Aandacht voor slachtoffers mensenhandel essentieel

Aandacht voor slachtoffers mensenhandel essentieel

In de aanpak van mensenhandel is het (h)erkennen van slachtofferschap en weten wat je als professional kunt doen voor slachtoffers, erg belangrijk. Dit was onderwerp van gesprek tijdens de middag tegen mensenhandel op 13 oktober. Verder in deze nieuwsbrief: het ministerie van Justitie en Veiligheid lanceert een publiekswebsite over (de aanpak van) georganiseerde criminaliteit: www.nederlandtegengeorganiseerdecriminaliteit.nl. En heb je nog wel eens vragen over hoe het RIEC-LIEC bestel nou eigenlijk werkt? Bekijk dan de animatie die dit alles in slechts twee minuten uitlegt.

Middag tegen mensenhandel belicht slachtofferschap
Op 13 oktober kwamen zo'n 80 zorg- en veiligheidsprofessionals samen tijdens de middag tegen mensenhandel Midden-Nederland. Doel van de middag was om het te hebben over slachtofferschap bij mensenhandel. Vragen die hierbij centraal stonden waren o.a. ‘Wat kun je eigenlijk doen voor deze slachtoffers? Ook als zij zichzelf nog niet als slachtoffers zien?’

Slachtofferschap belicht vanuit verschillende perspectieven
Tijdens de middag werd het slachtofferschap vanuit verschillende perspectieven belicht. Wat weet de wetenschap hierover? Hoe kan een zorgcoördinator een slachtoffer signaleren, benaderen en de juiste hulp bieden? En wat staat een slachtoffer eigenlijk te wachten als hij/zij aangifte doet? Ook vertelde een ervaringsdeskundige haar verhaal waarin ze de aanwezigen meenam in haar ervaringen, gevoelens, keuzemomenten en wat ervoor nodig was om haar uit deze 'andere wereld' te halen.

Infosheet met tools om mensenhandel te (helpen) signaleren
De reacties op de middag laten zien hoe belangrijk het is om met elkaar samen te komen en hierover te spreken. Alleen samen is het mogelijk om slachtoffers te zien en te helpen. De opbrengsten van de middag zijn vertaald in deze infosheet. Vragen over mensenhandel? Neem dan contact op met Romy Timmer, projectleider mensenhandel.


Ministerie lanceert website www.nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl

De afgelopen maanden is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de BOTOC-partners gewerkt aan de website www.nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl. Doel van deze site is om aan de Nederlandse burgers te laten zien wat er wordt gedaan en bereikt in de aanpak van georganiseerde misdaad. Met behulp van praktijkverhalen, feiten en cijfers maakt de website de aanpak duidelijk en biedt daarnaast handelingsperspectief.Animatie RIEC-LIEC legt op heldere wijze de werking van het bestel uit

We willen als één georganiseerde overheid de ondermijnende criminaliteit aanpakken. De werking van het RIEC-convenant is hierbij zeer belangrijk. Maar hoe werkt het RIEC-LIEC bestel nou precies? En met welke onderwerpen houden de RIEC’s zich allemaal bezig? Om dit te verduidelijken is een animatie ontwikkeld die in twee minuten op heldere wijze uitlegt wat ondermijning is, op welke thema’s de RIEC’s zich richten en hoe de aanpak in gezamenlijkheid wordt vormgeven.  Bekijk de animatie op Youtube.


Vertrouwenslijn voor ondernemers bij afpersing

Financiële problemen maken ondernemers extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en afpersing, zowel digitaal als fysiek. In de Week van de Veiligheid vestigen VNO-NCW en MKB-Nederland daarom extra aandacht op het bestaan van de Vertrouwenslijn Afpersing, een onafhankelijke hulplijn waar ondernemers met hun zorgen en problemen terecht kunnen.

Wil jij deze hulplijn onder de aandacht brengen bij ondernemers in jouw gemeente? Lees dan de infosheet of bezoek de site van VNO-NCW voor meer informatie.