Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

Het dreigingsbeeld informatiebeveiliging constateert dat de risico’s voor gemeenten groeien. De VNG biedt op verschillende manieren support aan gemeenten door ondersteuning van OOV-ers en gesprekken tussen bestuurders en experts. Wellicht ook interessant voor jouw gemeente? Je leest er meer over in dit nieuwsitem. 


Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

In het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024 constateert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG dat de risico’s voor gemeenten groeien. Voor het opvolgen van de aanbevelingen uit het dreigingsbeeld is bestuurlijke support nodig. De VNG heeft daarom het dreigingsbeeld voor bestuurders vertaald in vijf concrete bestuurlijke prioriteiten:

Belangrijke rol voor afdeling Openbare orde en Veiligheid
Voor het punt ‘Neem digitale veiligheid op in het integraal veiligheidsplan (IVP)’ is een prominente rol weggelegd voor de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers binnen de gemeente en niet alleen van de afdeling ICT. Juist daarom is het van belang ook informatiebeveiliging en privacy bewaking te borgen in het IVP. De uitwerking van dit onderdeel binnen het thema Digitale Veiligheid vraagt extra aandacht en een intensievere samenwerking tussen de Chief Information Security Officer (CISO) en de afdeling  OOV.

Ondersteuning vanuit VNG voor OOV
Maar hoe pak je dit aan als OOV-er? Vanuit het programma Agenda Digitale Veiligheid biedt de VNG verschillende handvatten. Lees de prioriteiten maar eens door of kijk naar de webinarserie Cyber Sessions: The Time is Now, waarin de verschillende cyberwegen aan bod komen.  Volledige digitale veiligheid bestaat niet, maar samen kunnen we wel goede stappen maken. Voor vragen kun je contact opnemen met teamadv@vng.nl.


Gemeenten samen in gesprek over digitale veiligheid – meld je aan! 

Gemeenten worden op verschillende manieren met digitale (on)veiligheid geconfronteerd. Cyberaanvallen kunnen de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering onder druk zetten. Inwoners en ondernemers kunnen slachtoffer worden van digitale dreigingen en online incidenten kunnen in het fysieke domein schade aanrichten. De VNG organiseert gesprekken om gemeenten bij deze vraagstukken te helpen.   

Bestuurlijke gesprekken
Om gemeenten met deze vraagstukken te helpen organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesprekken waarin gemeentebestuurders samen met experts ervaringen uitwisselen. Deze gesprekken vinden plaats rond vier thema’s: 

  • Versterken weerbaarheid inwoners en ondernemers  
  • Eigen huis op orde  
  • Voorbereiding op digitale ontwrichting, incidenten en crises  
  • Leiderschap  

Leren van elkaar 
De VNG koppelt twee gemeenten aan elkaar. Vooraf vindt een inventarisatie plaats welke onderwerpen iedereen wil inbrengen. Tijdens een (online) bijeenkomst gaan de burgemeester, gemeentesecretaris, de adviseur Openbare Orde en Veiligheid, de CISO en de functionaris gegevensbescherming van beide gemeenten op interactieve wijze met elkaar in gesprek over de thema’s. Gemeentebestuurders kunnen zo op een laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

In gesprek en aan de slag 
Wil jouw gemeente ook deelnemen? Check dan de beschikbare data via de  Pleio omgeving – Agenda Digitale Veiligheid en meld je vervolgens aan via: teamadv@vng.nl