13 feb. 2019

Publieksfolder PGA beschikbaar voor alle gemeenten in MN

Op verzoek van een aantal gemeenten in MN heeft Bureau RVS een gezamenlijke publieksfolder voor de PGA ontwikkeld. De bedoeling van deze folder is om deze mee te (kunnen) sturen met de startbrief aan mensen die voor de PGA zijn aangemeld. PGA-experts van verschillende gemeenten hebben hun expertise hiervoor beschikbaar gesteld. De folder is inmiddels klaar voor gebruik!

Lees artikel

13 feb. 2019

Het laatste ondermijningsbeeld is opgeleverd!

In 2016 is het RIEC Midden gestart met het maken van ondermijningsbeelden voor alle 39 gemeenten van de regio. Begin januari dit jaar is uiteindelijk het laatste ondermijningsbeeld opgeleverd. Daarmee hebben alle gemeenten in de regio inzicht verkregen in de ondermijnende fenomenen op lokaal niveau, welke betrokkenen en locaties daarbij relevant kunnen zijn en welke factoren criminaliteitbevorderend kunnen werken.

Lees artikel

16 jan. 2019

Midden-Nederland 30 ambassadeurs 21st Century Skills rijker!

Op 24 mei startten 30 collega’s uit Midden-Nederland met de leergang 21st Century Skills. Tijdens de zes modules gingen zij de uitdaging aan met henzelf en hun collega’s. Op 13 december, tijdens de laatste module, ontvingen alle deelnemers het certificaat van Ambassadeur 21st Century Skills, uitgereikt door Gerolf Bouwmeester. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur van RVS/RIEC.

De veranderende wereld om ons heen is complex en vraagt veel van onze veiligheidsprofessionals. Tijdens de leergang 21st Century Skills gingen we met de deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van een set van vaardigheden die ons helpen om binnen deze complexe wereld het beste uit onszelf te halen.

We zijn trots op alle deelnemers en op wat zij bereikt hebben. Midden-Nederland is 30 ambassadeurs die staan voor de visie van een leven lang leren rijker. Benieuwd hoe zij het hebben ervaren? Lees het hier! Wil je daarnaast meer weten over de modules? Bekijk het overzicht.

Lees artikel

16 jan. 2019

Verbreed je kennis met de opleiding Bibob-toetser!

Heb jij in je werk regelmatig te maken met de Wet Bibob? Verbreed dan je kennis en wissel gezamenlijk ervaringen uit tijdens de 3-daags praktijkgerichte Bibob-opleiding.

Op 18, 19 en 20 maart 2019 organiseert het RIEC Midden Nederland samen met de opleidingsorganisatie SBO een Bibob-opleiding voor medewerkers van de gemeenten in Midden-Nederland.

Professionals leren jou hoe je de Bibob-toets uitvoert. In de opleiding zit basiskennis over de Wet Bibob met een verdiepingsslag.

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vind je in deze flyer.

Lees artikel

16 jan. 2019

Seminar Jeugdige delinquenten op vrijdag 8 februari

Op vrijdag 8 februari 2019 organiseert uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum een seminar rondom de uitgave van het boek van Merel van Dorp: Jeugdige Delinquenten, praktijk en achtergrond. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie over over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.

Lees artikel

14 jan. 2019

Oud en Nieuw in Hilversum: interview met Anneke La Rose

De gemeente Hilversum pakt de viering van Oud en Nieuw de laatste jaren anders aan. “Laat de jaarwisseling veilig en gezellig zijn,” is het motto daarbij. Anneke La Rose, coördinator openbare orde en veiligheid, vertelt over de aanpak van de gemeente Hilversum en deelt haar ervaringen.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 10 jan. 2019

Hoge respons op ‘Thermometer in de Lokale PGA’

De Taskforce PGA vroeg gemeenten en ketenpartners hoe de vlag erbij hangt in de lokale PGA. Maar liefst 68 PGA-experts hebben de digitale enquête ingevuld, wat een fantastische respons! Dit geeft een goed beeld van de stand van Midden-Nederland: hoe staat het ervoor, wat gaat goed en waar willen de respondenten nog stappen in maken. In februari volgt een middagsymposium waarin we de resultaten met elkaar bespreken. Ook gaan we daar aan thematafels in op de punten waarop nog veel vragen leven. Privacy en beter zicht in de mogelijkheden voor dwang en drang scoorden daarbij hoog. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmamanager PGA, Myriam Kooij, myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Lees artikel

Plannen van aanpak | 10 jan. 2019

Interview lokale PGA Midden-Nederland

Op de site van de VNG Zorg en Veiligheid staat een interview over de lokale PGA in ons gebied. Programmamanager PGA Myriam Kooij werd hierover benaderd, omdat andere regio’s in het land graag van onze gezamenlijke aanpak willen leren. Daar mogen we in Midden-Nederland trots op zijn. Klik hier voor het artikel.

Lees artikel

10 jan. 2019

Veiligheidshuis Regio Utrecht 2019: op volle kracht vooruit

In 2019 staat het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) weer klaar om  met alle samenwerkingspartners een bijdrage te leveren aan een veiliger regio Utrecht. Vanuit elke gemeente in de regio kan in afstemming met politie de meest complexe casuïstiek worden aangemeld bij het VHRU. Speerpunten voor het komende jaar zijn onder meer: een verdere ontwikkeling van de samenwerking met het RIEC, doorontwikkeling van het casusoverleg Zorg & Veiligheid, de aanpak van personen met verward gedrag met een forensisch profiel  en, in dat verband ook, aanhaking bij de Ketenveldnorm GGZ. Daarnaast investeren we in de casusoverleggen aanpak ter voorkoming van radicalisering en gaan we opnieuw de samenwerking met ZSM versterken.

Vanaf februari 2019 start er een nieuwe procesmanager bij VHRU: Willem Karsemeijer. Zo gaan we met elkaar in 2019 op volle kracht vooruit!

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 9 jan. 2019

Wet forensische zorg vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 trad de Wet forensische zorg in werking. Met deze wet krijgen de rechter en de Officier van Justitie mogelijkheden om ervoor zorgen dat binnen het strafrecht sneller de passende psychische zorg wordt geboden: ambulant of klinisch, begeleiding of behandeling. Goede zorg kan zo onderdeel worden van de sanctie. Doel is om recidive terug te dringen en te zorgen dat de verdachte of veroordeelde met psychische aandoeningen, een verstandelijke beperking of een opeenstapeling van problemen op de juiste plek met passende zorg terecht komt. Wat deze wet allemaal inhoudt en wat er verandert, leest u hier.

Lees artikel