Burgernet

Burgernet is een effectief opsporingsmiddel waarbij burgers participeren door hen in te schakelen bij opsporing van verdachten, voertuigen of vermiste personen. Burgernet is een samenwerking tussen de politie en alle gemeenten. Afgelopen jaar is het systeem van Burgernet en de app compleet vernieuwd en het aantal deelnemers blijft groeien. Vanuit de regio Midden-Nederland ondersteunt het team Burgernet Midden-Nederland gemeenten en politie bij het inzetten en promoten van Burgernet.

Deze film is het beste te bekijken met een speciale VR bril. Gemeenten en politie kunnen deze, voor werving van nieuwe deelnemers, bestellen via het secretariaat. Deze worden dan zo snel mogelijk toegezonden. 

Radio interview met Chantal Heemskerk (Programmamanager) over het programma Burgernet.

Datum:
Auteur:
Radio M (RTV Utrecht) en Chantal Heemskerk
Documenttype:
Podcast
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Dit document betreft een korte handleiding m.b.t. de mogelijkheid om mails te versturen in de vorm van een informatief/preventief bericht en/of een nieuwsbrief. Beide processen zijn grotendeels gelijk, alleen heb je bij de nieuwsbrief de mogelijkheid om een sjabloon te selecteren.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Bij een Digitaal Buurtonderzoek ontvangen deelnemers een e-mail, bijvoorbeeld als er is ingebroken in de straat, met de vraag of zij op een bepaald tijdstip iets gezien of gehoord hebben. Wanneer dit het geval is, kunnen deelnemers dit laten weten via de beveiligde ‘Reageren-knop’. Met deze toepassing van Burgernet kunnen deelnemers eenvoudig een bijdrage leveren aan een lopend onderzoek. Het team/bureau behandelt vervolgens binnengekomen de e-mails van deelnemers. Bij het digitaal Buurtonderzoek zijn er twee rollen: de aanvrager en de behandelaar. De aanvrager maakt het bericht. De behandelaar controleert het bericht en geeft een akkoord door het bericht te versturen naar de geselecteerde burgers. De behandelaar heeft ook de mogelijkheid om een buurtonderzoek af te wijzen, dan wordt dit niet verstuurd.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
17
download bestand

Dit document betreft een korte handleiding m.b.t. het Beheerportaal m.b.t. relatiebeheer.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
13
download bestand

Datum:
Auteur:
Burgernet
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
30
download bestand