Veilig uitgaan

De Veiligheidscoalitie vindt het belangrijk dat mensen in de stad veilig en gezellig kunnen uitgaan. Hier lees je hoe we het met elkaar veilig en gezellig kunnen houden.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het bedrijfsproces van lachgas met de daarbij behorende mogelijke risico’s voor ondermijning. Daarnaast is een inschatting gemaakt waar in het proces iets gaat veranderen bij een verbod op lachgas.

Datum:
Auteur:
RIEC Oost-Nederland
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
71
download bestand

: RIEC Oost-Nederland ontwikkelde een barrièremodel om inzichtelijk te maken welke barrières in het bedrijfsproces van lachgas het RIEC-samenwerkingsverband kan opwerpen om de risico’s van ondermijning te beperken c.q. voorkomen, wanneer lachgas op lijst II van de Opiumwet wordt geplaatst?”

Datum:
Auteur:
RIEC Oost-Nederland
Documenttype:
Infographic
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Omzetting in VNG model-APV van facultatieve bepaling naar modelbepaling.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Deze handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen en is een update van de versie uit 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
12
download bestand

In deze brief worden zes vragen beantwoord ten aanzien van het aanpakken van misbruik van lachgas, het gebruik in de horeca en het actief ontmoedigen van lachgas in publieke ruimte en tijdens evenementen.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
2
download bestand

In deze factsheet wordt een beknopt overzicht gegeven van de onderzoeksgegevens en de beschikbare wetenschappelijke kennis over lachgas.

Datum:
Auteur:
Trimbos Instituut
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Voorgestelde wijziging van de APV gemeente Blaricum waardoor het kan worden opgetreden tegen overlast door gebruik van lachgas.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

De gemeente Lelystad wil het misbruik van lachgas aanpakken, het gebruik in de horeca en in de publieke ruimte actief ontmoedigen en lachgas tijdens evenementen verbieden via 7 acties/interventies.

Datum:
Auteur:
Gemeente Lelystad
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Voorstel met als onderwerp motie verbod op lachgas in horeca, evenementen en festivals in de APV van de gemeente Enschede.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Gemeente Utrecht heeft mogelijkheden onderzocht om vijf gebieden aan te wijzen die in aanmerking komen voor een plaatselijk verbod op het gebruik en bezit van lachgas. In deze brief worden de bevindingen gepresenteerd.

Datum:
Auteur:
F. van Diemen
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

De binnenstad van Utrecht is populair is voor uitgaanspubliek uit stad en regio. Om veilig uitgaan mogelijk te maken is het convenant Veilig Uitgaan Binnenstad Utrecht opgesteld.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Convenant
Aantal pagina’s:
14
download bestand

Gemeente, politie en horecaondernemers werken samen aan de veiligheid in het uitgaansgebied van Almere.

Datum:
Auteur:
Gemeente Almere
Documenttype:
Convenant
Aantal pagina’s:
22
download bestand

Gemeente, politie, veiligheidsregio en Koninklijke Horeca Nederland/Amersfoort hebben de handen ineengeslagen voor een veiliger uitgaansgebied in Amersfoort.

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Convenant
Aantal pagina’s:
12
download bestand

In de zomer van 2020 is de nieuwe model-APV aangeboden. In dit model is echter geen specifiek artikel over lachgas opgenomen. De VNG geeft wel nadere toelichting bij model-APV bepalingen waarmee overlast door lachgas kan worden aangepakt.

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Dit rapport is een weerslag van het risicobeoordelingsproces betreffende lachgas. De risicobeoordeling werd uitgevoerd door de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs. Het proces werd gecoördineerd door het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat het secretariaat voert voor deze Commissie. Het CAM is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Datum:
Auteur:
RIVM
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
66
download bestand

De toename van lachgasgebruik leidt tot grote zorgen bij gemeenten, professionals, scholen en ouders. Een preventieve aanpak is wenselijk. Met deze handreiking hoopt het Trimbos Instituut gemeenten in Nederland te helpen bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik. Dit is een update van de versie uit 2019.

Datum:
Auteur:
L. Nijkamp
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Het VNG geeft in deze brief uitleg over het opnemen van een lachgasverbod in de APV (p. 4).

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over wettelijk aan banden leggen van de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik. Ingediend op 3 september 2019.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Wil je weten wat de invloed van alcohol is op gedrag, en hoe je met de gevolgen om kunt gaan? Lees dan deze informatie.

Datum:
Auteur:
Centrum Veilig en Gezond Uitgaan
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
4
download bestand