Casus Bazooka: het succes van ‘repressie plus’

Casus Bazooka: het succes van ‘repressie plus’

In oktober en november zijn in verschillende wijken in Utrecht en in Bilthoven in totaal 15 drugsdealers opgepakt. Dit is het resultaat van casus Bazooka; een intensief integraal project waarbij de partners nauw met elkaar hebben samengewerkt én ook Zorg en veiligheid in een vroeg stadium is betrokken. Het resultaat is daarmee niet alleen de veroordeling van een aantal van hen tot gevangenisstraffen, maar óók het snel gericht kunnen bieden van perspectief.

 

Direct aangemeld voor PGA
Koen Osterhaus, Beleidsadviseur OOV ondermijning van de gemeente Utrecht licht toe: ‘Het bijzondere aan deze casus is het feit dat het zorg- en veiligheidsdomein al aan de voorkant betrokken was, dus al in aanloop naar de klapdag. Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, is het niet altijd mogelijk in verband met het lopende onderzoek. Door dit nu wel te doen, hebben we direct nadat verschillende verdachten waren opgepakt al concreet handvatten kunnen bieden voor een stap in de goede richting.’

Daar waar het normaal langer duurt, zijn in casus Bazooka de dag nadat ze opgepakt waren, drie verdachten al aangemeld voor een PGA-aanpak. Osterhaus: ‘Het was vanuit alle partijen de wens om het breder te trekken dan deze jongens simpelweg van de straat plukken. Het Openbaar Ministerie heeft hierin meegedacht door in de mogelijke afdoening rekening te houden met het feit of de verdachte meewerkt aan een PGA. Het feit dat er niet veel tijd tussen de aanhouding en het vervolgtraject zit, maakt een aanpak ook veel effectiever. Bij sommige ouders stond daarom eveneens de volgende dag het Buurtteam op de stoep, samen met de wijkagent. De mededeling ‘We hebben het idee dat hier iets aan de hand is waar we bij kunnen helpen’ maakt nou eenmaal meer indruk als net een dag eerder je zoon is opgepakt. En ja, de repressieve kant blijft belangrijk. Maar laten we alsjeblieft zowel de dealer als eventueel het gezin ook perspectief bieden.’

Wijkbericht
Het oppakken van straatdealers gaat doorgaans niet ongemerkt voorbij; dergelijke acties hebben impact op een wijk. Om deze impact tot een minimum te beperken is communiceren over de actie cruciaal. In de wijken waar de dealers opgepakt zijn, zijn in totaal daarom bijna 700 wijkberichten verspreid onder de bewoners. Door de vroege samenwerking met in dit geval de Gebiedsmanager wijkveiligheid zijn ook hier snelle stappen in gezet en vond de verspreiding van de wijkberichten vrijwel direct na de arrestaties plaats.

Ook perspectief voor klanten van dealers
Tot slot is ook tijdens deze actie een SMS bom ingezet waarbij 600 sms’jes zijn verstuurd naar de contacten die aangetroffen zijn in de in beslag genomen telefoons . Deze contacten – de vermoedelijke klanten van de dealers- ontvangen een sms met uiteenlopende teksten die allen leiden naar de website www.stopondermijningsamen.nl waar men meer informatie vindt over hulp bij verslaving, geldproblemen en de harde werkelijkheid van de drugscriminaliteit.