Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2%; stijging winkeldiefstal wederom sky-high

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2%; stijging winkeldiefstal wederom sky-high

In de maanden januari tot en met november 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij drie gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde.

De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we (wederom) bij zakkenrollen (54%), winkeldiefstal (+42%) en gewelddadige overval (+23%).

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Recordaantal geregistreerde winkeldiefstallen

In de nieuwsbrief van oktober 2022 is al aandacht besteed aan de stijging van de aantal winkeldiefstallen. Nog steeds is deze stijging zeer opvallend, wat ook blijkt uit de media en dit artikel van het Platform Veilig Ondernemen.

In de afgelopen vijf jaar zijn er over de maanden januari tot en met november nog nooit zoveel winkeldiefstallen geregistreerd als in het jaar 2022. Tot nu toe zijn at er in Midden-Nederland  4.535 geweest. In 2021 was dit aantal nog 3.202, óók een stijging van 41,6%. Zo is wel te zien in onderstaande grafiek dat in 2021 een dip te zien is in de aantal winkeldiefstallen in de afgelopen vijf jaar. Maar ook ten opzichte van andere jaren, is het aantal geregistreerde winkeldiefstallen nog niet zo hoog geweest.

 Bijna een even grote stijging zien we enkel in de maand november. Dit jaar (2022) staat alleen voor de maand november de teller op 463 winkeldiefstallen waar dit er in 2021 in dezelfde maand nog 340 waren. Dit komt neer op een stijging van 36%.  

De meeste winkeldiefstallen in Almere, de grootste stijging in absolute aantallen in Utrecht, Almere en Amersfoort
Kijken we naar de stijging tussen 2021 en 2022 dan zien we binnen alle districten een groei van de geregistreerde winkeldiefstal, waarbij district Flevoland de grootste stijging laat zien (+58,6%), wat een stuk hoger is dan het gemiddelde in Midden-Nederland (41,6%). In district West-Utrecht is de stijging het laagst (27,5%).

Tot slot zijn op gemeenteniveau een paar uitschieters te zien in vergelijking van 2022 met 2021. De meest in het oog springende gemeenten zijn (cijfers in absolute aantallen): Utrecht (+385), Almere (+335) en Amersfoort +(144). Wanneer we kijken naar welke gemeente de grootste procentuele stijging laat zien, springen Montfoort (+300%), Noordoostpolder (+264,3%) en Huizen (+172,2) eruit. In absolute aantallen gaat het in de Gemeente Montfoort om een stijging van 3 registraties, in de Noordoostpolder om 74 stuks en in Huizen om een stijging van 31 registraties van winkeldiefstallen.

Mogelijke oorzaken stijging winkeldiefstal
Waar komt dit record aantal van winkeldiefstallen vandaan? Mogelijk is de stijging door meerdere factoren te verklaren, zoals inflatie. Inflatie kan ervoor zorgen dat meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een andere factor om over te speculeren is het personeelstekort. Met minder medewerkers op de werkvloer is het moeilijker voor winkels om klanten in de gaten te houden. Een andere mogelijke oorzaak is de opkomst van de zelfscankassa’s. Deze kunnen de drempel om te stelen, verlagen.

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online als onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche, Arjen van Geffen of Sterre Roelofs.