Update PGA-Lab maart: Onderzoek Hogeschool Utrecht antisociaal gedrag 0-15 jarigen uitgelicht

Update PGA-Lab maart: Onderzoek Hogeschool Utrecht antisociaal gedrag 0-15 jarigen uitgelicht

Er zijn zorgen over sommige jongeren, die te jong al delicten plegen. We weten dat antisociaal gedrag de voorloper hiervan is. Inmiddels weten we ook hoe we daar vroegtijdig op in kunnen grijpen. In opdracht van het WODC voerde het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht onderzoek uit. In dit nieuwsartikel lees je een aantal van de belangrijkste conclusies. Ook lees je de ervaringen van PGA-team Almere dat meedoet aan de pilot ervaringsdeskundigheid 23- binnen PGA lokaal en ontdek je de opdrachten waarmee maar liefst 10 studenten binnenkort aan de slag gaan. 


Onderzoek uitgelicht: Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen, wat als je het de praktijk vraagt?

Er zijn zorgen over sommige jongeren, die te jong al delicten plegen. We weten dat antisociaal gedrag de voorloper hiervan is. Inmiddels weten we ook hoe we daar vroegtijdig op in kunnen grijpen. De internationale wetenschappelijke literatuur toont aan dat verschillende factoren van invloed zijn op een antisociale ontwikkeling in de kindertijd. Deze factoren kunnen te maken hebben met het kind, zoals een lage empathie of intelligentie. Maar ook met de opgroeisituatie. Denk aan criminele familieleden of huiselijk geweld. Daarnaast spelen de school (spijbelen) en de buurt (lage sociaaleconomische status) een rol. Voor al die factoren zijn verschillende soorten interventies beschikbaar voor verschillende leeftijden: goed opgroeien (universele preventie), bijsturen van antisociaal of delict gedrag (primaire interventie) en het stoppen en ombuigen daarvan (secundaire interventie). Het effect van de interventies kan worden versterkt als deze worden gecombineerd en zich richten op zowel het kind als de familie en de school of de buurt. 

Onderzoek biedt nuttige inzichten
In opdracht van het WODC voerde het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht onderzoek uit. Met de opgehaalde kennis en inzichten uit dit onderzoek:

 1. kan beter in kaart gebracht worden wat we nu al inzetten aan interventies om goed opgroeien te versterken, bij te sturen op ongewenst gedrag of delictgedrag te stoppen;
 2. kan gericht gewerkt worden aan het versterken van goed opgroeien voor kind en ouders door:
  •    kinderen met goed gevolg een school te laten doorlopen, afrondend met een diploma;
  •    opvoedstress van ouders rondom inkomen, schulden, arbeid te beperken en hun belangen te behartigen als zij zelf geen grip meer kunnen krijgen op wetten, regels en procedures;
  •    ouders houvast te geven bij opvoedvragen en lastig gedrag van hun kind;
  •    door in de wijk, met bewoners een veilige leefomgeving te creëren waarin samen met bevoegd gezag snel gereageerd kan worden op delictgedrag.

Je leest hier het rapport.


Studenten bouwen mee met PGA in Midden-Nederland 


Wat een rijkdom! Ruim 10 studenten – vanuit onder andere Sociologie en Social Work - werken aan een opdracht vanuit het PGA-Lab. Voor de zomer verwachten we de eerste resultaten. Deze worden natuurlijk verspreid. Tijdens de PGA-Lab projectgroepbijeenkomst op 11 maart jl. in Utrecht mochten zij aan alle 28 aanwezigen een korte pitch houden over hun opdrachten. 
Een greep uit deze opdrachten:
•    Op welke manier kan het gebruik van de PGA-Monitor worden geoptimaliseerd? Heeft het zin als de cliënt input kan leveren?
•    Wat is er nodig voor de PGA-Monitor voor de 18min doelgroep?
•    Wat zijn in Utrecht West verbeterpunten voor het opschalen van complexe cases naar het Zorg- en Veiligheidshuis?
•    Wat is de impact van de PGA in Amersfoort?
•    Welke factoren maken van de PGA een succesverhaal?
•    Wat werkt en wat kan misschien nog beter v.w.b. privacy- en gegevensdeling?

