Behoeftepeiling (VNG / Platform sociaal domein): Landelijke intervisiebijeenkomst(en) zorg en veiligheid?

Behoeftepeiling (VNG / Platform sociaal domein): Landelijke intervisiebijeenkomst(en) zorg en veiligheid?

Gemeenten introduceren steeds vaker de functie adviseur/beleidsmedewerker/procesregisseur Zorg en Veiligheid. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals radicalisering, personen met onbegrepen gedrag en maatschappelijke onrust en bepaalde vaardigheden (procesregie voeren) steeds vaker bij de gemeente worden belegd. Voor zorg- en veiligheidsprofessionals is het alleen vaak aftasten hoe zij zich binnen de gemeente kunnen positioneren en manoeuvreren. Vooral binnen kleinere gemeenten is het soms een flinke zoektocht wat je bestaansrecht en meerwaarde is, - en op welke thema’s – en hoe je professionals aan je bindt en commitment krijgt. Om deze reden is het Platform Sociaal Domein/VNG voornemens een landelijke intervisiebijeenkomst te organiseren voor gemeentelijke zorg- en Veiligheidsadviseurs. Heb jij hier behoefte aan?

Opzet van de dag
Het Platform Sociaal Domein/VNG organiseert (in eerste instantie) één of enkele landelijke bijeenkomst(en) onder begeleiding van een onafhankelijke intervisiebegeleider. In deze bijeenkomst is er ruimte om best practises en knelpunten aan de orde te brengen en van elkaar te leren. Er zijn maximaal 8 deelnemers per groepje en er wordt een intervisiemethode gehanteerd. Op die manier hopen we elkaar te versterken en een samenwerking te creëren waarbij collega’s uitdagingen die bij het werk horen. De bijeenkomst duurt een dagdeel en vindt plaats op locatie. Locatie en datum zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en worden daarom later bekend gemaakt. 

Doelgroep intervisiebijeenkomst
De doelgroep bestaat uit ambtelijke medewerkers met een functietitel die Zorg en Veiligheid bevat, PGA-experts en/of gemeenteambtenaren die specifiek de opdracht hebben gekregen om binnen de gemeente interne samenwerking tussen zorg en veiligheid te verbeteren. Twijfel je of je binnen de doelgroep valt, meld je dan toch gewoon aan of vraag dit aan de organisator: Annelijn Remmelink (06-11350001) of de regioadviseur Midden-Nederland: Martijn Simons (06-13338806).

Laat weten of je geïnteresseerd bent
Ben je geïnteresseerd? Laat dit dan weten via deze link: 

Na de eerste behoeftepeiling en genoeg aanmeldingen gaan we over tot planning van een datum en locatie. Vermeld bij je aanmelding ook wat je uit de intervisie hoopt te halen. Via de interesselink kan je ook aangeven hoe lang je bereid bent maximaal te reizen voor deze landelijke intervisie. Na de daadwerkelijke intervisie evalueren we óf er een vervolgbehoefte is, en zo ja hoe dit eruit dient te zien.