30 apr. 2020

Aanpak van coronacrisis vraagt om breder perspectief

Eerder berichtten we al over corona en de epidemie van angst en onzekerheid. Nu de coronamaatregelen wederom zijn verlengd, neemt de angst voor het coronavirus af. Mensen lijken minder bereid om gedragsmaatregelen om het virus te bestrijden, blindelings na te leven. Ondertussen groeit wel de angst voor de economische effecten van de coronacrisis. Een gemeenschappelijk perspectief waarin we de gezondheid van de samenleving breder uitleggen, is nodig, betoogt Marnix Eysink Smeets. Lees het opiniestuk.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Lees artikel

30 apr. 2020

Coronafraude: nieuwe smoes met bestaande technieken

Het is 29 januari 2020. De Fraudehelpdesk (FHD) ontvangt de eerste melding van coronafraude. Een slachtoffer is online opgelicht bij de aankoop van mondkapjes. Half april staat de teller al op 1.050 meldingen waarin het coronavirus gebruikt werd voor oplichting. Zijn er nu meer fraudemeldingen door het coronavirus? En hoe spelen criminelen in op deze pandemie? CCV-adviseur Mila Cassée ging hierover in gesprek met Tanya Wijngaarde van de FHD. Lees hier!

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Lees artikel

14 apr. 2020

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

De politie en Veilig Thuis maken zich op voor een forse stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wereldwijd stijgt het aantal meldingen fors, benoemde ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres.

De stand van zaken in Midden-Nederland en hoe organisaties er in onze regio mee omgaan, lees je deze week in onderstaande onderwerpen:

  • Vooralsnog geen zichtbare stijging huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Manieren om onopvallend en makkelijk een melding te doen

Lees artikel

14 apr. 2020

Corona en digitale veiligheid

Elke week worden relevante inzichten over corona en de impact daarvan op digitale criminaliteit gedeeld. Deze week ligt de focus op het gebruik van social media om bewoners en ondernemers te waarschuwen voor internetcriminaliteit en kun je meer lezen over het gebruik van gratis diensten zoals Zoom. Want wat betekent ‘gratis’ voor de veiligheid van je gegevens?

Lees artikel

14 apr. 2020

Corona en ondermijning

Als gevolg van de coronacrisis zien we de nodige verschuivingen in de (ondermijnende) criminaliteit. Minstens zo belangrijk is echter de vraag wat we niet zien. In deze nieuwsbrief bieden we meer zicht op de gevolgen van de coronamaatregelen op ondermijnende gelegenheidsstructuren. Deze week hebben we aandacht voor het effect van corona op kwetsbare jongeren in de drugshandel.

Lees artikel

8 apr. 2020

Als het bestuur geveld wordt door het virus

Wat als er een burgemeester ziek wordt? Of als het hele college de ziekenboeg in moet of veel ambtenaren tegelijkertijd? Gemeenten en Veiligheidsregio’s stelden een continuïteitsplan op, meldt Binnenlands Bestuur. Kijk voor aanvullende informatie ook eens op Raadsleden en Veiligheid en in het CCV-dossier Integraal Veiligheidsbeleid. Lees hier het artikel van het Binnenlands Bestuur.

(Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)

Lees artikel

18 mrt. 2020

Veilig digitaal thuiswerken

Iedereen heeft ongetwijfeld in verband met het coronavirus een uitgebreide thuiswerkinstructie gekregen. Voor zover dat niet het geval is, kunnen de ‘voorzorgsmaatregelen thuiswerken’ van het Nationaal Cyber Security Centre gebruikt wordt als richtlijnen.

Vanwege de gevoelige informatie waar we als veiligheidspartners dagelijks mee te maken hebben, benadrukken we vooral dit advies: Ga bewust om met informatie thuis en wat u bespreekt in berichtenapps of tijdens een videoconference.

Lees artikel

11 nov. 2019

Alarmerend inspectierapport over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 8 november is een alarmerend inspectierapport verschenen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieruit blijkt dat de meest kwetsbare, verwaarloosde en mishandelde kinderen onvoldoende worden beschermd. De inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd alsmede die van Justitie en Veiligheid trekken hard aan de bel; zij beschrijven de zorgelijke situaties, oorzaken en doen aanbevelingen voor verbetering. Hier kunt u het rapport lezen en de brief van de ministers van VWS en rechtsbescherming aan de Tweede kamer.

