PGA-Lab – update november 2022

PGA-Lab – update november 2022

Heb jij het webinar van 22 november gemist? En hoe kunnen Straatwaarde(n) en het PGA-Lab elkaar versterken? Ook gaat het PGA-Lab onderzoeken hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in de PGA en wordt gewerkt aan intervisie voor PGA-coördinatoren. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Webinar ‘wat mag wél van de AVG?’

Dat mag ik niet van de AVG”. Een veelgehoorde opmerking die een gezond gesprek en gegevensdeling vaak in de weg staan. Op 22 november jl. stonden we stil bij deze en andere vragen over privacy en gegevensdeling. Vragen die regelmatig terugkeren in de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Een levendige bijeenkomst tussen ca. 100 deelnemers vanuit het zorg- en veiligheidsdomein in Midden-Nederland, privacy officers én een live panel bij De Zaek in Utrecht. 

Terugkijken?
Was je er niet bij? Of wil je het gewoon nog eens terugkijken? Dat kan! Binnenkort is het webinar online beschikbaar. Hou de website, de nieuwsbrief en de LinkedIn pagina van Bureau RVS in de gaten.  


Straatwaarde(n) en PGA-Lab: elkaar leren kennen en versterken

Op 14 november  vond een waardevolle, feestelijke ontmoeting plaats tussen het PGA-Lab en het programma Straatwaarde(n). Het belangrijkste doel van de meeting was -naast persoonlijk kennismaken- het uitwisselen van ervaring en inzichten. We weten uiteraard dat de persoonsgerichte aanpak een belangrijk wapen is in het voorkomen en stoppen van jonge aanwas in (drugs)criminaliteit. Meer daarover lees je in dit artikel.

Gebruik maken van elkaars expertise
Vraag is echter waar we raakvlakken zien en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van elkaars expertise en wensen. Bureau Beke onderzocht in het kader van het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) de ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de criminaliteit. De hierover gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn in het kader van de voorgaande vraag zeker de moeite waard om te beluisteren, te bekijken en te lezen.

Onder het genot van een domtorentje en geholpen door een mini-college over ‘What Works/RNR-model’ van Andrea Donker (Hogeschool Utrecht) kwamen we tot mooie gesprekken. Binnenkort het vervolg. Meer weten over hoe het RNR model jou helpt in jouw werk? Klik hier.


Onderzoek binnen PGA-lab naar inzet ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid is een van de verschillende thema’s waaraan we binnen het PGA-Lab werken. Het werken met ervaringsdeskundigen in de regio Midden-Nederland blijkt na het bezoeken van verschillende bijeenkomsten uit het werkveld en het spreken met professionals nog in de kinderschoenen te staan, maar wordt zeker niet onbelangrijk geacht.

Onderzoek wijst uit dat ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan het herstel van een cliënt. Je leest hier meer over in het proefschrift van Margriet Lenkens en de generieke module ‘ervaringsdeskundigheid van GGZ-standaarden’. Mede om die reden is er veel interesse in wat ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen, ook binnen de (lokale) PGA.

Met de vergaarde kennis uit de literatuur en informatie uit gesprekken met betrokken professionals willen we daarom een manier ontwikkelen om ervaringsdeskundigen in te zetten binnen de (lokale) PGA.


Intervisie voor PGA coördinatoren

Daarnaast wordt er binnen het PGA-Lab gewerkt aan intervisie voor PGA coördinatoren. In november gaat hiervoor een pilot van start. PGA coördinatoren kunnen zich hiervoor aanmelden via pga-lab@rvs-mn.nl . Dit is dé mogelijkheid om eens te kunnen sparren met collega’s en samen tot belangrijke thema’s te komen die geschikt zijn om te behandelen tijdens intervisiebijeenkomsten.

Contact PGA-Lab
Heb jij vragen aan het PGA-Lab? Bijvoorbeeld als je meer wil weten over het webinar of over de werkzaamheden binnen het PGA-Lab. Of misschien wil je ook een keer een (lokale of intergemeentelijke) PGA-meeting?  Stuur dan een mail dan naar PGA-Lab@rvs-mn.nl. Carmen Paalman of Ruben Visscher nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.