Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer.

Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer.

- Veiligheid en Zorg - 

In deze nieuwsbrief een terugblik op een onstuimige maar waardevolle online instuif, lees je over de hervorming van de hoorplicht in de WvGGZ en over het Strategisch Omgevingsbeeld van het Ministerie van JenV.Mooie gesprekken tijdens online instuif  ‘samenwerking ZSM en PGA’

Op een onstuimige 31 januari -storm Corrie raasde over Nederland- organiseerde de werkgroep ‘Verbinding Veiligheid & Zorg Midden-Nederland’ een online instuif.

Het was goed en leuk om als ketenpartners weer eens vrijuit van gedachte te kunnen wisselen over de samenwerking. Maar bovenal was het doel om de geactualiseerde werkwijze voor de samenwerking tussen ZSM en PGA met elkaar onder de loep nemen: Wat leren we uit de testfase? Wat werkt goed en waar wringt het nog?

Na een plenaire start spraken de 55 deelnemers met elkaar verder in vijf afzonderlijke breakout-rooms. Tijdens deze gesprekken kwamen weeffouten aan het licht en werden ideeën en suggesties gedeeld. Parallel werden ook via een online enquête standpunten en inzichten opgehaald uit het netwerk. De werkgroep buigt zich nu over alle input om daarmee het werkproces verder te optimaliseren. Informatie hierover volgt via mail en deze nieuwsbrief.


Hervorming hoorplicht WvGGZ

Diverse partijen zijn momenteel ontevreden over de inrichting van de hoorplicht Wet verplichte GGZ in de huidige vorm. Namens de Taskforce Veiligheid en Zorg Midden-Nederland voegt daarom burgemeester Maarten Divendal van gemeente De Ronde Venen zich bij een groep burgemeesters die zich gaat buigen over de hervorming van deze hoorplicht. Dit moment is in lijn met een landelijke evaluatie van de WvGGZ met het doel te wet verder te verbeteren.

Toolkit en bijeenkomsten helpen bij herkennen LVB

Een LVB is niet altijd zichtbaar maar de gevolgen ervan wel. Naar schatting zijn er 1,1 miljoen mensen in Nederland met een LVB. Als (jeugd)professional kun je ongemerkt met iemand met een LVB werken. Iemand is ‘lastig’, reageert anders dan je verwacht, komt niet lekker mee op school, is vaak boos of heel onzeker, heeft foute vrienden of schulden. Dit alles zou kunnen wijzen op een LVB. Met een LVB-blik naar jongeren kijken, kennis van een LVB en weten hoe jij daarbij kunt ondersteunen kan daarbij veel verschil maken. Het landelijk Kenniscentrum LVB ondersteunt hierbij op verschillende manieren:

  • Toolkit ‘Blik op LVB’: in het voorjaar volledig beschikbaar maar je kunt nu al even spieken!
  • Drie bijeenkomsten ‘LVB in perspectief, waarvan de eerste plaatsvindt op 17 maart. Aanmelden kan via deze link
  • Via de nieuwsbrief van het Landelijk kenniscentrum LVB volg je eenvoudig de actualiteiten. Je kunt ze ook volgen via Linkedin.

  

Strategisch Omgevingsbeeld 2021 nu beschikbaar

Het Strategisch Omgevingsbeeld 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid brengt  maatschappelijke ontwikkelingen in 2021 van de thema’s Rechtsstaat, Maatschappelijke Samenhang, Technologie, Migratie, Nationale Veiligheid en Openbaar Bestuur compact in beeld. Ook wordt de onderlinge samenhang geduid en biedt het nieuwe perspectieven op beleid, kennis, innovatie en strategie. Voor dit Strategisch Omgevingsbeeld zijn meer dan 150 publicaties gebruikt en vele experts geïnterviewd. Het  Strategisch Omgevingsbeeld 2021 is bruikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland op het gebied van recht en veiligheid.