23 apr. 2021

Bedrijventerreinen; bekend als de eigen broekzak of blinde vlek?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit-
“Het primaire doel van een integrale controle is voor mij niet drugslabs of andere ondermijnende activiteiten op te sporen. Dat is weliswaar mooie bijvangst, maar des te minder we van dat soort zaken tegenkomen, des te geslaagder voor mij het plan van aanpak Ondermijning is. Ons belangrijkste doel is een gezond ondernemersklimaat”.

Bedrijventerreinen is in het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ benoemd als geprioriteerd thema. In dat licht is voorgaande uitspraak van Beleidsadviseur veiligheid en ondermijning Wessel Groot van de gemeente Dronten wellicht opmerkelijk te noemen. De aanpak van ondermijning is immers gebaat bij een gedegen integrale aanpak, waaronder integrale controles. Toch is dat niet het enige waar het plan van aanpak Bedrijventerreinen dat het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland (onderdeel van RIEC Midden-Nederland) samen met de integrale partners heeft ontwikkeld, zich op richt. Want vitale, veilige bedrijventerreinen zijn gebaat bij een bredere aanpak.

Lees artikel

23 apr. 2021

Ben jij (online) veilig voor cybercriminelen? - Luister mee!

- Digitale Veiligheid -
Deze keer in de nieuwsbrief een tweetal podcasts. De podcastserie 'Digitaal Beroofd', waar je in drie afleveringen in het hoofd kruipt van een slachtoffer en ontdekt hoe daders te werk gaan en een podcast over simswapfraude. Tevens aandacht voor het pamflet waarmee 14 ‘cyberburgemeesters’ richting de formatietafel oproepen tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. En als laatste een uitnodiging voor de klankbordsessie van VNG, georganiseerd om met gemeenten in gesprek te gaan over lokale, cruciale processen binnen de gemeente. Denk aan digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. 

Lees artikel

23 apr. 2021

De jeugd heeft de toekomst!

- Veiligheid & Zorg -
Een volle nieuwsbrief met allereerst aandacht voor jongeren: de PGA 18- aanpak in Lelystad, het Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland en Utrecht. En het nieuwe toekomstscenario kind- en gezinsbescherming raakt lokale teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Zorg- en Veiligheidshuizen; de consultatie staat open. Verder een VNG-interview over 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland én het tweede webinar in de feestreeks; we gaan met o.a. Veilig Thuis in op de aanpak huiselijk geweld. Tot slot, hoe zinvol is de hoorplicht van de Wvggz? Lees vooral verder!

Lees artikel

23 apr. 2021

Op de agenda voor mei

- Webinar 2: Geweld hoort nergens thuis, Aanpak Huiselijk geweld - 
Op dinsdag 11 mei van 12:00-13.30 vindt het tweede webinar plaats in het kader van vijf jaar PGA in Midden-Nederland. Dit webinar staat in het teken van de aanpak huiselijk geweld, Geweld hoort nergens thuis. Bekijk het programma en meld je aan!

- Bibob Netwerkbijeenkomst -
Op 11 mei van 13.15 - 16.15 uur vindt de Bibob Netwerkbijeenkomst voor Midden-Nederland plaats. Georganiseerd door Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en het RIEC. Het onderwerp is: Zorg(fraude) en de (on)mogelijkheid van de Wet Bibob bij de aanpak ervan. Sprekers deze keer zijn Huub Habets en Matthijs IJzerman. Het belooft een erg interessante (online) meeting te worden! Aanmelden kan door een mail naar: Bibob@provincie-utrecht.nl.

- Webinar: City Deal zicht op Ondermijning - (account vereist)
Op 18 mei van 13.00 tot 14.30 uur organiseren we met de City Deal zicht op Ondermijning, een (online) verdiepingssessie voor gemeenten  in Midden-Nederland over de inzichten en het gebruik van het dashboard. Meld je hier aan (account vereist) en haal meer uit het Dashboard Zicht op Ondermijning. 

- TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - Mei - 
Elke maand organiseerd TNO een webinar, waar een TNO-expert ingaat op een relevant thema. Vooraankondiging voor het webinar van 20 mei:
Cultuursensitieve benadering of discriminatie? door Dianne van Hemert. Voor de deelnamelink, klik hier

- Webinarreeks ‘Open bronnen onderzoek’ - (account vereist)
Op verzoek van gemeenteambtenaren heeft het RIEC Midden-Nederland een webinar ‘Open bronnen onderzoek’ ontwikkeld voor gemeenten. Hierin zullen de (on)mogelijkheden van open bronnen onderzoek aan bod komen. Dit webinar wordt driemaal aangebonden en vindt plaats op 20 mei & 27 mei en 3 juni. Er is een maximum aantal deelnemers per keer, dus wacht niet te lang met aanmelden! (account vereist)

- Webinar: Pak uitbuiting aan!
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen meer risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting. Op 15 juni 2021 geven Noord Holland Samen Veilig en het Landelijk Kenniscentrum LVB een webinar over het signaleren en het aanpakken van de uitbuiting. Bekijk hier de flyer

Lees artikel

23 apr. 2021

Verder zeker het lezen waard:

 • Straatwaarde(n): 
  • Escaperoom 
   Je neemt een drugsvat, wat bouwlampen en gesloten kistjes en gaat naar een basisschool. Gekke combinatie zou je denken. Niet als je leerlingen van een basisschool bewust wilt maken van de ondermijnende gevaren van drugscriminaliteit. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk het hier

  • April 2021: Wist je dat?
   Wist je dat?

   Binding met vrienden of kennissen die betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit, waaronder drugshandel, een zwaarwegende risicofactor is ten aanzien van delictgedrag?

   Bekijk de Wist je dat van april 2021 hier. De eerdere "Wist je datjes?" vind je in de apothekerskast

 • De verschillende gezichten van de coronaprotesten:
  In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 schreef de NCTV over de aanhoudende en soms intimiderende manifestaties van maatschappe­lijk ongenoegen sinds de uitbraak van COVID-19. De zorgen over de coronaprotesten binnen de samenleving en het openbaar bestuur zijn alleen maar groter geworden door recente ongeregeldheden, zoals de rellen na de invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Deze analyse van de coronaprotesten raakt aan een minderheid van de Nederlandse bevolking.

 • Succesvol webinar Leefstijlen:
  wil jij ook communiceren op maat over veiligheid?
  Op donderdag 1 april zijn we samen met ongeveer 30 communicatie- en beleidsadviseurs veiligheid van politie, OM en gemeenten digitaal aan de slag gegaan om leefstijlgericht communiceren te gebruiken in ons werk. Benieuwd hoe dit is verlopen? Lees er hier meer over.

 • Wil je inzicht in wat er in 2020 gedaan is op het thema georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland?
  Lees dan de vastgestelde jaarverantwoording 2020 RIEC.

Lees artikel

23 apr. 2021

Escaperoom 'Foute Centen'

Je neemt een drugsvat, wat bouwlampen en gesloten kistjes en gaat naar een basisschool. Gekke combinatie zou je denken. Niet als je leerlingen van een basisschool bewust wilt maken van de ondermijnende gevaren van drugscriminaliteit.

Lees artikel

23 apr. 2021

De verschillende gezichten van de coronaprotesten

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 schreef de NCTV over de aanhoudende en soms intimiderende manifestaties van maatschappe­lijk ongenoegen sinds de uitbraak van COVID-19. De zorgen over de coronaprotesten binnen de samenleving en het openbaar bestuur zijn alleen maar groter geworden door recente ongeregeldheden, zoals de rellen na de invoering van de avondklok op 23 januari 2021.

Lees artikel

21 apr. 2021

Podcast Digitaal Beroofd - Kruip in het hoofd van een slachtoffer en ontdek hoe cybercriminelen te werk gaan

De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland brengt een unieke podcastserie uit over cybercrime waarin slachtoffers hun verhaal doen. Met ‘Digitaal Beroofd’ kruipt de luisteraar als het ware in het hoofd van een slachtoffer en ontdekt hoe daders te werk gaan. Politie, OM, en wetenschap geven een unieke kijk achter de schermen van deze snel groeiende vorm van criminaliteit. Digitaal Beroofd is nu te luisteren op jouw Podcastkanaal.

Lees artikel

30 mrt. 2021

Podcast zesde Q College Straatwaarde(n) ‘De logistieke keten van cocaïnehandel’

Afgelopen 15 maart vond het 6e Q College van Straatwaarde(n) plaats. Tijdens het Webinar namen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) 214 deelnemers mee in de logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk. Kon je niet aanwezig zijn of wil de hoogtepunten van het Webinar nogmaals horen? Bekijk de opties om deze terug te luisteren.

Lees artikel

24 mrt. 2021

Lobby Wet Zorg & Dwang: brief staatssecretaris Blokhuis

De Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg is een lobby gestart om de uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang te helpen oplossen.

Zo is er een brief aan onder meer staatssecretaris Blokhuis verzonden.

Lees deze brief hier terug.  

