Update PGA-Lab

Update PGA-Lab

Noteer alvast in je agenda: het webinar op- en afschalen op 18 april. En we gaan van start met intervisie. De data en onderwerpen per datum zijn bekend.

Save the date: Webinar Op- en afschalen 18 april

Op- en afschalen: voor iedere PGA-coördinator en procesregisseur een bekend begrip. Wanneer schaal je op? En wanneer mag je afschalen? Of moet je afschalen als er aan de criteria is voldaan?

  • Op 18 april a.s. van 15.00 – 16.30 uur gaan we op zoek naar deze antwoorden en meer! De inschrijving opent binnenkort, dus zet de datum alvast in je agenda. Jouw PGA en TopX partners zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Heb je vragen of wil je de uitnodiging direct in je mailbox komt? Mail je vraag of meld je direct aan via pga-lab@rvs-mn.nl.


Intervisiebijeenkomsten voor PGA-coördinatoren Midden-Nederland

De afgelopen periode hebben zeventien PGA-coördinatoren hun wensen en verwachtingen geuit voor wat betreft intervisie. Bedankt voor jullie inbreng en openhartigheid. Gezien de belangstelling starten we met twee groepen van zes tot acht deelnemers, met iedere zes tot acht weken een sessie in zowel Utrecht als Almere.

Planning en thema’s in 2023
Het thema ‘cliënt centraal’ loopt als rode draad door alle wensen heen.

  • Februari: Het doel: dienen van burgers. Wanneer is dat gelukt? Wat zijn hoofddoelen?
  • 3 en 4 april: Samenwerking met partners. Doorpakken en doorstoten, hanteren van structuur, problemen in de samenwerking
  • 22 en 23 mei: Samenwerking met de cliënt. Wie is de cliënt? De aangemelde cliënt of het gezin / systeem waarin men leeft?
  • 10 en 11 juli: Overbruggen van de hiaat tussen systeemwereld en leefwereld.
  • 11 en 12 september: Rol en positie PGA-coördinator. Wat is de verantwoordelijkheid van de PGA-coördinator in het veranderproces van de cliënt ?
  • 13 en 14 november: Is het doel behaald? Welk doel is haalbaar?

Vragen of opmerkingen?
Heb je de uitnodiging gemist? Of heb je vragen en/of opmerkingen over de intervisie?
Stel ze aan Joep Hanrath of Iris Boogaard.


Contact PGA-Lab

Wil je je aanmelden voor de intervisie of heb je andere vragen aan het PGA-Lab?
Mail dan naar PGA-Lab@rvs-mn.nl. Carmen of Ruben nemen zo snel mogelijk contact met je op.