Burgernet

Burgernet is een effectief opsporingsmiddel waarbij het aantal deelnemers en succesvolle acties blijft groeien. Burgernet is een middel waarbij burgers participeren door hen in te schakelen bij opsporing van verdachten, voertuigen of vermiste personen. Vanuit de regio Midden-Nederland ondersteunt het team Burgernet Midden-Nederland gemeenten en politie bij het inzetten en promoten van Burgernet.

Een autodief ging er vandoor met een bestelbusje met daarin twee hondjes.

Datum:
Auteur:
Metro
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een burgernetdeelnemer verteld over haar ervaringen met Burgernet

Datum:
Auteur:
Personeelsblad politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het landelijk bureau Burgernet heeft een factsheet opgesteld met informatie over de wijzigingen van de Burgernetapp. De informatie uit deze factsheet kun je gebruiken wanneer je vanuit je gemeente over Burgernet communiceert met de burgers.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Er zijn veel initiatieven om de veiligheid in een buurt te verbeteren, via de Whatsapp buurtpreventie groepen. Whatsapp groepen en Burgernet kunnen elkaar versterken. In dit document staat informatie over Burgernet voor deelnemers aan Whatsapp-groepen.

Datum:
Auteur:
Burgernet Rotterdam
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Burgernet
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
7
download bestand

Naast de urgente, tijd-kritische Burgernetacties kent het Burgernetsysteem ook een functie om preventieve berichten te verzenden. In dit document is daar meer informatie over te vinden.

Datum:
Auteur:
Burgernet Midden-Nederland
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het landelijk bureau Burgernet heeft een factsheet opgesteld met informatie over de wijzigingen van de Burgernetapp. De informatie uit deze factsheet kun je gebruiken wanneer je vanuit je gemeente over Burgernet communiceert met de burgers.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

In de presentatie wordt eenvoudig uitgelegd wat Burgernet precies is.

Datum:
Auteur:
Burgernet
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Door middel van het QR codekaartje kunnen burgers zich heel gemakkelijk aanmelden.

Datum:
Auteur:
Burgernet
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand