18 feb. 2021

Save the date: 5 jaar PGA in Midden-Nederland; dat gaan we vieren!

- Veiligheid & Zorg -
Dit jaar bestaat de lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) 5 jaar in Midden-Nederland en dat gaan we op allerlei manieren vieren! Lees alvast de save-the-date. In deze nieuwsbrief hebben we verder een aantal interessante webinars uitgezocht, waaronder over zorgfinancieringen en over de straatcultuur. Ook willen we je wijzen op een leuke workshopcarrousel. Daarnaast gaan we kort in op de doordecentralisatie beschermd wonen en de afronding van het bovenregionale project ondersteuning implementatie Wet verplichte GGZ .

Lees artikel

18 feb. 2021

Agenda

- 6e Q college  ‘De logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk’ -
Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal de zogeheten Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Ditmaal op maandag 15 maart 2021 van 10.00 uur tot 11.15 uur. Vanwege de Corona-maatregelen organiseren we ook deze keer het Q college middels een (kosteloos) webinar. Deze keer nemen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) je mee in de (logistieke) wereld achter de cocaïnehandel. Voor het programma en om je aan te melden, bezoek de website

- Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning - 
Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan aan voor de digitale bijeenkomst op 23 maart. Meer info en om je aan te aanmelden, klik hier.

- NIEUWE DATUM: Online training Leefstijlen -
Op 18 februari is de online training wegens omstandigheden helaas niet door gegaan. Er is hiervoor een nieuwe datum bekend, donderdag 1 april. De online training is bedoeld voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen, de verbeterde versie. De definitieve uitnodiging volgt nog per mail.

Verder nog op de agenda voor maart:

Lees artikel

21 jan. 2021

Een verlengde lockdown: extra aandacht voor kindermishandeling

- Veiligheid & Zorg - 
In deze nieuwsbrief geven we je diverse luistertips, juíst in deze verlengde lockdown is het luisteren naar een informatieve en fijne podcast een goed idee! We hebben twee aanraders: een over drillraps en een over TBS. Ben je meer een lezer? Ook dan is er veel te ‘genieten’, bijvoorbeeld twee recente onderzoeken naar jeugdcriminaliteit. We besteden aandacht aan het onderzoek van de universiteit van Leiden over kindermishandeling. Er is een toename van emotionele kindermishandeling zichtbaar tijdens de lockdown. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar. Een aandachtpunt voor professionals nu de lockdown weer verlengd is.

Lees artikel

21 jan. 2021

Cybercriminelen: wat als we hun eigen methodes tegen ze gebruiken?

- Digitale Veiligheid - 
We zijn meer online dan ooit. En dat zie je terug in de digitale criminaliteitscijfers. Daarom focussen we ons de komende maanden op online veiligheid, privacy en het voorkomen van online fraude. Dat doen we onder andere via de kennisproducten van Fixjeprivacy en het kenniscentrum data & maatschappij. Deze maand aandacht voor het gebruik van Signal als alternatief voor Whatsapp. Steeds meer organisaties stappen over. Maar waarom? En hoe werkt dat eigenlijk? Verder duiken we in de wereld van de internetoplichters. Hoe gaan ze te werk en vooral: hoe kun je dit tegen ze gebruiken? Lees verder en ontdek hoe!

Lees artikel

21 jan. 2021

Is er een relatie tussen gebruik van bevoegdheden ondermijning en bedreigingen?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
Uit onderzoek blijkt dat 21-33% van de burgemeesters te maken heeft met bedreiging of intimidatie. Onderzocht is of er een relatie is tussen enerzijds de inzet van OOV-bevoegdheden en anderzijds de mate waarin burgemeesters te maken hebben met bedreiging of intimidatie. De belangrijkste conclusies die daarbij naar voren kwamen hebben we voor je op een rij gezet. Veel van de intimidaties en bedreigingen vinden plaats via social media, daarom ook wat praktische tips wat hiermee te doen (preventie en reactie). Het aantal OOV-bevoegdheden van gemeenten is gestaag uitgebreid. Afgelopen jaar zijn er bijna twee keer zo veel bestuurlijke rapportages gemaakt, dat vraagt om een werkgroep: gericht op het verbeteren van zowel de inhoudelijke kwaliteit als de doorlooptijd van deze rapportages. We vroegen werkgroeplid Arie Hogendoorn ernaar. Verder in deze nieuwsbrief: lachgas lijkt onschuldig, maar bij het recreatieve gebruik van dit goed kunnen de gevolgen minder onschuldig zijn. Daarom een update van de Bestuurlijke Handreiking Lachgas. Ook is er een definitief regionaal model Bibob beleid. Cathrien van Bussel vertelt ons waarom dit wenselijk was en hoe andere gemeenten deze kunnen inzetten. En tot slot: wist je dat de vrij nieuwe – nu nog legale - drug ‘Poes’ (3-MMC) de opvolger is van de inmiddels verboden ‘Miauw Miauw’ (4-MMC)? Nee......?

