Flevoland proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Flevoland proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Maak kennis met de proeftuin in Flevoland over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Centrum seksueel geweld start een landelijke campagne, bijzonder nieuws uit Urk.


Start landelijke campagne tegen seksueel geweld van Centrum Seksueel Geweld

‘0800-0188. Dit is wat je belt bij seksueel geweld.’

Met deze slogan lanceerde het Centrum Seksueel Geweld (CSG) op 2 november een landelijke campagne. Het doel: Nederlanders bewegen om het nummer in hun telefoon op te slaan. Onder het motto ‘Je weet maar nooit wanneer je het CSG nodig hebt, voor jezelf óf voor iemand anders.’ De campagne is te zien via diverse (online) kanalen en te beluisteren via de radio. Je kunt een slachtoffer doorverwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld, 24/7 bereikbaar via 0800 – 0188. Bellen is gratis en kan anoniem. Ook als professional kun je voor vragen en advies altijd contact met opnemen. Ga voor meer informatie naar de website.

Flevoland proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De regio Flevoland is al langer bezig met het verbeteren van de jeugdbescherming en de aanpak huiselijk geweld. Nu is Flevoland geselecteerd als één van de elf regionale proeftuinen binnen het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze proeftuin in Flevoland wordt gevoed vanuit de praktijk, gericht op de ontwikkeling van een meer gezinsgerichte, rechtsbeschermende, eenvoudige en lerende aanpak. Regionaal zijn er een projectgroep en een netwerk stuurgroep met vertegenwoordigers van de zes gemeenten en de betrokken veldpartners. 

Dronten en Almere ‘proeftuinen’
Dronten (sinds november ’22) en Almere (vanaf maart ’23) gelden concreet als proeftuin voor het Toekomstscenario. Een veiligheidsteam, een integraal team vanuit Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de GI en (een deel van) het lokale team werken dan op een nieuwe manier samen bij zorgen over veiligheid. Het plan behelst ook ‘regionaal leren’ in Flevoland rond vier thema's:

  1. alternatieven voor uithuisplaatsing
  2. rechtsbescherming van kinderen en volwassenen
  3. samenwerking
  4. toewerken naar eenduidige integrale bescherming in de toekomst

Meer informatie en contact
Ook jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen, te delen en te leren. Op naar betere hulp, bescherming en veiligheid, nu en in de toekomst. Contactpersoon: projectleider Channa Al (channa.al@bmc.nl). Bekijk ook de website voor meer info.


Urk krijgt 1,5 miljoen voor aanpak problemen jeugd

De gemeente Urk krijgt ruim anderhalf miljoen euro van het Rijk om problemen met de grote groep jeugd in het dorp aan te pakken. Het gemeentebestuur krijgt een steuntje in de rug met in het achterhoofd de diverse jongerenrellen van de afgelopen jaren.

Luister hier het interview terug met burgemeester Van den Bos (doorspoelen tot 1:09:18) of lees het artikel van omroep Flevo.