Casusproces Gooi en Vechtstreek TNO, nieuwsbrief ‘Veilig buitengebied’ Bunnik en nieuwe wetgeving mensenhandel

Casusproces Gooi en Vechtstreek TNO, nieuwsbrief ‘Veilig buitengebied’ Bunnik en nieuwe wetgeving mensenhandel

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit - 

In deze nieuwsbrief lees je hoe een casusaanpak in district Gooi en Vechtstreek met behulp van door TNO begeleide workshop vlot is getrokken. De begeleiding -waarbij TNO uiteraard niet over inhoudelijke informatie beschikte- resulteerde in voor alle partners concrete doelen en acties. Verder meer over nieuwe wetgeving op het gebied van betaalde seks met slachtoffers van mensenhandel en een goed voorbeeld van hoe de gemeente Bunnik haar inwoners betrekt bij de aanpak van een veilig buitengebied.


TNO begeleidt workshops om casusproces vlot te trekken

Neem deel aan webinar op 20 januari voor extra toelichting / informatie
Wie heeft de beste sleutels in handen om een complexe vastgoedcasus vlot te trekken? Wat zijn de ambities van de betrokken casuspartners gezien de signalen over een vastgoedhandelaar in wiens panden eerder een hennepkwekerij, grote sommen geld en andere dubieuze zaken zijn aangetroffen? Wat als je voelt dat je een kansrijk signaal in handen hebt, maar het lijkt alsof je samen niet een goede vuist kan maken?? In district Gooi en vechtstreek heeft TNO geholpen bij de  beantwoording van deze vragen.

Snelkookpansessies in complex casusoverleg
Afgelopen december heeft TNO twee ‘snelkookpanwerksessies’ begeleid bij een gecompliceerd casusoverleg in district Gooi & Vecht. Dit heeft het casusteam een flinke boost gegeven. Het resultaat zijn heldere doelstellingen met een overzichtelijk tijdspad aan acties en interventies met voor alle partners een eigen taak. TNO heeft het proces begeleid zonder inhoudelijk op de hoogte te zijn, iets wat in de praktijk zeer verhelderend bleek te werken.

Geen inhoudelijke details
TNO is geen convenantpartner; gegevensdeling om de casus te duiden was dus niet mogelijk. Het signaalformulier was voor aanvang van de sessies dan ook volledig geanonimiseerd. Dit bleek eerder een voordeel dan een nadeel te zijn. Juist het niet in detail kunnen treden, zorgde ervoor dat alle partners extra gefocust waren op het scheiden van hoofd- en bijzaken. Verzanden in details was daarmee dus geen optie. Door vanaf een afstand te kijken naar de materie, zijn de vele ambities uit het signaalformulier teruggebracht naar overzichtelijke en met name behapbare doelen en acties. Hiermee is het proces weer op gang gebracht én hebben alle deelnemers een nieuwe ervaring hoe ze dit in de toekomst zelf kunnen bewerkstelligen.

Integraal interventieproces
Toelichting TNO: Om een casus of fenomeen succesvol aan te pakken, is het van belang dat er een helder integraal interventieproces wordt doorlopen. Belangrijke stap hierin is dat alle deelnemende partijen duidelijk voor ogen hebben wat het doel is dat ze gezamenlijk én individueel willen bereiken met de casus. Vanuit het doel kan dan gekeken worden wat potentieel geschikte interventies zijn en welk samenspel aan interventies noodzakelijk is. Het blijkt in de praktijk lastig om structurele effecten te bereiken. Maar hoe identificeer je interventies die meer effect hebben? Met wie moet je samenwerken? Hoe ga je om met verschillende perspectieven en manieren van werken?

Maandelijkse webinars
Binnen het TNO Ondermijningslab  vindt onderzoek plaats naar verschillende vraagstukken met betrekking tot de aanpak van ondermijning. Eén van deze onderzoeken richt zich op het integrale interventieproces waarbij bovenstaande vragen beantwoord worden.  Onderdeel van het Ondermijningslab -een samenwerking tussen het RIEC-LIEC en TNO- zijn maandelijkse webinars waarin steeds wisselende onderwerpen aanbod komen. De data van de webinars vind je op de site van de Veiligheidscoalitie in de agenda. Het volgende webinar staat gepland voor 17 februari. Wil je meer informatie en/of op hoogte blijven van de maandelijkse TNO-webinars? Stuur dan een mail naar inloopspreekuurondermijning@tno.nlGemeente Bunnik brengt speciale nieuwsbrief uit in aanpak Veilig buitengebied

De uitgestrektheid van het buitengebied zorgt ervoor dat criminelen er vaak ongezien hun gang kunnen gaan. Daarom zet de gemeente Bunnik het onderwerp ‘Veilig buitengebied’ o.a. middels een speciale nieuwsbrief op de kaart bij haar inwoners. De nieuwsbrief, die verspreid wordt via het actieportaal van Burgernet , bereikt ongeveer 1600 mensen en is onderdeel van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’. Deze aanpak helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals voorlichtingsbijeenkomsten en georganiseerd toezicht zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een veiliger buitengebied.”
Kijk voor meer informatie over de aanpak Veilig Buitengebied op de site van het CCV

Ook iets voor jouw gemeente?
Doet goed voorbeeld volgen? De gemeente Bunnik is erg tevreden over de nieuwsbrief en met name de samenwerking met verschillende partijen die op deze manier verder geïntensiveerd is. Mede hierdoor kent de nieuwsbrief een groot bereik. Ben je benieuwd naar de reacties van inwoners of hoe de nieuwsbrief tot stand komt? Stuur dan een mail naar ondermijning@bunnik.nl

Nieuwe wetgeving stelt seks met slachtoffers mensenhandel strafbaar

Sinds 1 januari is iemand strafbaar als hij (of zij) seksuele diensten afneemt van een persoon van wie hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat diegene minderjarig is of tot de seks wordt gedwongen (en dus slachtoffer is van mensenhandel). De straf die hierop staat is maximaal 4 jaar gevangenisstraf. Betaalde seks met iemand jonger dan 18 jaar was al strafbaar, maar met de invoering van de nieuwe wet kan de straf nu hoger uitvallen als het om een slachtoffer gaat. De straf betreft in dat geval maximaal 6 jaar gevangenisstraf.

Uit een opiniepeiling die het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel in het najaar liet uitvoeren, bleek dat driekwart van de Nederlanders vindt dat er te weinig aandacht is voor de 'klanten' die seks kopen van minderjarigen. Negen van de tien ondervraagden vindt dat de 'klant' altijd verantwoordelijk is om een identiteitsbewijs te vragen, 94 procent vindt dat de 'klant' moet afzien van betaalde seks wanneer de leeftijd niet met zekerheid kan worden achterhaald.

Lees hier alle resultaten van de opiniepeiling.