Doorbraak! Groen licht voor lerende gemeenschap via het PGA-Lab

Doorbraak! Groen licht voor lerende gemeenschap via het PGA-Lab

Het dak ging er op 1 juli even af; daar was dan eíndelijk het verlossende bericht waar we al maanden op zaten te wachten. De subsidieaanvraag die bureau RVS en de Hogeschool Utrecht namens alle gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuizen en netwerkpartners in Midden-Nederland hebben ingediend is gehonoreerd!

Drie jaar subsidie
Waar ging het ook al weer om? Het zogeheten PGA-Lab, een lerende community zorg en veiligheid, krijgt 3 jaar lang een substantiële subsidie vanuit het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip, onderdeel domeinoverstijgend samenwerken. Samen leren en doorontwikkelen door de professionals in de praktijk krijgt zo een forse impuls.
Zie hier de ‘PGA-Lab plaatpraat’ die we maakten!

ZonMW zeer positief
De brief die het goede nieuws bracht is zeer positief: “De ZonMW-commissie is zeer te spreken over het samenwerkingsverband en methodieken die reeds zijn ontwikkeld in Midden-Nederland met de subregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. De commissie prijst de heldere visie en ambitie die in het plan van aanpak concreet en haalbaar zijn uitgewerkt en het (bestuurlijke) commitment voor de projectactiviteiten. De commissie is verder positief over de zorgvuldige aandacht voor de inbreng van ervaringskennis op verschillende niveaus. Dat de lerende gemeenschap juist is gericht op alle professionals die betrokken zijn bij de thematiek van personen met meervoudige complexe problemen, vindt de commissie zeer waardevol. En omdat sprake is van een langlopend samenwerkingsverband met veel relevante partijen, heeft de commissie tot slot vertrouwen in een goede borging van onze gezamenlijk lerende gemeenschap.”


Start na de zomer

Na de zomer gaan we met elkaar aan de slag om het PGA-Lab ook daadwerkelijk in de lucht te krijgen. Voor nu eerst allemaal even genieten van dit positieve nieuws en de vakantieperiode!