Lees artikel

18 mrt. 2021

Gebruik data belangrijk bij zicht op ondermijningsproblematiek

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
De Veiligheidscoalitie ondersteunt de veiligheidspartners in Midden-Nederland bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. Data kan ons helpen om het zicht op en de kennis van de problematiek te vergroten en daarmee een betere aanpak op de geprioriteerde thema’s genereren. Daarvoor blijkt het noodzakelijk data aan elkaar te koppelen en hieraan gezamenlijk duiding te geven. In dit artikel besteden we aandacht aan een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data, namelijk op Veiligheid in Beeld (VIB), Zicht op Ondermijning (ZoO), netwerkanalyses en geo-informatie. We vertellen over onze ambities op het gebruik van data, hoe je via een kennissessie binnenkort meer leert over het combineren van data op ZoO en hoe netwerk- en geo-analyses ons een unieke inkijk kunnen geven in de drugswereld.

Lees artikel

18 mrt. 2021

Verbinding ZSM en PGA: nog veel te winnen

- Veiligheid & Zorg -
Een jubileumjaar komt met cadeautjes. We blikken in deze editie terug op het 1e webinar van hele reeks webinars in het kader van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland. OM, reclassering en politie namen de kijkers mee in de wereld van ZSM en de verbinding met de PGA. De Taskforce Zorg en Veiligheid stuurde bovendien een feestelijke verrassingsbox aan de PGA-experts. Ook bracht de Taskforce met veel plezier en trots het interactieve document ‘Inspiratie door intervisie’ uit. Tot slot gaan we apart in deze nieuwsbrief uitgebreid in op de toename van jongerenoverlast in 2020 en op voor de PGA belangrijke nieuwe beleidsregels vanuit het OM. 

Lees artikel

18 mrt. 2021

Op welke manier social media de verkiezingen beïnvloedt

- Digitale Veiligheid -
Deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de afgelopen verkiezingen. We gaan in op de invloed van sociale media op de campagnes, de dreiging van deepfake video’s én hoe ondernemers zichzelf weerbaarder kunnen maken tegen cybercriminelen.

Lees artikel

18 mrt. 2021

Agenda

- Cyber talkshow: De Ondernemer Draait Door - 
Maandag 22 maart 2021 is het zover: van 19:30 uur tot 20:30 uur vindt de volgende editie plaats van de cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’. Onder leiding van presentator Ewout Genemans, bekend van ‘Verslaafd!’, ‘Bureau Burgwallen’ en ‘Bureau 040’, gaan we in op deze vragen. Experts van VNO NCW en Northwave gaan onder andere in op het belang van preventie. En we praten onder meer met ondernemer Sander de Ridder die het meemaakte. Wat heeft hij ervan geleerd? Ga naar De Ondernemer Draait Door om je direct aan te melden. 

- Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning - 
Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan aan voor de digitale bijeenkomst op 23 maart. Meer info en om je aan te aanmelden, klik hier.

- Conferentie Ernstige feiten op het vlak van (huiselijk) geweld, zeden en belaging -
Op 25 maart a.s. organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid een conferentie met als thema voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen. De conferentie wordt live uitgezonden van 13.30 tot 15:45 uur. Aanmelden kan via deze link.

- Online training Leefstijlen -
Veiligheid is belangrijk voor iedereen, maar niet iedereen is hetzelfde. Waar de één warmloopt voor een informatieavond over inbraken met buurtgenoten in het buurthuis, dopt de ander liever zijn eigen boontjes. De aanpak van veiligheidsproblemen is het meest effectief als er maatwerk wordt toegepast. Leefstijlgerichte communicatie is een manier om maatwerk toe te passen bij het benaderen en betrekken van inwoners en ondernemers bij veiligheid. Maar hoe weten we wat onze inwoners drijft, wat hun motieven zijn? In dit webinar op 1 april willen we jullie meenemen in de theorie en toepasbaarheid van leefstijlgerichte communicatie. Meld je nu hier aan. 

- De impact van de coronacrisis op radicalisering & extremisme -
Aankomende maand organiseert de regionale werkgroep Radicalisering & Extremisme 3 webinars. Deze webinars gaan over hoe radicale groepen omgaan met de coronacrisis, toenemend complotdenken ten tijde van crisis en anti-coronabeleid activisme. Deze reeks webinars wordt georganiseerd om professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein te helpen om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te begrijpen en daarop te reflecteren. Daarnaast handvatten aan te reiken voor het toepassen van deze kennis binnen de dagelijkse praktijk.

Lees artikel

17 mrt. 2021

Webinar ZSM van 16 maart 2021 gemist?

Afgelopen dinsdag was het eerste webinar in een reeks van zes, georganiseerd door de Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg. Deze reeks van webinars vinden plaats ter viering van het 5-jarig bestaan van de PGA in Midden-Nederland. Het eerste webinar stond in het teken van ZSM, Zorgvuldig Snel en op Maat. Het was met 119 deelnemers een groot online succes!

Heb je het webinar over ZSM van afgelopen dinsdag gemist? Niet getreurd, via de PGA 5 jaar actiepagina kun je het webinar terug kijken. 

Lees artikel

15 mrt. 2021

Jongerenoverlast: de publieke ruimte als schaars goed

- Zorg & Veiligheid -
In 2020 is er regionaal een grote stijging te zien van het aantal registraties in jongerenoverlast. In dit artikel gaan we in op twee (mogelijke) oorzaken hiervan, namelijk de stijging van de jongerenpopulatie en de afnemende verdraagzaamheid richting jongeren. Met de lente op komst en de nog steeds geldende coronamaatregelen, kijken we samen met de gemeente Houten naar 2021: wat zijn mogelijkheden om deze overlast terug te dringen? En om efficiënter gebruik te maken van de publieke ruimte die steeds schaarser lijkt te worden?

Lees artikel

18 feb. 2021

Algortimes en jouw kijkgedrag op Youtube?

- Digitale Veiligheid - 
In januari hadden we aandacht voor online veiligheid, privacy en het voorkomen van online fraude. Deze maand focussen we op algoritmes en je privacy op Youtube. Verder vind je in deze nieuwsbrief het meeste recente cyberbeeld Midden-Nederland en de resultaten van een onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op de online-wereld van kinderen en jongeren.

Lees artikel

18 feb. 2021

Zorgfraude baart zorgen: complex veld verdient prioriteit

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
‘Sjoemelen met zorggeld is makkelijk en winstgevend, de aanpak van zorgfraude juist complex en tijdrovend’, aldus Eugène van Mierlo, wethouder in Almelo. Ondanks dat zegt hij dat het toch de moeite waard is om erin te investeren. Met malversaties met zorggeld valt veel te verdienen: tonnen tot miljoenen euro’s per jaar met diensten als huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. Het Regionaal Team Ondermijning (RTO) van het RIEC Midden-Nederland heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het speelveld van zorgfraude en de mogelijke rol van het RIEC-Midden Nederland daarin. Ook is onderzoek gedaan in concrete (mogelijke) zorgfraudecasuïstiek, om de werkwijze van zorgfraudeurs te ontrafelen en leerpunten te verzamelen. De conclusie hieruit is dat het zorgveld een complex veld met vele spelers betreft, en ook dat de vraag naar kennis over zorgfraude veel breder leeft. Reden temeer om in deze nieuwsbrief aandacht te besteden aan dit onderwerp. Daarom aandacht voor de rapporten over zorgfraude. Daarnaast vertelt gemeente Huizen over een pilot met samenhang met zorgfraude en de door de gemeente en regio genomen stappen tegen zorgfraudeurs. Tot slot worden er tips gegeven voor andere gemeenten.

Lees artikel

18 feb. 2021

Save the date: 5 jaar PGA in Midden-Nederland; dat gaan we vieren!

- Veiligheid & Zorg -
Dit jaar bestaat de lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) 5 jaar in Midden-Nederland en dat gaan we op allerlei manieren vieren! Lees alvast de save-the-date. In deze nieuwsbrief hebben we verder een aantal interessante webinars uitgezocht, waaronder over zorgfinancieringen en over de straatcultuur. Ook willen we je wijzen op een leuke workshopcarrousel. Daarnaast gaan we kort in op de doordecentralisatie beschermd wonen en de afronding van het bovenregionale project ondersteuning implementatie Wet verplichte GGZ .

Lees artikel

18 feb. 2021

Agenda

- 6e Q college  ‘De logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk’ -
Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal de zogeheten Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Ditmaal op maandag 15 maart 2021 van 10.00 uur tot 11.15 uur. Vanwege de Corona-maatregelen organiseren we ook deze keer het Q college middels een (kosteloos) webinar. Deze keer nemen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) je mee in de (logistieke) wereld achter de cocaïnehandel. Voor het programma en om je aan te melden, bezoek de website

- Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning - 
Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan aan voor de digitale bijeenkomst op 23 maart. Meer info en om je aan te aanmelden, klik hier.

- NIEUWE DATUM: Online training Leefstijlen -
Op 18 februari is de online training wegens omstandigheden helaas niet door gegaan. Er is hiervoor een nieuwe datum bekend, donderdag 1 april. De online training is bedoeld voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen, de verbeterde versie. De definitieve uitnodiging volgt nog per mail.

Verder nog op de agenda voor maart:

Lees artikel