Nieuw jaar, nieuwe Veiligheidsstrategie

Nieuw jaar, nieuwe Veiligheidsstrategie

2022 wordt onder andere het jaar waarin we als Veiligheidscoalitie Midden-Nederland met de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 onze langetermijnvisie in de steigers zetten.

En om het nieuwe gezicht van 2022 alvast wat kleur te geven, starten we met een nieuw gezicht van onze nieuwsbrief.

Met als doel: meer overzicht, makkelijker te scannen en meer mogelijkheid voor interactie. Hopelijk vind je het een verbetering.

In de agenda van de nieuwsbrieven vind je de vele digitale en hopelijk snel weer live bijeenkomsten waarin collega’s en professionals (van de partners) hun kennis, expertise en praktische voorbeelden ter beschikking stellen. Zodat we ook in 2022 van en met elkaar kunnen blijven leren.


2022: Nieuw jaar, nieuw gezicht

Ons nieuwe kabinet heeft een wijziging aangekondigd in de aanpak van corona. In het besef dat corona op korte termijn niet te elimineren is, verruimt men de blik van bestrijding van de uitbraak van het virus naar brede volksgezondheid, een gezonde samenleving en een duurzame langetermijnaanpak. Het kan wishful thinking zijn, maar ik heb goede hoop dat 2022 het jaar wordt waarin we leren hoe we samen beter om kunnen gaan met corona, op een manier die zo min mogelijk negatieve impact heeft op ons leven.

De vergelijking tussen corona en enkele hardnekkige veiligheidsproblemen in Midden-Nederland dringt zich op. Ook cybercrime, de harde drugscriminaliteit en onveiligheid door en voor personen met verward gedrag zijn door ons niet te elimineren.

Ook hierbij is een langetermijnbesef en visie nodig, sterk samenwerkende overheid en een brede maatschappelijk gedragen tegenkracht van bewoners en private partijen.

Gelukkig werken vele kundige professionals in Midden-Nederland dag en nacht heel hard om dit te bereiken.

Om te kunnen zorgen dat de veiligheidsproblemen in Midden-Nederland zo min mogelijk negatieve impact hebben op het leven van onze inwoners en ondernemers, moeten we samen nog effectiever worden. In het jaarplan 2022 dat in de komende districtelijke veiligheidscolleges is geagendeerd doen de taskforces hier enkele concrete voorstellen voor.

Als je er ideeën of wensen over hebt, dan horen we graag van je!

Hartelijke groet,

Ad van Breukelen