In de PGApp verschijnen binnenkort verdere inkijkjes in de opdrachten.


PGA-team Almere doet mee met pilot ervaringsdeskundigheid 23- binnen PGA lokaal


Enige tijd geleden was er een oproep vanuit het PGA-Lab om mee te doen met een pilot ervaringsdeskundigheid. Als snel meldde het PGA-team in Almere meldde zich aan. Zij geven nu een tussentijdse indruk:  

“De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd om onze PGA lokaal steeds meer te ontwikkelen en te positioneren binnen het zorg- en justitie landschap van. Almere. Ervaringsdeskundigheid kenden wij wel als term maar wat het precies inhoudt en hoe en op welke manier we het precies kunnen inzetten binnen onze PGA lokaal wisten wij nog niet. Wat we wel wisten is dat wij met onze ketenpartners toe waren om deze kans te grijpen.” 

Hoe ziet de toekomstige peer supportwerker eruit?
Op 15 februari jl. klonk het startschot tijdens een meeting met het PGA lab, politie, Save jeugdreclassering, leerplicht, jongerenwerk, beleidsadviseurs en management. Martijn Kole nam ons mee in de wereld van de ervaringsdeskundigheid. Want wat is bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid en wat is een peer supportwerker? In twee groepen zochten we het verdiepende gesprek op:

 • Profiel en competenties: wat is belangrijk in het profiel van de toekomstige ervaringsdeskundige als peer supportwerker en welke competenties zijn belangrijk om goed in verbinding te komen met de doelgroep 23- ?
 • Benodigdheden: wat kunnen wij als procescoördinatoren en de ketenpartners bijdragen om de toekomstige peer supportwerker goed tot zijn recht te laten komen?

Wordt -met vallen en opstaan- vervolgd
Leuk om te zien dat elke ketenpartner vanuit een andere invalshoek zijn/haar inbreng heeft. We merkten dat iedereen erg betrokken en enthousiast was en er leuke en boeiende gesprekken volgden. Uiteraard waren er ook vragen en bedenkingen, want het betreft iets nieuws. Dus in april komen we opnieuw bij elkaar om verder te brainstormen. Al met al een mooie start van ons gezamenlijke avontuur en wij kijken uit naar de volgende stappen. Zal het altijd makkelijk zijn? Nee dat denken wij niet. Maar wij geloven erin dat de inzet van ervaringsdeskundigheid als peer supportwerker een meerwaarde is binnen de PGA lokaal. Wij houden jullie op de hoogte van het verdere vervolg van ons avontuur”.


16 mei: conferentie Zorg & Veiligheid

Goed nieuws! Op donderdagmiddag 16 mei organiseert de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland de derde conferentie. Het thema is ‘politie in zorg en veiligheid’. Wil je alvast een kijkje nemen in het (voorlopige) programma, en je aanmelden om zeker te zijn van een plekje?
Ga naar: Conferentie Zorg en Veiligheid de rol van politie in zorg en veiligheid | Hogeschool Utrecht (hu.nl)


Spiekbrief gegevensdeling helpt je van je twijfel af

Weet jij niet exact wanneer je gegevens mag delen? Twijfel je en zou die twijfel misschien weggenomen kunnen worden door (jezelf) een aantal checkvragen te stellen? Misschien dat de spiekbrief gegevensdeling tussen zorg en veiligheid je hierbij kan helpen. In Midden-Nederland ís nu zo’n spiekbrief gemaakt. Dus stop hem in je tas en vertel erover aan je samenwerkingspartners! 
Je downloadt de ‘spiekbrief’ hier.