Lees artikel

21 jan. 2021

Op de agenda voor de komende maand

- Webinars APV & Ondermijning -
Er zijn nog drie webinars die op de agenda staan:

  • 26 Januari - Praktijkvoorbeelden uit een grote en kleine gemeente
  • 2 Februari - Het organiseren van gemeente-brede en regionale aanpak
  • 9 Februari - Afsluitende paneldiscussie

Interesse om de webinars bij te wonen? Stuur dan een mail om de fysieke uitnodiging te ontvangen met het gedetailleerde programma.

- ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ - 
Op 28 januari vindt van 13.00 tot 15.00 uur de online conferentie ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals die actief zijn binnen het werkveld van ondermijnende criminaliteitsbestrijding. Deelnemers kunnen (nieuwe) kennis opdoen, zichzelf laten informeren over de inzet van communicatie bij het tegengaan van ondermijning en collega’s leren kennen. Benieuwd naar het programma en aanmeldmogelijkheden? Bekijk de agenda.

- Workshop Indicatoren Kwetsbare Branches - 
Deze workshop op 5 februari speelt in op het feit dat de ene branche kwetsbaarder is voor criminele inmenging dan de andere en binnen branches zie je grote verschillen in weerbaarheid tussen individuele bedrijven. Het lectoraat Ondermijning ontwikkelde indicatoren om kwetsbare branches en bedrijven te herkennen, met als doel het handelingsrepertoire van zowel de overheid als de ondernemers zelf te vergroten. Ga naar de website om je aan te melden. 

- SAVE THE DATE - Online Training Leefstijlen - 
Op 18 februari van 09.30 - 12.30 uur is er een online training gepland voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen, de verbeterde versie. Voor meer informatie over leefstijlen en de training, klik hier

Lees artikel

17 dec. 2020

Welk verhaal vertel jij om ondermijning te bestrijden?

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit -
Credible messengers in de aanpak van ondermijning. Wie zijn dit precies en hoe dragen ze bij aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van jongeren? Onder credible messenger verstaan we voor jongeren aansprekende personen die inspireren en eraan bijdragen dat jongeren op het rechte pad blijven. Samen met de Avans Hogeschool gaat het RIEC de uitdaging aan om meer onderzoek te doen naar het inzetten van geloofwaardige boodschappers. Maryam EL-Rahmouni (Projectleider Maatschappelijke Weerbaarheid) vertelt ons meer, deelt de uitkomsten en de gehele interviews. Daarnaast informeren we in dit artikel over de voortgang van het landelijke en regionale programma tegen mensenhandel, bieden we tools aan die inzichten en handelingsperspectief bieden bij deze aanpak en vertelt Raymond Venema, ketenregisseur Gooi & Vechtstreek, waarom deze tools zo belangrijk zijn. Lees gauw verder!

Lees artikel

17 dec. 2020

Pak je VR-bril: Release Burgernet Promotiefilm

De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland heeft een 360° film laten ontwikkelen ter promotie van de Burgernetapp. De Burgernetapp is het middel om meer ogen en oren te krijgen voor de politie. Burgernet is al een succes, maar om het bereik nog verder te vergroten en daardoor de kans op meer succes, is er een film gemaakt. Het doel is dat deze promotiefilm door de gemeenten wordt gebruikt om meer bewoners de Burgernetapp te laten downloaden. Benieuwd naar de film?

Lees artikel

16 dec. 2020

Knelpunten in uitvoering Wzd: we hebben er last van en willen er wat mee!

- Veiligheid en Zorg -
In deze nieuwsbrief lees je onder meer over de samenloop tussen de Wet Verplichte ggz (Wvggz) en Wet Zorg en dwang (Wzd), die in de praktijk zorgt voor allerlei knelpunten. De bovenregionale projectleider Wvggz MN schetst verschillende oplossingsrichtingen. Daarnaast is er aandacht voor de wijzigingen binnen de Wet langdurige zorg. Zo is er per 1 januari 2021 voor cliënten met een psychische stoornis een directe toegang tot deze zorg. Ook staan we stil bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In bijna 50% van de complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid zijn er aanwijzingen dat er een LVB speelt. (Jonge) mensen met een LVB zijn kwetsbaarder om slachtoffer van criminaliteit te worden, maar ook om (onbewust) dader te zijn.

