Persoonsgerichte aanpak

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame, positieve verandering in iemands levensloop. De PGA vindt plaats in de Zorg- en Veiligheidshuizen en in de lokale PGA onder regie van gemeenten, samen met alle betrokken ketenpartners. Uitgangspunt voor de persoonsgerichte aanpak is een maatwerkaanpak met mogelijke combinaties van straf-, civiel-, en bestuursrechtelijke instrumenten, preventie, zorg en hulpverlening. Een PGA is passend bij alle soorten overlast- en criminaliteit, waarbij gemeenten zelf prioriteit aanbrengen. In Midden-Nederland hebben we samen al veel ontwikkeld, wat terug te vinden is in deze apothekerskast. Denk aan methodieken, instrumenten, handreikingen, video’s, privacyvraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid, en meer.

Het plan is om de aanpak verder te verstevigen en een lerend netwerk te vormen voor in de toekomst, in de vorm van het PGA-Lab. Meer informatie is hier te vinden.

Documenten en links

Auteur:

PGA-Lab

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Nieuws

Veiligheidsontwikkeling | 25 mei 2023

PGA-Lab nu ook op LinkedIn

Lees artikel

Achtergrondinfo | 21 apr. 2023

Terugblik Webinar

Deze maand stelt Mitsi van Zundert van het PGA-Lab zich voor. Ook vind je in deze nieuwsbrief een terugkoppeling van het webinar op- en afschaling

Lees artikel

Tips | 21 apr. 2023

Kijk- lees en luistertips

Met deze maand een rapport over de kenmerken en risicofactoren van delinquente meisjes en jongvolwassen vrouwen, een webinar over woonoverlast en een reeks van drie webinars over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Lees artikel

Tips | 17 mrt. 2023

Leren van elkaar: Lessen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms zo lastig. In het digitale magazine Jeugdcriminaliteit – Lessen uit de praktijk deelt het NJi zeven geleerde lessen. Deze kunnen helpen om samen met partners te werken aan een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. De professionals die aan het woord komen, werken dagelijks met kinderen en jongeren, en zoeken daarin de samenwerking op. Naast inspiratie vanuit de verhalen, bevat het magazine ook tips van ervaringsdeskundige Berry en praktische adviezen en handvatten voor de eigen dagelijkse praktijk.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel