Trainingen signaalherkenning mensenhandel voor verschillende branches

Trainingen signaalherkenning mensenhandel voor verschillende branches

De aanpak van allerlei vormen van criminaliteit -waaronder mensenhandel- is allang geen taak meer van de overheid alleen. De website No place for sextrafficking.org biedt diverse branches gratis trainingen aan op het gebied van herkenning van signalen van mensenhandel. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek stimuleren hotels in hun gemeente de training te volgen.

Hotelpersoneel kan een rol spelen in het herkennen van mensenhandel en meer specifiek seksuele uitbuiting. Zij kunnen signalen leren herkennen door een training te volgen op het online platform ‘No Place for Sex Trafficking’. Dit platform is een initiatief van het Openbaar Ministerie, in samenwerking met Defence for Childeren en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het initiatief richt zich op het voorkomen van seksuele uitbuiting in verschillende branches. De training ‘No Room For Sex Trafficking’ is specifiek ontwikkeld voor hotels en vakantieparken.

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek benaderen hotels
Om hotels in hun gemeenten aan te sporen het personeel de training te laten volgen, krijgen diverse hotels in regio Gooi en Vechtstreek een brief van de gemeente. Deze brief stimuleert de hotels om hun frontoffice personeel de gratis training te laten volgen. De hotels kunnen hiermee een certificaat behalen en een pakket met communicatiemateriaal. De communicatiemiddelen geven een signaal af aan potentiële daders dat het hotel extra alert is op signalen van mensenhandel.

Schrijf ook de hotels in jouw gemeente aan
Wil jij ook de hotels in jouw gemeenten aansporen om de training te volgen? Gebruik dan de hiervoor bestemde mail. Via de site No place for sextrafficking.org vind je meer informatie over de training. Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de ketenregisseur mensenhandel Annemiek Kroes via a.kroes@riec-mn.nl.