PGA-Lab van start!

PGA-Lab van start!

Met de toekenning van een subsidie van ZonMw heeft de regio Midden-Nederland het vertrouwen gekregen om de komende drie jaar te bouwen aan een lerend netwerk met alle betrokken zorg- en veiligheidsprofessionals. Dit is natuurlijk een prachtige erkenning van al het goeds wat we met elkaar al hebben bereikt rond de (lokale) PGA. Onder de naam PGA-lab gaan we elkaar ontmoeten, van elkaar leren en gezamenlijk ontwikkelen. Kleinschalig (lokaal) en regionaal. 

Even voorstellen
Projectleider Carmen Paalman: “Ik kijk uit naar alle nieuwe ontmoetingen die komen. Het PGA-lab is voor mij succesvol als de drempel voor jullie laag genoeg is om te vragen, maar ook interessant genoeg is om te vinden. Daar heb ik alle vertrouwen in; gezamenlijk hebben we een uitgebreid netwerk uit de praktijk én uit de wetenschap. En wat zo mooi is, we voegen daar ook nog ervaringskennis aan toe!’

Eerste activiteit
De eerste regionale activiteit is een (online) bijeenkomst over het actuele thema ‘privacy en gegevensdeling tussen Zorg en Veiligheid’ in aanpak én preventie. Meer informatie over datum en inhoud volgt, dus houd de mail en deze nieuwbrief goed in de gaten! Een mooi voorbeeld uit het netwerk dat we alvast willen delen zijn de kennisclips van Brainstorm. De clips bieden basiskennis over het ontstaan van antisociaal en crimineel gedrag en besteden extra aandacht aan neurobiologische factoren.