Burgernet

Burgernet is een effectief opsporingsmiddel waarbij burgers participeren door hen in te schakelen bij opsporing van verdachten, voertuigen of vermiste personen. Burgernet is een samenwerking tussen de politie en alle gemeenten. Afgelopen jaar is het systeem van Burgernet en de app compleet vernieuwd en het aantal deelnemers blijft groeien. Vanuit de regio Midden-Nederland ondersteunt het team Burgernet Midden-Nederland gemeenten en politie bij het inzetten en promoten van Burgernet.

Met deze handreiking willen wij jou helpen bij de promotie van en werving voor Burgernet. Deze handreiking biedt praktische hulp bij leefstijlgericht communiceren, toegespitst op Burgernet.

Datum:
Auteur:
Linde van der Meer , Burgernet Midden-Nederland
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
17
download bestand

Dit document betreft een korte handleiding m.b.t. de wijzingen/vernieuwingen in Burgernet 2.0 in het Beheerportaal m.b.t. relatiebeheer.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Dit document betreft een korte handleiding m.b.t. de mogelijkheid om mails te versturen in de vorm van een informatief/preventief bericht en/of een nieuwsbrief. Beide processen zijn grotendeels gelijk, alleen heb je bij de nieuwsbrief de mogelijkheid om een sjabloon te selecteren.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Datum:
Auteur:
Burgernet
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
7
download bestand

Deze factsheet betreft de samenwerking tussen whatsapp groepen en Burgernet voor een veilige buurt.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

In dit document wordt een lange termijn visie gepresenteerd voor alerteringen in het veiligheidsdomein aan burgers opgesteld vanuit de Denktank Alertering, opgericht vanuit het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie.

Datum:
Auteur:
TNO
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
52
download bestand

Grafische weergave van hoe Burgernet werkt.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Het landelijk bureau Burgernet heeft een factsheet opgesteld met informatie over de wijzigingen van de Burgernetapp. De informatie uit deze factsheet kun je gebruiken wanneer je vanuit je gemeente over Burgernet communiceert met de burgers.

Datum:
Auteur:
Landelijk Programma Bureau Burgernet
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand