‘Streetstories’ gesprekstool voor professionals jonge aanwas is klaar

‘Streetstories’ gesprekstool voor professionals jonge aanwas is klaar

- Straatwaarde(n)- 
Streetstories’ - een gesprekstool bestaande uit stelling- en dilemmakaarten- ondersteunt professionals om het gesprek aan te gaan met jongeren over het thema drugs. De gesprekstool is ontwikkeld door een samenwerking tussen Straatwaarde(n) van het RIEC Midden-Nederland, William Schrikker jeugdbescherming & jeugdreclassering en Samen Veilig Midden-Nederland. Genoemde partijen hebben stellingen en dilemma’s geformuleerd, deze in een jongerenpanel getest en op basis van de daaruit voortgekomen feedback gefinetuned. Wat het opgeleverd heeft, lees je in dit artikel.

 

Voorbeeld stelling: “Drugshandel levert mij status en erkenning op”.

Het doel van ‘Streetstories’ is tweeledig. Enerzijds hebben de stelling -en dilemmakaarten van ‘Streetstories’ als doel om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan met jongeren over drugscriminaliteit. Anderzijds geeft het inzicht in de beweegredenen van jongeren om zich wel of niet bezig te houden met drugscriminaliteit. De gesprekstool is nu nog een pilotversie. Tijdens het gebruik van deze pilotversie van ‘Streetstories’ verzamelt een onderzoeker van Straatwaarde(n) data over het gebruik van de stelling- en dilemmakaarten. Na de pilot -waar ook William Schrikker en Samen Veilig Midden-Nederland deel van uitmaken- wordt Streetstories geëvalueerd, doorontwikkeld en beschikbaar gesteld in de regio.

Voorbeeld dilemma: “liegen tegen je ouders” ofje vrienden verraden”.

Voor meer informatie over Streetstories kan je contact opnemen met Henk Goldsteen, Interventieadviseur van het programma Straatwaarde(n) via h.goldsteen@riec-mn.nl