Nieuwe integriteitsproducten beschikbaar voor gemeenten

Nieuwe integriteitsproducten beschikbaar voor gemeenten

Het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten is een belangrijk thema in de aanpak van ondermijning. Een relevant onderdeel hierbij is integriteit. Veel gemeenten besteden hier al op verschillende manieren aandacht aan. Toch is er behoefte aan extra handvatten en ondersteuning bij dit thema. Dit is gebleken uit een landelijke uitvraag bij gemeenten door de gezamenlijke RIEC’s. Op basis van de uitkomsten zijn verschillende behulpzame producten ontwikkeld.


Meerdere gemeenten geven knelpunten en behoeften aan
Uit de respons bleek o.a. dat er bij veel gemeenten weinig tot geen verbinding is tussen ondermijning en integriteit, omdat ondermijning is belegd bij Veiligheid en integriteit vaak bij HRM/P&O. Er is echter wel behoefte aan middelen om de bewustwording bij de ambtelijke organisatie en politieke ambtsdragers te vergroten én aan het structureel bespreken van gedragsregels en het ‘moreel kader’. In Midden-Nederland bleek daarnaast dat er behoefte is aan ondersteuning bij het in kaart brengen van kwetsbare functies en het toepassen van de juiste beheersmaatregelen. Ook bleek duidelijk dat met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, het onderwerp ondermijning en integriteit in belang toeneemt.

Breed aanbod van integriteitsproducten beschikbaar
Bovenstaande behoeften en knelpunten hebben geresulteerd in verschillende nieuwe integriteitsproducten zoals een factsheet over de verbinding tussen integriteit en de aanpak van ondermijning, een handig overzicht van ontwikkelde tools/ documenten die gemeenten kunnen gebruiken om integriteit zowel bestuurlijk als ambtelijk te borgen in de organisatie en een dilemma kaartspel voor ambtenaren en politieke ambtsdragers waarmee structureel aandacht besteed kan worden aan de interne integriteit.

Meerdere nieuwe producten in ontwikkeling
Daarnaast zijn er nog verschillende producten in ontwikkeling:

  • Begin 2022 is een advies over het in beeld brengen van kwetsbare functies en toepassen van de juist beheersmaatregelen beschikbaar.
  • Voor ambtenaren (OOV én HRM/P&O) die daar behoefte aan hebben, wordt begin 2022 een intervisie georganiseerd om ervaringen/werkwijzen uit te wisselen. Meld je hiervoor eenvoudig aan door een mail te sturen naar secretariaat@rvs-mn.nl.
  • Er wordt een sessie ontwikkeld voor het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraden over ondermijning, weerbaarheid en hoe dit kan raken aan de integriteit van raadsleden.
  • Er is een toolkit in de maak om de interne bewustwording over ondermijning bij gemeenten te vergroten. Ook integriteit en veilig werken komen hierin aan bod.

Alle producten zijn (na oplevering) te vinden in de apothekerskast in de nieuwe lade integriteit’. Ook de nog te ontwikkelen producten krijgen hier een plek (tegel Bestuurlijke Weerbaarheid, achter de inlog).