Lees artikel

20 sep. 2019

'Het bijzondere schuilt in het normale'

Commissaris van de Koning Hans Oosters, brengt een werkbezoek aan de districten Oost en West

Hans Oosters is sinds afgelopen februari commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en heeft ondermijning in portefeuille. Om zijn beeld van het thema wat te verdiepen bracht hij op 19 juli een werkbezoek aan district oost en west van de regio Midden-Nederland. Taskforce voorzitter en burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs vertelde onder andere over de drugsproblematiek waar Midden-Nederland mee te maken heeft. Sjoerd Potters (burgemeester De Bilt), Esther Ooteman (programmamanager DTO west), Ankie Warning (gemeente Nieuwegein), Mark van Dorssen (politie) Rudo Verhoef (gemeente de Bilt) en Hannah Graaf (RIEC) vertelden over de werking van de Districtelijke Teams Ondermijning (DTO’s) en de thema's die de districten Oost en West oppakken. Ook lieten zij de CvdK verschillende locaties zien waar een ondermijningsaanpak plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Bij het Groeipaleis (groothandel die grootschalige illegale hennepteelt mogelijk maakte en in 2018 gesloten is) in Nieuwegein mocht de delegatie binnenkijken.

Lees artikel

19 sep. 2019

Waar is mijn zoon?

Iedereen in Nederland is geschokt over de moord op advocaat Derk Wiersum. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden die wij veel sterkte wensen.

Lees artikel

17 sep. 2019

Agenda

- Q College Coke & Jonge Aanwas: 30 september, Utrecht
- Week van de Veiligheid: 7 t/m 13 oktober
- Bestuursconferentie: 18 november, Hilversum
- Festival Dwang en Drang: wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt

Lees artikel

5 aug. 2019

Eerste TV item voor het programma Straatwaarde(n)

RTL nieuws heeft een nieuwsreportage uitgezonden over het programma Straatwaarde(n). Buiten toelichting op de geplande aanpak van de cocaïne-problematiek in Midden-Nederland heeft RTL komt een moeder aan het woord laten die twee jaar geleden haar zoon heeft verloren. Hij was jaren actief in de lokale drugshandel in de omgeving Hoevelaken/Bunschoten/Amersfoort, stond onder invloed van een lokale ‘buurtprins’, kon er ondanks verwoede pogingen niet uitstappen en heeft in 2017 zelfmoord gepleegd. Deze moeder wil andere moeders weerbaarder maken en een ander perspectief bieden. Het verhaal van deze moeder lees je hier. Ook heeft RTL een achtergrond artikel geschreven over jonge aanwas. Benieuwd naar dit artikel? Lees het hier.

 

Lees artikel

22 jul. 2019

Het programma Straatwaarde (n)

Straatwaarde(n) luidt de naam van het programma dat de regio Midden-Nederland gaat uitvoeren op het thema cocaïne in relatie tot de aanwas van jeugd in de handel ervan. Straatwaarde(n): de straatwaarde van de drugs is zo hoog, dat hier lucratieve verdienmodellen achter zitten die jonge volwassenen moeilijk kunnen weerstaan. Daarnaast lijken de inwoners van de regio de productie, de handel en het gebruik van drugs – en zelfs het buitensporige geweld – normaal te vinden. Niemand slaat echt alarm. Wat is er aan de hand? Ligt dit aan de normvervaging, aan de straatwaarden?

Lees artikel

13 mrt. 2019

Willem Karsemeijer nieuwe procesmanager Veiligheidshuis Regio Utrecht

Willem Karsemeijer is op 18 januari gestart bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, in de rol van procesmanager. Willem stelt zich voor!

"Ik ben aangenomen als procesmanager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, voor onder andere het Top-X overleg in de gemeentes in de regio Utrecht Oost. Als voorzitter van dit overleg stuur ik op het gehele proces rondom de casussen. Mensen kunnen hiervoor bij mij terecht. Ook als het gaat om het al dan niet aanmelden van casuïstiek voor dit overleg."

Benieuwd naar Willem zijn verhaal?