Lees artikel

16 dec. 2020

Maak kennis met de eerste digitale wijkagent van Nederland

- Digitale Veiligheid -
In deze laatste trendinventarisatie van 2020 aandacht voor de opkomst van de digitale wijkagent. We hebben een dossier aangelegd met mooie en inspirerende informatiebronnen. Daarnaast aandacht voor nieuwe spelregels op het internet. Want een internet dat van iedereen en dus van niemand is, dat gaat niet goed.

Lees artikel

16 dec. 2020

Bereik inwoners nog beter met de verbeterde versie van Leefstijlen

- Leefstijlen: communiceren op maat over veiligheid - 
Om Midden-Nederland samen veiliger te maken is het belangrijk dat we communiceren met impact. Dat bereiken we door onze doelgroepen goed te kennen. Waar de één warmloopt voor een bijeenkomst en een overheid die alles onder controle heeft, dopt de ander liever zijn eigen boontjes en denkt graag actief mee. Inwoners hebben communicatie op maat nodig die aansluit bij hun drijfveren. Daarom heeft de Veiligheidscoalitie samen met Marketresponse een tool ontwikkeld die hierbij kan helpen: Leefstijlen.

Lees artikel

16 dec. 2020

Op de agenda voor 2021

- Webinars APV & Ondermijning -
Het webinar-programma bestaat uit vier data (zie de save the dates in de agenda) en is speciaal bedoeld voor: burgemeesters, wethouders, raadsleden, raadsgriffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren OOV, juristen, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, officieren van justitie, politiefunctionarissen, toezichthouders, BOA’s, RIEC-medewerkers en andere functionarissen van ketenpartners die betrokken zijn bij de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning. Houd de website in de gaten om je aan te melden!

- ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ - 
Op 28 januari vindt van 13.00 tot 15.00 uur de online conferentie ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals die actief zijn binnen het werkveld van ondermijnende criminaliteitsbestrijding. Deelnemers kunnen (nieuwe) kennis opdoen, zichzelf laten informeren over de inzet van communicatie bij het tegengaan van ondermijning en collega’s leren kennen. Benieuwd naar het programma en aanmeldmogelijkheden? Bekijk de agenda.

Lees artikel

19 nov. 2020

Betrek familie en naasten meer bij behandeltraject

- Veiligheid en Zorg - 
We zien het steeds vaker binnen de GGZ: naasten en/of familieleden van mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden betrokken bij een behandelingstraject. Het Trimbos-instituut concludeerde na onderzoek dat de inzet van naasten een gunstige toevoeging is op het behandelingstraject. Ook Zorg-en veiligheidshuizen zoeken de samenwerking met naasten op. In deze nieuwsbrief vertelt een procesmanager over de samenwerking met familie in de praktijk. Daarnaast belichten we de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld waaraan ook Veilig Thuisorganisaties uit Midden-Nederland meewerkten. Tot slot vertelt het Openbaar Ministerie over de tijdelijk aangepaste werkwijze van het PGA-loket.

Lees artikel

19 nov. 2020

Shisha-Lounge kan pop-up uitzendbureau worden

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
Publiek private samenwerking in Midden-Nederland om de aanpak van ondermijning te verstevigen. Hoe werkt dat? In dit artikel laten we voormalig commercieel directeur Alexander Reuvers aan het woord. Hij vertelt over hoe het samenbrengen van de uitzendbranche en het bedrijfsleven kan bijdragen aan de doelstellingen in het actieplan van Midden-Nederland ‘Wie praat, die gaat’. Ook vertellen Dr. Maurits Sanders en drs. Nora van der Meulen van PPS Construct in een interview hoe maatschappelijke en economische schade van ondermijning verder kan worden beperkt als bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden tot een gezamenlijke middeleninzet kunnen komen. Lees gauw meer over de ontwikkelingen op het gebied van Publiek Private Samenwerkingen!

Lees artikel

19 nov. 2020

Voor niets gaat de zon op

- Digitale Veiligheid - 
Jongeren die steeds vaker dader én slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Hoe zit dat precies? En welke interventies kun je toepassen? Verder in deze trendinventarisatie: het regionale cyberbeeld over kwartaal 3. Er is meer fraude en ook de gemiddelde schade van cyberdelicten neemt toe.

