Burendagen waardevolle leermomenten

Burendagen waardevolle leermomenten

De behoefte om bij elkaar te komen en van elkaar te leren is groot, ook al zijn er lokale verschillen. Zo bleek ook weer tijdens de burendag in Flevoland, waar veel onderwerpen werden besproken en verbindingen werden gemaakt. Zo werd duidelijk dat casusregie lokaal wisselend wordt ingevuld en dat daar niet overal duidelijke afspraken over zijn. En heb je tijdens de netwerkbijaankomst op 4 april de PGA hand-out gemist? Vraag hem dan alsnog aan.

Balanceren tussen verschillende taken vaak lastig
Tijdens de burendag in Flevoland werd benoemd hoe het AVE-model houvast kan bieden. Voor een aantal gemeenten blijft het lastig balanceren tussen alle taken die er vaak náást de lokale PGA ook gedaan moeten worden.  PGA-coördinator zijn is een vak en het kost tijd om dat goed in te vullen. Een goed functionerende PGA is in het belang van de leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente. Voor startende PGA-coördinatoren kan het fijn zijn om even te sparren en mee te lopen met een ervaren PGA-coördinator. Hoe fijn dat we daarin kunnen voorzien en gemeenten aan elkaar kunnen koppelen! 

Burendag Utrecht-West
Daarnaast mochten we langskomen bij de Burendag Utrecht-West. Het was een geslaagde ochtend die geopend werd door dr. Lianne Kleijer-Kool. Zij vertelde over de gezamenlijke inspanning van politie en zorgprofessionals (project GIPZ Hogeschool Utrecht) bij complexe problemen. Daarna gingen Heidi Habben Jansen (Gemeente Montfoort) en Cherelle Uiterwijk (student Integrale Veiligheidskunde) dieper in op de uitkomsten van interviews met collega’s uit Utrecht West. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Hoe effectief is het huidige zorgsysteem in het omgaan met casussen die te complex zijn voor de lokale PGA maar niet voldoen aan de eisen van de OOG? In de groep werden de positieve en de knelpunten besproken die naar voren kwamen uit het onderzoek.


Wil jij de PGA-hand-out van de netwerkbijeenkomst ontvangen?

Op 4 april vond de netwerkbijeenkomst van de Veiligheidscoalitie plaats. In de ochtend stonden de thema’s Digitale Veiligheid en Cybercrime en Maatschappelijke Onrust centraal. Het middagprogramma ging over het thema Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. Het PGA-Lab was op deze dag ook aanwezig op de markt. Daarbij hebben we de ‘Wat is de PGA’-hand-out verspreid over de verschillende tafels. Die daarna ook verdwenen waren! Wil je de hand-out bestellen? Mail dan naar pga-lab@rvs-mn.nl