Risico voor ondernemers op winkeldiefstal neemt toe

Risico voor ondernemers op winkeldiefstal neemt toe

Veel inwoners van Nederland verkeren momenteel in financiële problemen. De torenhoge energierekening en toenemende inflatie zorgen voor een sterke daling van de koopkracht. In sommige gevallen kunnen mensen hierdoor niet meer voorzien in hun basisbehoeften. Daarmee neemt het risico op winkeldiefstal toe. Dit is een bijkomend probleem voor ondernemers die zich geconfronteerd zien met een opeenstapeling van ontwikkelingen. Velen van hen kampen nog met schulden naar aanleiding van de coronacrisis. Maar ook personeelstekorten en de eveneens torenhoge energierekening spelen een rol. Het vergrote risico op winkeldiefstal is voor hen dus een extra tegenslag.

Toename winkeldiefstal is maatschappelijk probleem
Naast ondernemers zijn er meer organisaties voor wie een toegenomen risico op winkeldiefstal een probleem is. De toename van winkeldiefstallen vergt de aandacht van de politie, gemeenten en andere organisaties. Maar door personeelstekorten kampen ook zij met capaciteitsproblemen. Hierdoor is geen ruimte en tijd om aandacht te besteden aan extra veiligheidsvraagstukken.

Toename winkeldiefstal verlaagt veiligheidsgevoel
Beperkt toezicht in de winkels –veroorzaakt door de personeelstekorten– vergroot de gelegenheid tot diefstal. Een toename van het aantal winkeldiefstallen, draagt negatief bij aan het veiligheidsgevoel van het winkelend publiek. Dit heeft uiteindelijk een negatief effect op de algehele sfeer in winkelgebieden, wat mogelijk een nog grotere verschuiving naar online winkelen met zich meebrengt. Naast het probleem van meer winkeldiefstal ligt daarmee ook extra derving op de loer. De toename van het aantal winkeldiefstallen is ook duidelijk zichtbaar in de cijfers van Veiligheid in Beeld. Zie voor een verdere toelichting het artikel in deze nieuwsbrief.

Integrale publiek-private samenwerking noodzakelijk
Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland vraagt daarom meer aandacht voor dit probleem. De complexiteit en verregaande gevolgen van een toename van winkeldiefstal vergt een integrale publiek-private aanpak. Platform Veilig Ondernemen kan helpen in de aanpak van winkeldiefstal, onder andere met trainingen voor ondernemers, winkeliers, ondernemersverenigingen en medewerkers. De trainingen zijn er met name op gericht op deelnemers met behulp van advies en tips alert(er) en weerbaarder te maken tegen winkeldiefstal. Neem voor meer informatie over deze trainingen contact op met Michel van Kesteren.

Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland maakt zich sterk voor aantrekkelijke winkelgebieden zonder winkeldieven.