Lees artikel

19 nov. 2020

Nog op de agenda voor 2020

- Schadelijke effecten van lachgas - 
26 november - Lege hulzen van slagroomspuiten en ballonnen. Na een evenement heb je ze vast wel eens zien liggen. Het restant van het gebruik van lachgas. Lachgas is goedkoop, overal en voor iedereen verkrijgbaar en het werkt snel en kort. Het is volkomen legaal en ziet er door de ballonnen zelfs gezellig uit. Ten onrechte heeft lachgas een onschuldig imago. Het zuurstoftekort dat lachgas veroorzaakt kan ernstige gevolgen hebben. Desondanks is ‘een ballonnetje doen’ de laatste jaren ontzettend populair onder vooral jongeren en jongvolwassenen. Tijd om eens stil te staan bij de "schadelijke effecten van lachgas".

- Datagedreven werken, leren van een voorbeeld: de City Deal ‘Zicht op ondermijning’... - 
1 december - In de bestrijding van ondermijning wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van dataverzameling en -analyse. Voor deze verzameling en analyse is het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ ontwikkeld. In dit dashboard worden generieke data gekoppeld aan typen criminaliteit, waardoor beter zicht ontstaat op de concrete ondermijningsproblematiek in specifieke buurten. Dat maakt sturen met oplossingen mogelijk en kan ondermijnende criminaliteit in de toekomst voorkomen? Weten hoe? Lees er hier meer over!

- ‘Georganiseerde criminaliteit op de rem’ - 
7 december - Criminelen maken gebruik van autoverhuurbedrijven. Zo huren ze auto’s om anoniem rond te rijden, illegale goederen te vervoeren en snel weg te komen na een ramkraak of liquidatie. Hoe voorkom je aan de voorkant dat bonafide autoverhuurders misbruikt worden voor criminele activiteiten? En welke barrières kunnen publieke en private partijen samen opwerpen om autoverhuurbedrijven die de onderwereld bewust faciliteren tegen te gaan? Weten hoe je antwoorden kunt krijgen? Schrijf je dan nu in

Lees artikel

5 nov. 2020

Podcast 'Straatwaarde(n)': ‘Cocaïne & Telegram’

Een lijntje ‘coke’ bestellen via de app Telegram? Het kan allemaal! Het regioprogramma 'Straatwaarde(n)' van het RIEC Midden-Nederland heeft in een kort, verkennend onderzoek de uiting van vraag en aanbod van cocaïnehandel op Telegram laten onderzoeken.

Maar wat is Telegram eigenlijk? Welke type berichten komen voor op dat platform ten aanzien van cocaïne? En waarom is het zo aantrekkelijk voor illegale activiteiten?

Ontdek het hier in de podcast (12 min)!

Lees artikel

29 okt. 2020

Straatwaarde(n) Quick Scan - Oktober 2020

Team ‘Straatwaarde(n)’ heeft in de regio Midden-Nederland in mei 2020 een Quick scan gehouden om verschuivingen/ontwikkelingen op het gebied van drugs en jonge aanwas te inventariseren naar aanleiding van de Corona maatregelen. Dit najaar is hier een vervolg aan gegeven.  Er werd gekeken of er veranderingen en/of opvallende zaken op het gebied van drugscriminaliteit (fenomeenniveau) zijn waargenomen de afgelopen maanden. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees deze hier.

Lees artikel

15 okt. 2020

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

Bestolen worden door je eigen telefoonnummer? 
Het gebeurt via Sim-Swapping. In deze bijdrage leggen we uit hoe het werkt en wat je ertegen kunt doen. En wil je weten hoe criminelen via social engineering ook jou te slim af kunnen zijn? Bekijk dan het hoorcollege van Christopher S. Kayser, auteur van het recent in de VS verschenen boek ‘Cybercrime through social engineering: a new global crisis’. En tot slot: het WODC heeft alle beschikbare kwantitatieve onderzoeken over slachtoffers en daders van cybercrime tot één beeld samengebracht. We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

Lees artikel

15 okt. 2020

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Investeer in de jongeren, zeker tijdens de coronacrisis!
Strenge coronamaatregelen, verveling, anti-overheids- en anti-politiesentiment en opruiing op sociale media. Nu de coronamaatregelen weer strenger worden, bekijken we in deze nieuwsbrief wat we van de afgelopen maanden kunnen leren ten behoeve van het programma Veiligheid en Zorg. We hebben ‘pop-up rellen’ gezien in enkele steden en vertellen hoe we jongeren in het vervolg beter kunnen bereiken. Hierbij geven we enkele goede voorbeelden van bijvoorbeeld de inzet van influencers of jongerenwerkers, wat naast de update die gedaan wordt voor de Handreiking jaarwisseling 2020, bij kan dragen aan een rustig verloop van Oud en Nieuw. Daarnaast besteden we aandacht aan kwetsbare personen met verward gedrag, zo is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag en is het Zorg-en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek gestart met het casusoverleg ‘Verward gedrag en Gevaarsrisico'.

Lees artikel