Digitaal event casus Courgette groot succes

Digitaal event casus Courgette groot succes

Die integrale controles? Ga het maar gewoon doen!

Hoe organiseer je in coronatijd een netwerkevent waarbij de integrale partners elkaar op een interactieve manier kunnen ontmoeten én elkaars mogelijkheden beter leren kennen? Door een fictieve integrale controle uit te voeren bij een pizzeria. De controle, op zeker moment gevolgd door ruim 100 partners, bevatte tal van signalen en spoorde de deelnemers aan om gezamenlijk tot de beste interventie(s) te komen. Je leest het in het verslag van casus Courgette.

Integrale controles stimuleren
Frans Backhuijs, voorzitter van de Taskforce GOC Midden-Nederland opende het digitale netwerkevenement. Het doel van de middag was om te laten zien waar integrale controles, waarbij we elkaars bevoegdheden benutten, toe kunnen leiden en daarmee te stimuleren om vaker als integrale partners met elkaar op pad te gaan. Niek Meijer, burgemeester van Huizen en Liesbeth Maas, sectorhoofd Stad-Utrecht lichtten vervolgens het belang van bestuurlijke weerbaarheid en meer samenwerking tussen integrale partners toe. Voor de deelnemers voldoende bagage om gezamenlijk digitaal op pad te gaan naar de Zucchinistraat in Vijfkamphuizen.

Niek Meijer: ‘Samenwerking op dit vlak is doen, doen, doen: proberen en leren. En wij horen ook het signaal dat bonafide ondernemers afgeven: ‘Fijn dat je komt controleren; wij als  ondernemers zijn ook gebaat bij een schone branche.’ Gelukkig is de inzet van het bestuurlijk instrumentarium enorm toegenomen en komen er steeds meer kwalitatief betere bestuurlijke rapportages. Maar de vraag die we onszelf moeten blijven stellen is: Kennen we elkaars bevoegdheden en (on) mogelijkheden voldoende?’

Casusverloop afhankelijk van opgepikte signalen
Gelegenheids-OOV-er Cas van Ierland kreeg na meerdere MMA-meldingen de opdracht om eens een kijkje te gaan nemen in de Zucchinistraat nr  47. Onervaren als hij was leunde hij veel op de partners in de chat. Welke organisatie gaat mee en wat kan je? Wat de deelnemers binnen aantroffen, was volledig afhankelijk van de signalen die ze oppikten. Illegaal gokken, horeca zonder vergunning en mét contante betalingen, buitenlandse paspoorten en een medewerkster die alleen Maleis spreekt; allemaal signalen die de revue passeerden. Signalen waarvan er ook enkelen werden gemist of niet tijdig opgemerkt. De deelnemers bepaalden gezamenlijk wie ze nodig hadden tijdens de controle, wat de bevoegdheden waren en welke signalen direct aandacht verdienden. Het leidde tot levendige en soms zelfs verhitte discussies in de chat. Na afloop werd het verloop van de controle besproken met een panel bestaande uit collega’s van de veiligheidspartners waarbij men reflecteerde op de casus en deze spiegelde aan de werkelijkheid. Ook kwam ter sprake wat ieders bijdrage is of kan zijn bij zo’n controle, waar men tegenaan loopt of wat er beter kan. Maar misschien wel de belangrijkste aanbeveling van de middag was: ‘alles is een interventie; probeer het maar gewoon.’ En: ‘heb plezier!’ Aanbeveling die we straks – samen met het geleerde uit digitale casus courgette- in de ‘echte’ wereld kunnen toepassen.