(Lokale) PGA

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame positieve verandering in iemands levensloop. De PGA vindt plaats in de zorg- en veiligheidshuizen (regio Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland) als ook in de lokale PGA onder regie van 38 gemeenten, samen met alle betrokken ketenpartners. De aanpak omvat een mix van soorten interventies zoals interventies vanuit het bestuurs- , civiel- en strafrecht. Het is een model van op- en afschalen. Van het wijkteam, naar de lokale pga van gemeenten naar TopX bij Zorg- en Veiligheidshuizen: en weer terug, met het doel af te schalen naar niks.

Mis je iets? Dan kan! Meer informatie en producten die horen bij de werkwijze PGA zijn hier te vinden.

Documenten en links

Jij bent één van de samenwerkingspartners bij ZSM. Jouw alarmbellen gaan af bij een van de cases die voorbij komt. Zorgelijk, mogelijk nog niet onder de aandacht bij een integrale casustafel. Dus wacht niet, neem 2 minuten voor de aanmelding bij de PGA!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: gebruik als PGA-expert / procesregisseur ZVH dit format en stem met je contactpersoon van politie af wie deze vult en in de juiste systemen overzet. Vragen hierover? Trek aan de bel!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in dit stroomschema HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Vragen hierover? Trek aan de bel!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in deze korte video WAAROM en vooral ook HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Na het zien van deze video weet jij wat je te doen staat en welke documenten je nodig hebt. Zo niet? Trek aan de bel!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Video

Download bestand

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Met de PGA-monitor kunnen PGA-experts en procesregisseurs samen met de partners nog betere plannen van aanpak maken en eenvoudig meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

In deze animatie wordt kort de PGA-monitor uitgelegd.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen. Dit is het voorbeeld met fictieve PGA-cliënten. Zie voor verdere uitleg ook de handleiding.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Presentatie

Download bestand

Dé podcast voor de PGA-professional! In deze serie bespreekt Sam den Blijker namens het PGA-lab met experts verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in het werk van de PGA-professional. Het doel hiervan is om jou een inkijk te geven in dit onderwerp.

Naar website

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in deze korte video WAAROM en vooral ook HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Na het zien van deze video weet jij wat je te doen staat en welke documenten je nodig hebt. Zo niet? Trek aan de bel!

Naar website

Het PGA-Lab (project RVS en Hogeschool Utrecht) ging tijdens het webinar van 22-11-22 dieper in op wat er allemaal mogelijk is met betrekking tot gegevensdeling. Want vraagstukken rondom privacy en gegevensdeling op het snijvlak van zorg en veiligheid zijn lastig. Maar stel je wel de juiste vraag? En weet je eigenlijk wat er allemaal wél mag? (spoiler; meer dan je denkt!). In deze Youtube video kan je de Webinar terugkijken.

Naar website

Het PGA-Lab (project RVS en Hogeschool Utrecht) had tijdens het webinar van 18-04-2023 als thema op- en afschalen. Want wanneer schaal je eigenlijk op? En wanneer durf je af te schalen of zelfs los te laten? In deze Youtube video kan je de Webinar terugkijken.

Naar website