Criminaliteitscijfers: sterke stijging zakkenrollen, criminaliteit overall stijgt met 3%

In de maanden januari tot en met oktober 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan acht gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde.

De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we bij zakkenrollen (58%), winkeldiefstal (+42%) en brom-, snor-,fietsdiefstal (+24%).

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.


Recordaantal geregistreerde incidenten overlast drank en/of drugs

De politie registreert incidenten die te maken hebben met overlast door alcohol en/of drugs. Het betreft registraties van gemelde overlastincidenten waarop inzet is gepleegd en eigen waarnemingen van overlastincidenten door de politie. Het betreft iedere vorm van overlast gerelateerd aan zowel soft- als harddrugs. De definitie van overlast is als volgt: ‘een situatie, waarin er hinder wordt ondervonden van een toestand, persoon, object of iets dergelijk’.

Het aantal bovengenoemde geregistreerde incidenten heeft in Midden-Nederland in de periode januari – oktober een recordaantal behaald sinds 2015.  De grafiek laat duidelijk zien dat er geen sprake is van een eenmalige uitschieter maar van een stabiel stijgende trend: overlast door drank en/of drugs komt steeds vaker voor.

Grootste stijging in district Oost-Utrecht en Flevoland
Kijken we naar de stijging tussen 2021 en 2022 dan zien we wat verschillen tussen de vijf districten van Midden-Nederland, met één gemeenschappelijk component: in alle districten is het aantal geregistreerde incidenten toegenomen. Gemiddeld in de regio steeg het aantal registraties met 30%. Met name in Oost-Utrecht en Flevoland is de stijging met respectievelijk 39% en 34% groter dan dat gemiddelde. In Gooi en Vechtstreek is de stijging het laagst (19%). 

Tot slot zijn op gemeenteniveau een paar uitschietende gemeenten te zien met stijgende aantallen van geregistreerde incidenten omtrent overlast drank en/of drugs in het jaar 2022 (jan-okt) ten opzichte van 2021 (jan-okt). De meest in het oog springende gemeenten zijn (cijfers in absolute aantallen): Houten (+46), Veenendaal (+83), Vijfheerenlanden (+39) en Soest (+25), Noordoostpolder (+46) en IJsselstein (+37).

Veiligheid in beeld

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online als onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche, Arjen van Geffen of Sterre Roelofs.