Lees artikel

13 feb. 2019

Werkbezoek minister Ferd Grapperhaus

Vandaag brengt minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, een werkbezoek aan het RIEC Midden-Nederland. Dit werkbezoek staat in het teken van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de regio.

Lees artikel

13 feb. 2019

Welkom nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Sinds 1 januari 2019 heeft de provincie Utrecht er een nieuwe gemeente bij. De voormalige Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik vormen sinds die datum samen met het voormalig Utrechtse Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Omdat Vijfheerenlanden tot de provincie Utrecht is gaan behoren is het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) aan zet als het gaat om de complexe casuïstiek uit deze nieuwe gemeente. Inmiddels heeft een kennismaking plaatsgevonden met burgemeester Lokker. Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft vertrouwen in een goede samenwerking met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Lees artikel

13 feb. 2019

Kom op 21 maart naar de themamiddag Zorg & Veiligheid

Op donderdag 21 maart organiseert het Veiligheidshuis Regio Utrecht een themamiddag over het actuele thema Zorg en Veiligheid. De nieuwe wet Verplichte GGZ die volgend jaar wordt ingevoerd komt op die middag aan de orde, maar ook de inzet en werkwijze van de BOPZ-brigade van het OM. Verder is er inmiddels een jaar ervaring met het casusoverleg Zorg en Veiligheid in de Regio Utrecht en ziijn Gooi & Vecht en Flevoland ook gestart met specifieke Zorg & Veiligheidscasuïstiek. Een mooi moment om de ervaringen te delen. Je kunt je voor deze middag aanmelden bij Fabiënne van der Werf: f.van.der.werf@utrecht.nl.

Lees artikel

13 feb. 2019

Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoel

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, staat het thema veiligheidsbeleving van burgers in de politieke belangstelling. Inmiddels wordt de veiligheidsbeleving haast even belangrijk gevonden als de objectieve veiligheid. In de praktijk blijkt er nog geen antwoord te zijn op de vraag: hoe kunnen onveiligheidsgevoelens bestreden worden? Dr. R. Spithoven deed onderzoek naar de onveiligheidsbeleving in twaalf buurten in de regio’s Midden-Nederland en Rotterdam. De onderzoeksvraag voor elke buurt was: Welke uitleg geven buurtbewoners zelf voor de toename in gemeten gevoelens van onveiligheid? Het artikel ‘Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoel’ gaat eerst in op de ongrijpbare natuur van het concept ‘onveiligheidsbeleving’, om daar een aangescherpte probleemdefinitie in de vorm van ‘verstoorde veiligheidsbeleving’ voor aan te reiken. Na het bespreken van de overkoepelende bevindingen wordt afgesloten met een uiteenzetting van praktische richtlijnen in het bestrijden van ‘het onveiligheidsgevoel’.

Lees het artikel hier.

Lees artikel

13 feb. 2019

Wet verplichte GGZ: samen aan de slag!

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking en verdwijnt de Wet BOPZ. De nieuwe wet heeft gevolgen voor gemeenten, Openbaar Ministerie en GGz. Zo verandert de positie van de burgemeester. De huidige IBS wordt een crisismaatregel, er komt een hoorplicht en een regionaal overleg tussen de burgemeester, OM en GGZ. Gemeenten moeten straks zelf verkennend onderzoek doen naar meldingen en waar nodig bij het OM het traject in gang zetten naar een zorgmachtiging (huidige Rechterlijke Machtiging). Op deze pagina staat alle informatie. Er blijkt behoefte om samen te werken bij de implementatie van deze nieuwe wet. Bureau RVS zal hier een coördinerende rol in gaan spelen. Meer informatie bij Myriam Kooij, myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Lees artikel

13 feb. 2019

Communicatie cyber: de Veiligheids10daagse voor senioren

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, het CCV, en verschillende andere organisaties organiseert de ANBO voor de tweede keer de Veiligheids10daagse. Doel is om senioren meer weerbaar te maken tegen criminaliteit met de nadruk op veilig internetgebruik. Deze 10daagse is van 1 tot 12 april 2019.

Geef net als andere gemeenten in M-NL aandacht aan deze actie! Bureau RVS wil je daar graag mee helpen door voorbeeldteksten beschikbaar te stellen.

Lees artikel